Answer logo

Alla svar på psykologifrågor

QuickAsk logo

Fråga:


Här är en lista över psykologiartiklar i Web4Health med alla svar på vanliga Web4Health-frågor.


Web4Health Index


Web4Health index A
Web4Health index B
Web4Health index C
Web4Health index D
Web4Health index E
Web4Health index F
Web4Health index G
Web4Health index H
Web4Health index I
Web4Health index J
Web4Health index K
Web4Health index L
Web4Health index M
Web4Health index N
Web4Health index O
Web4Health index P
Web4Health index R
Web4Health index S
Web4Health index T
Web4Health index U
Web4Health index V
Web4Health index W
Web4Health index X
Web4Health index Z
Web4Health index Å
Web4Health index Ä
Web4Health index Ö

add - Beroende, missbruk


Sniffning lösningsmedel och bindemedel
Beroendet av lösningsämnen och lim: symptom och konsekvenser av lösningsmedel beroende
Definition Beroende: Diagnostiska kriterier för alkoholberoende
Beroendet: Konsumtionen av narkotika har företräde framför andra beteenden tvångs suget efter den drabbade personen att konsumera
Konsekvenser av en uppväxt i missbruksmiljö ; Vuxna barn till alkoholister och drogmissbrukare
Känslor, tankar, upplevelser och antaganden från barndomen präglar var och en av oss, genom livets alla skeden. Dessa upplevelser och tankegods bär barnet med sig in i vuxenlivet. Om erfarenheterna kommer från en missbruksmiljö kan familjens mörka hemlighet överföras från barndomen till vuxenlivet.
Alkohol - abstinenssymptom
Vilka är abstinenssymptomen vid alkoholberoende?
Att stå emot grupptryck och krav på att dricka alkohol?
Ett användbart sätt att stå emot grupptryck är att berätta för dem varför du inte vill dricka alkohol.
Vad händer när man får alkohol i kroppen?
Beskrivning av vad som händer i kroppen när man dricker alkohol.
Antabus/Disulfiram
Antabus orsakar obehagliga biverkningar om man dricker alkohol, och måste skrivas ut av en läkare.
Positiva och negativa effekter av att dricka alkohol, Hur påverkas vi av alkohol
Alkohol kan ha effekter som människor betraktar antingen som positiva eller negativa.
Hur kan man hjälpa en alkoholist?
Att hjälpa en alkoholist kan vara svårt och det är vanligt att man "ramlar" i olika fallgropar.
Alkoholism: Att bli alkoholist; Att bli alkoholberoende
Att utveckla alkoholism tar ofta flera år. Att vara alkoholberoende har många baksidor.
Är alkoholism ärftligt?
Barn till alkoholiserade föräldrar löper en större risk än andra barn att själva utveckla alkoholism.
Skrumplever - risk om man dricker för mycket
En skrumplever är en kroniskt infekterad lever, orsakad av långvarigt alkoholintag.
Vilka skador kan uppstå pga alkoholmissbruk?
Långvarigt alkoholmissbruk kan skada lever, njure, mage och hjärnan.
Naltrexon - medicin mot alkoholism/alkohol
Naltrexon är ett läkemedel mot alkoholism. Det tar bort de lustfyllda känslorna som alkohol skapar.
Artiklar om alkohol och alkoholism
Alla artiklar om alkohol och alkoholism.
Hur länge borde jag sluta dricka för att bli av med mitt beroende?
Det finns ingen bestämd tid, men ju längre du väntar, desto mindre problem får du med att vara utan alkohol.
Fysiska effekter av alkohol; Alkoholförgiftning
Successiv beskrivning av effekterna vid stigande mängd alkohol i blodet.
Är det vanligt att människor med alkoholproblem även har psykologiska/psykiatriska problem?
En omfattande amerikansk/nederländsk undersökning visar att människor med alkoholproblem har psykiatriska problem i dubbelt så stor omfattning som människor utan alkoholproblem.
Alkohol och hjärnan: Wernicke-Korsakoff syndrom
Wernicke är det första steget i Korsakoffs syndrom. Om sjukdomen är i denna fas går den att bota.
Definition av alkoholberoende: När är man beroende av alkohol?
Det finns etablerade villkor som definierar alkoholberoende.
Varför dricker människor alkohol?
Sociala skäl är den vanligaste orsaken till att människor dricker alkohol.
Att hantera abstinenssymptom när man slutar med sitt alkoholmissbruk
Abstinenssymptom vid alkoholmissbruk kan variera från lindriga till mycket svåra. En läkare kan ordinera lugnande medel för att lindra abstinenssymptomen.
Hur vanligt är alkoholberoende?
Hur många människor missbrukare alkohol?
alkohol delirium
En alkoholist delirium förknippas med oro och störningar i medvetandet och orientering och har en hög dödlighet på 25 procent
Alkoholabstinens skala
Alkoholabstinens skala för att bedöma de fysiska och psykiska symptom vegetativa alkoholabstinens
Alkoholhalt i olika drycker
Hur beräknar man alkoholhalten i gram hos alkoholhaltiga drycker?
alkoholförgiftning
Definition av alkoholförgiftning och effekter av alkoholhalten i blodet på beteende och förmåga
Bok alkoholberoende: Felsökare alkoholism
Effekterna av långvarig användning av cannabis/hasch/marijuana
Långvarig användning av cannabis/hasch/marijuana kan bla öka negativa känslor, orsaka cancer och svåra psykiska sjukdomar.
Information om cannabis
En lista med länkar till artiklar om cannabis.
Vilka effekter ger cannabis på ditt stämningsläge?
Den främsta effekten av att inta cannabis är att det känslomässiga läget som du befinner dig i intensifieras.
Cannabis och psykotiska symtom
Studier har visat att bruk av cannabis kan påskynda utvecklingsförloppet av psykotiska symtom.
Fysiska effekter av Cannabis/Hasch/Marijuana
Användning av cannabis ger upphov till flera olika fysiska effekter: Ändrad puls, ändrat blocktryck, avslappade muskler, torr mun, känsla av värme/kyla.
Effekter av hasch (weed, gräs, marijuana, hasch, cannabis)
En vecka efter man har rökt cannabis har bara 60-70% av THC lämnat kroppen därför att den lagras i kroppsfett. Det tar ungefär 4-6 veckor innan THC inte syns i blodtest längre. Däremot försvinner psykoaktiva effekter efter några timmar.
Skillnader mellan Hashish (Hash) och Marijuana
Hashish (Hash) och marijuana kommer från samma planta och innehåller samma aktiva substans. Skillnaden ligger i tillverkningsprocessen.
Knep Kasinon använder sig av för att få oss att spela
För att vi ska spela så mycket som möjligt använder sig kasinon av utstuderade knep. Här är några av knepen.
Orsaker till alkoholism och drogmissbruk
En samling artiklar om orsaker till alkoholism och drogmissbruk.
Alkoläsk och söta öldrycker
Effekter och risker med alkoläsk, blandning av alkohol och läskedryck. Ofta märks inte alkoholinnehållet och detta kan inleda ungdomar i oönskat alkoholberoende.
Skall jag förbjuda mitt barn att använda droger?
Under vissa omständigheter eller upp till en viss ålder kan det vara bra med förbud mot droger. Tänk på att du inte alltid finns där för att skydda eller upprätthålla förbudet mot droger.
Drogmissbruk för tonåringar: Om ditt barn börjar experimentera med droger
När ditt barn experimenterar med droger, är det viktigt att prata om detta. Att samtala är enda sättet att få veta hur betydelsefull drogen är för ditt barn. Att barn prövar narkotika behöver inte vara drogmissbruk.
Artiklar om barn till missbrukare, barn i missbrukarfamiljer
En lista med länkar till artiklar om barn i missbrukarfamiljer.
Hur kan man förebygga barns användning av droger?
Hur barnen kan utveckla en positiv självbild och hur de påverkas under uppväxten. En positiv självbild och gott självförtroende är mycket bra för att förebygga att ens barn börjar använda droger.
Finns det användning av droger som inte är missbruk?
Att använda droger är inte ett missbruk i sig. Ett missbruk uppstår när individen inte längre kan kontrollera drogen.
Drogmissbruk hos barn och tonåringar
Varför tonåringar missbrukar och hur man kan upptäcka om ens barn har är i riskzonen för drogmissbruk.
Barn som växer upp i missbruksmiljö, barn till alkoholister
Att bli bekräftad och att få veta att man duger är en förutsättning för att ett barn ska våga gå vidare i utvecklingen genom åldrarna. Den här processen kan störas allvarligt hos barn som växer upp i en familj där minst en av föräldrarna lever med ett aktivt missbruk.
Att skydda och hjälpa barn som växer upp i missbruksmiljö
I alla sammanhang där vi möter barn, som på olika sätt signalerar att de inte har det bra, måste man fundera över om det kan handla om missbruk i familjen. Att ett barn är stökigt och bråkigt har oftast en djupare förklaring än att"han är sån". Den tanken bör alltid finnas med i bakhuvudet.
Kokainberoende: Effekter av att röka kokain
Kokainpulver kan egentligen inte rökas, då det förstörs under uppvärmningen. Kokain i form av crack kan dock rökas. Crack är mycket starkt beroendeframkallande. Kokainrökning kan förorsaka lungskador.
När kokain/amfetamin tagit över
För att sluta med kokain/amfetamin kan man ta hjälp av noggranna förberedelser och stöd från omgivningen, och/eller söka hjälp från experter på området.
Är det möjligt att få en överdos genom att sniffa kokain?
Att sniffa kokain kan leda till en överdos. Det kallas en överdos när effekterna av kokainet får negativa konsekvenser eller när den använda dosen är livsfarlig. Båda är möjliga när man sniffar kokain.
Nästan omöjligt att använda kokain utan att bli beroende
Måttlig användning av kokain, tobak och heroin är nästan alltid omöjligt. Endast 10% av de personer som börjar använda dessa droger klarar av att använda dem måttligt.
Behandling av kokainberoende
Behandling av kokainberoende liknar behandlingen av andra drogmissbruk. Det tar många veckor att bli fri från beroendet.
Vuxna/föräldrar som röker och dricker alkohol
Om du som förälder röker och/eller dricker alkohol, kommer det att påverka ditt barn på ett eller annat sätt.
Klassificering av narkotika enligt ICD 10
Klassificering av missbruk enligt ICD 10 och förklaring diagnosnamn.
Hjälp och behandling för vuxna som vuxit upp i en missbruksmiljö
Att vara vuxet barn till en missbrukare innebär att man är sårbar som ett barn, men det innebär också att man har resurser som en vuxen. Med god hjälp kan man försonas med sitt ursprung. För att nå dit måste man få möjlighet att sätta ord på, eller på annat sätt bli medveten om, vad man varit med om. Man behöver se och förstå sambandet mellan barndomen och den situation man befinner sig i idag. Man måste ge sig tid att sörja det som varit dåligt, och samtidigt förstå och uppskatta det goda man fått.
Artiklar om tvångsmässigt spelande
Förteckning med länkar till artiklar om spelberoende/spelmissbruk.
När någon i din omgivning spelar för mycket
Omgivningen ser ofta problemen, som kommer tillföljd av att någon spelar för mycket, före den som är spelberoende. Du ska inte börja betala spelaren skulder utan tala om hur spelandet påverkar dig.
Utveckling av spelberoende: hur uppstår spelberoende? spelmissbruk?
Faserna i utvecklingen av ett spelberoende/spelmissbruk beskrivs.
Artiklar om spelmissbruk, tvångsmässigt spelande
En samling av artiklar om tvångsmässigt spelande, dess orsaker och behandling.
Läkemedel mot spelberoende
Naltrexone (Revia) är ett läkemedel som kan användas mot spelberoende. Det har visat sig vara effektivt för behandling av spelberoende.
Varför fortsätter människor att spela; Varför kan de inte sluta spela?
Olika felaktiga trosföreställningar och behov av spänning samt stimulering får människor att fortsätta spela.
Hur används KBT: Kognitiv beteendeterapi för att behandla spelmissbruk och andra missbruk?
Grundprincipen för KBT, Kognitiv beteendeterapi , är att se sambanden mellan tankar, känslor och beteenden.
Testa om du är spelberoende
Är du spelberoende? Ett frågeformulär för att testa om man är spelberoende utformat av "anonyma spelare".
Förebygga och behandla spelberoende
Detta svar visar en lista på tips för hur man kan förbygga och behandla spelberoende.
Behandling av spelmissbruk
Det bästa är om man kan stoppa sitt spelmissbruk själv, men det kan vara svårt och man kan behöva hjälp i form av behandling.
När är man spelberoende?
Att bli spelberoende är ofta en gradvis process som slutar med att den spelberoende individen ständigt är upptagen med att spela eller skaffa pengar.
Hur beroendeframkallande är olika typer av droger/narkotika?
Motiven bakom ett droganvändande spelar in för hur beroendeframkallande en viss drog är för en viss person.
Vad kan du göra, om du är rädd för att erkänna ditt beroende?
Att erkänna sitt beroende kan vara svårt. Många missbrukare håller sitt missbruk hemligt och vill inte att andra skall veta att de är missbrukare.
Kognitiv terapi i behandling av missbruksproblem
Beskrivning av kognitiv terapi som används vid missbruksproblem.
Kan depression orsaka att man utvecklar ett beroende?
Ja, depression kan leda till att en person utvecklar ett beroende.
Beroendeframkallande droger
Beroendeframkallande droger, lagliga och olagliga, som används för nöje eller för medicinsk behandling.
Frivillig vård av missbrukare eller tvångsvård?
En missbrukare bör ge upp sitt missbruk frivilligt. Effekterna av tvångsvård är inte bestående.
Att hantera knarklangare: Min vän har langat droger -- Vad kan jag göra?
Du har en vän som är knarklangare. Du kan förklara riskerna med droger för honom, eller hota med åtgärder om han inte slutar.
Kan droger/narkotika orsaka hjärtproblem/hjärtinfarkter?
Droger/narkotika kan orsaka hjärtproblem/hjärtinfarkter? Speed(amfetamin) och kokain kan orsaka smärtor i hjärtat, både direkt och indirekt genom att orsaka panik.
En gång missbrukare - alltid missbrukare?
Uttrycket "en gång missbrukare, alltid missbrukare" har aldrig inneburit att en missbrukare inte kan tillfriskna.
Finns det någon drog som inte är beroendeframkallande?
Nästan vilken drog som helst är beroendeframkallande för vissa människor. Särskilt de droger som framkallar en känsla av välbefinnande kan framkalla beroende och missbruk.
Vad är ett rehabiliteringscenter och hur kan man få hjälp där?
Rehabiliteringscenter underlättar för missbrukare att sluta missbruka.
Att upptäcka drogmissbruk; Tecken på narkotikamissbruk; tecken på alkoholism
Att upptäcka drogmissbruk är svårt, olika droger har olika symptom.
Behandling och mediciner mot alkoholmissbruk och narkotikamissbruk
Olika terapeutiska metoder vid alkoholmissbruk och narkotikamissbruk, inklusive mediciner för att underlätta avvänjningen.
Kan man få behandling för beroende, om man samtidigt har andra psykiatriska problem?
Människor med ett utvecklat beroende har ofta även andra psykiatriska problem och dessa problem behöver behandlas jämsides med beroendeproblematiken.
Vilken behandling finns för missbrukare?
Det grundläggande i behandlingen av missbrukare.
Skillnaden mellan bruk och missbruk av alkohol
Skillnaden mellan bruk och missbruk av alkohol är ett kontroversiellt ämne, där åsikterna går isär.
Är en person som bara använder droger/narkotika på helger också beroende?
Helgdrogbruk kan vara, men behöver inte vara ett beroende. Detta beror på hur du definierar ditt beroende. Hur som helst är riskerna stora för att inleda ett beroende även om du bara använder droger på helgerna.
Abhängigkeit - Grundlagen von Toleranzentwicklung, Sucht, Kontrollverlust und Abhängigkeit
Sucht und Abhängigkeit Beschreibung der Symptome von Alkohol Abhängigkeit und anderen Süchten: Entzugserscheinungen, Toleranz, Rueckfall
Beroende/missbruk - Beskrivning, Symptom
Ett beroende kännetecknas bland annat av besvär vid abstinens, utveckling av tolerans och att man utsätter sig själv och andra för skaderisk i samband med intag av substansen eller beteendet.
När uppstår ett missbruk?
Vissa omständigheter gör att missbruk lättare uppstår.
Vem använder droger/narkotika och varför?
Användande av droger/narkotika är ett frivilligt val, men människor i omgivningen påverkar om en person väljer att missbruka droger eller inte.
Beteendeterapi vid beroende/missbruk
Beteendeterapi kan användas vid beroende/missbruk. Terapin baseras på antagandet att ett visst beteende (t ex. ett beroende) börjar genom att det belönas och att det reduceras genom bestraffning.
Kan cannabis orsaka en psykos?
De flesta som missbrukar cannabis (hasch, marijuana) blir inte psykotiska, men cannabis kan utlösa schizofreni hos en del människor.
Heroin/Opiat avgiftning - snabb avgiftning/avvänjning under narkos
Snabb avgiftning förekommer vid heroinmissbruk med hjälp av Naltrexon som blockerar effekterna av heroin.
Heroinmissbruk: Fysiskt beroende och ökad toleransnivå
Heroin framkallar snabbt ett fysiskt beroende med ökad toleransnivå och ökade abstinenssymptom.
Hur känns det att vara heroinpåverkad?
Beskrivning av hur kroppen förändras vid heroinpåverkan och hur det känns att vara heroinpåverkad.
Risker med heroin?
Att bruka heroin medför en rad risker, några finns på denna lista.
Att sluta missbruka heroin är svårt, starka abstinenssymptom
Det är svårt att sluta missbruka heroin, svåra abstinenssymptom i 7-10 dagar. Metadon kan användas som hjälpmedel.
Metoder för behandling av heroinmissbruk
Beskrivning av olika metoder för behandling av personer som är fast i heroinmissbruk.
Att bemöta en person som använder heroin-/heroin missbrukare/heroinist
Du bör hjälpa en heroinmissbrukare/heroinist, men du måste dra en gräns någonstans.
Vad är heroin?
Grundläggande fakta om heroin och hur det produceras.
Att bli internetmissbrukare
Hur kan man bli beroende av internet? Vad är ett internetmissbruk?
Att leva ihop med en missbrukare, narkoman eller alkoholist, att vara medberoende
Om din relation med en av dina närmaste blir lidande i något avseende, som en följd av den personens sätt att dricka, kan du vara säker på att ni båda har problem som hänger samman med alkoholen. Du kanske inte lever med en kronisk alkoholist, men de svårigheter som uppstår som en följd av hans eller hennes dryckesvanor har dragit in också dig i en destruktiv process, som du behöver få upp ögonen för och förändra.
Hasch och skolresultat - vilken påverkan har haschrökning?
I en studie som genomfördes i Nya Zeeland visade det sig att ungdomar som rökte hasch oftare avbröt sina studier och i mindre utsträckning sökte sig till högskolor och universitet.
Missbruk och beroende av droger, alkohol, shopping, spel och ätande
Lista med länkar till Web4Health-sidor om missbruk, alkohol, shopping, spel och ätande.
Aids i en läkemedelsutlöst psykos orsakad av cannabis / hasch hallucinationer efter med paranoida rädsla
Vad kan du göra åt en cannabispsykos? Vad är en läkemedelsinducerad psykos
Berusningsdrickande
Med berusningsdrickande och alkoholförgiftning menas drickande på kort tid av mer än 5 drinkar alkoholhaltiga drycker för män och mer än 4 drinkar för kvinnor.
Lågrisk alkoholkonsumtion
Det finns ingen riskfri alkoholkonsumtion. Men med lågrisk alkoholkonsumtion betecknas ibland 12 g/dygn hos kvinnor.
Självtest alkoholberoende
Självtest alkoholberoende: CAGE-självtest med frågor om risken för alkoholberoende
Sexmissbruk - behandling med medicin?
I vissa fall kan medicinering användas som stöd i behandlingen av sexmissbruk, men rådgör alltid med en läkare eller terapeut först.
Behandling av sexmissbruk
Lista över vad som bör ingå i behandling av sexmissbruk.
Vad är sexmissbruk?
Tio typiska tecken vid sexmissbruk.
Test på nikotinberoende
Test med några enkla frågor för att ta reda på hur starkt ditt nikotinberoende är.
Lugnande effekter av tobak/nikotin
Tobak innehållerr centralstimulerande ämnen, även om många rökare påstår att bruket av tobak/nikotin gör dem lugna.
Nikotins effekter på kroppen, hur påverkas vi av cigaretter?
Rökning har samma slags effekter som andra beroendeframkallande droger och narkotika.
Folk som slutar röka och börjar igen
Varför en del som slutat röka har svårt att fortsätta att avstå från rökning.
Vilka är konsekvenserna av rökning?
Tobak innehåller flera farliga substanser.
Hur många röker cigaretter i Sverige?
Tobaksbruket minskar i Sverige. Men fortfarande röker 14 % av befolkningen, fortfarande snusar var fjärde man, fortfarande börjar nya ungdomar att röka, fortfarande är det många som vill sluta röka, men inte kan.
Sluta röka omedelbart eller trappa ned?
Endast ett fåtal rökare slutar att röka genom att först trappa ned.
Effekter på kroppen när man slutar röka?
Direkt efter det att du har slutat röka kommer du och din kropp att märka effekter, tex friskare andedräkt och bättre luktsinne.
Tips när man vill sluta röka
En lista på tips till hur man kan sluta röka
Ingen synlig skada av rökning? Kroppen tar fortfarande skada!
Trots att rökning oftast inte ger några synliga skador tar kroppen skada.
Hur droger påverkar samhället
Narkotika leder till ett sämre liv och orsakar sjukdom och brottslighet.
Vad kan du göra när ditt barn är nyfiket på droger?
Undvik inte att prata med barnen om droger, rökning, alkohol. Barn är nyfikna och behöver få tala med vuxna om livets problem och faror.
Att sluta med narkotika och läkemedel?
Om man har använt beroendeframkallande substanser, tex narkotika eller beroendeframkallande mediciner, under en längre tid är det bäst att rådgöra med sin läkare.
Självhjälp vid spelmissbruk
Självhjälp mot spelberoende innefattar att sätta tydliga mål, att förstå varför man spelar och att ha stöd från andra personer.
Alkoholism och narkotikamissbruk, behandling, kliniker, rehabilitering
En samling artiklar om metoder för att behandla alkohol- och narkotikamissbruk.
Abstinens, återfall, beroende, tillvänjning, toleransökning
Termerna relaps, återfall, abstinenssymptom, avvänjning, missbruk, toleransökning och adaption beskriver olika aspekter av missbruksjukdomar.
Narkotikaanvändning i olika länder
Narkotika används mest i Nordamerika och vissa europeiska och sydamerikanska länder inkluderande Ryssland.
Är XTC beroendeframkallande?
XTC har inga upphävande symptom men kräver ökande dosering med tiden för att uppnå samma effekt.
Hur farligt är XTC (Extacy)?
Piller som är sålda som XTC innehåller ofta ingen XTC. Därför finns det en stor risk för fel dosering. Artikeln berättar också om många risker med användning av sådana piller som verkligen innehåller XTC.
Bemöta någon som använder XTC
Om den XTC-påverkade personen känner obehag är det bra att ta den XTC-påverkade till ett svalt och tyst rum för att förhindra panik.
Hantera panikattacker som kan uppstå när du använder XTC
Försök att inse att det är rädslan för en panikattack som du känner, att det är ett resultat av att använda XTC, och att det tar ett tag men att det sen går över av sig själv.
Effekter av extacy: vad känner den som tar XTC (MDMA)?
En XTC-användare stimuleras både fysiskt och mentalt. XTC har kapaciteten att dämpa utmattning, vilket inte innebär att tröttheten försvinner utan maskeras endast.
Går det att se om någon använder XTC/Extacy?
Det kan vara svårt att upptäcka om någon använder XTC (Extacy).
Kan man testa om ett piller innehåller XTC?
Det finns olika sätt att testa om ett piller innehåller XTC (Extacy).
Beskrivning av XTC (Extacy, MDMA)
XTC (extacy, MDMA) är en drog som finns i piller eller kapselform. Den aktiva ingrediensen i XTC, MDMA, stimulerar och har också en hallucinogen effekt.

adhd - ADHD, Damp


Skillnaden mellan ADD och ADHD
Vad är skillnaden mellan ADD och ADHD?
ADHD läkemedelseffekt
ADHD mediciner lista över stimulantia och antidepressiva medel till läkemedels
ADHD styrkor och positiva egenskaper hos barn med ADHD
Positiva egenskaper hos barn och vuxna med ADHD är en avgörande resurs i terapi
Uppmärksamhetsövningar för vuxna med ADHD
Traditionella uppmärksamhetsövningar är ofta helt meningslösa för personer med ADHD.
Behandling av vuxen-ADHD; Hur kan vuxna med ADHD bli bra?
ADHD kan orsaka svåra problem även för vuxna. Behandlingen av vuxna med ADHD måste anpassas individuellt för varje person, men kan innefatta psykoterapi i kombination med läkemedel.
ADHD - startålder, barn-ADHD, tonårs-ADHD
Definitionen av ADHD säger att symptomen skall ha visat sig före sju års ålder, men för en del märks symptomen först när de blir tonåringar eller vid puberteten, speciellt för flickor och med den ouppmärksamma typen av ADHD.
Förändra beteendet hos barn med ADHD
Hur kan jag förändra beteendet hos mitt barn med ADHD? ADHD-experten Russel Barkley betonar hur viktigt det är med omedelbara positiva påföljder.
ADHD och sängvätning
Finns det ett samband mellan sängvätning samt tarmproblem och ADHD?
KBT vid ADHD
Beteendeförändringar och Beteendeterapi vid behandling av ADHD.
Borderline personlighetsstörning och ADHD / HKD
Borderline och ADHD/ADD och HKS
ADHD och nedsättning i frontalloben
Frontalloben kan se som en "övervakare". Den har en betydande roll i planering och organisering.
Socker och hyperaktivitet
Att socker orsakar hyperaktivitet hos barn är en relativt vanlig föreställning. Forskning på området ger inget belägg för det dock kan barn med ADHD vara överkänsliga för viss mat.
ADHD och fetma
Det finns en koppling mellan fetma och ADHD. Orsakerna till varför det ofta finns ett samband mellan ADHD och fetma är okända.
ADHD ADD Damp - alternativa terapier (alternativ terapi) alternativa behandlingsformer och läkare
Bör jag informera min läkare att vi använder kompletterande terapi för behandling av ADHD?
Concerta två gånger om dagen?
Concerta verkar längre, så att du endast behöver ta det en gång om dagen. Att ta det för sent under dagen kan skapa sömnproblem.
Skillnaden mellan DAMP och ADHD
ADHD, ADD och DAMP är beskrivningar av liknande problem. DAMP (Deficits in Attention, Motor Control and Perception) är en deskriptiv diagnos som är vanlig i skandinaviska länder.
ADHD - den ouppmärksamma formen
Vad innebär den ouppmärksamma formen av ADHD? Vad är ADD? Kan mitt barn ha ADHD utan hyperaktivitetssymptom?
ADHD; Diagnos
För att göra diagnosen ADHD krävs en kombination av en definierad uppsättning av symptom.
ADHD - laboratorietest
Kan man använda sig av laboratorietest för att ställa diagnosen ADHD?
ADHD och Feingold-diet
Hur fungerar Feingold-dieten på människor om lider av ADHD?
ADHD och psykofarmaka
Bör man behandla barn som har ADHD med psykofarmaka?
Forskning bevisar fysiologisk orsak till ADHD
Kan man mäta en dopaminbrist som orsak till ADHD?
ADHD och impulsivitet
Personer som har ADHD är impulsiva, det får både positiva och negativa konsekvenser.
ADHD hos unga flickor med skolproblem
En beskrivning av ADHD hos unga flickor med skolproblem.
Inflexibilitet och ADHD
Varför har barn med ADHD svårt att anpassa sig till något nytt? Varför är barn med ADHD inflexibla vid varje ny situation?
Vilka laboratorietester bör göras före insättningen av metylfenidat?
Vilka laboratorietester bör göras före insättningen av metylfenidat?
Vilka larm väcker sömntutor med ADHD?
Personer med ADHD kan ha svårt att vakna på morgonen. Några olika metoder att hantera detta problem beskrivs här.
Lecithin
Det finns få bevis för att lecithin har något terapeutiskt värde.
Tips för att leva med ADHD-barn
Några enkla tips för att få livet med ADHD-barn att fungera bättre.
ADHD - Vid vilken ålder bör barn börja ta medicin?
Vad man bör veta innan man inleder en medicinsk behandling av ADHD.
Medicinering vid ADHD
Låga doser av psykostimulantia (Concerta och Ritalin) används ofta för behandling av ADHD.
ADHD mediciner (Ritalin, Concerta) och graviditet; icke medicinsk ADHD behandling
De flesta läkare skulle avråda gravida att använda ADHD mediciner (Ritalin, Ritalina, Concerta).
Symtom och behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, DAMP) hos barn, myter och sanningar
Lista över artiklar om symtom och behandling av ADHD/ADD/DAMP.
ADHD-barn och vanliga myter
Runt ADHD-barn och deras föräldrar finns en rad myter. Som de flesta myter finns det lite belägg för att de ska vara sanna.
Negativ självkänsla hos barn med ADHD
En negativ självkänsla med självdestruktiva tankar och hopplöshetskänslor är mycket vanlig hos barn och ungdomar med ADHD. Orsakerna till det är oftast en effekt av den socialainteraktionen.
ADHD och patologiskt spelande
Finns det någon koppling mellan ADHD och spelproblem?
Orsaker bakom ADHD
Varför får vissa människor ADHD?
ADHD - ställa diagnos
För att ställa diagnosen ADHD räcker det inte med att barnet uppfyller kraven som finns listade i olika böcker.
Fördelar med ADHD
Det finns flera positiva aspekter hos personer med ADHD. Det är inte alla personer med ADHD som har dessa fördelar.
ADHD - en riktig sjukdom
Vissa experter hävdar att ADHD inte är en riktig störning trots att alla pediatriska och psykologiska eller psykiatriska organisationer accepterar ADHD. ADHD är snarare en funktionsstörning än en sjukdom.
Psykostimulantia och bilkörning
Kan jag köra bil även om jag tar Ritalin?
Hur Ritalin/Concerta kan hjälpa ADHD-patienter och dess effekter i hjärnan
Ritalina stimulerar en neurotransmitter som kallas dopamin i bestämda områden av hjärnan vilket leder till att personen kan känna sig lugnare och mer koncentrerad.
ADHD - psykostimulanta läkemedel och dysfori (nedstämdhet)
Dysfori och lättretlighet är ett vanligt problem hos personer som tar psykostimulanta läkemedel.
ADHD eller sömnbrist?
En 11-12åring som lider av kraftig sömnbrist uppvisar liknande beteende- och uppmärksamhetsproblem som barn med ADHD.
Vad händer om man tvärt slutar ta centralstimulerande mediciner (Ritalin, Concerta)
Vad händer om jag tvärt slutar ta Ritalin/Concerta? Är det möjligt att sluta tvärt med en centralstimulerande medicin eller får man abstinensbesvär?
Andra psykostimulerande faktorer vid ADHD?
Vem har erfarenhet av Captagon i ADHD? Kan man använda Modafinil (Vigil) vid ADHD?
Stimulantia och naturlig tillväxt
Orsakar psykostimulantia att man stannar i växten?
Biverkningar av psykostimulantia (Methylphenidate, Concerta, Ritalin)
De flesta biverkningar av psykostimulantia (Methylphenidate, Concerta, Ritalin) är små och håller inte i sig särskilt länge.
Giftiga effekter hos psykostimulantia
De vanligaste psykostimulantia har inga giftiga effekter men det finns varianter av psykostimulantia som kan vara giftiga.
Föräldrars inställning till Stimulantiaterapi.
Vilken inställning har de flesta föräldrar gällande Stimulantterapi för ADHD?
Stimulantia och sömnproblem
Orsakar psykostimulantia sömnlöshet eller mardrömmar?
Varför använda psykostimulantia (Concerta, Ritalin, Adderall, etc.) mot ADHD? Finns det risk för missbruk?
Vilka effekter har psykostimulantia vid behandling av ADHD?
Vad är Strattera (Atomoxetin) för behandling av ADHD
Stratter (Atomoxetin) är ett antidepressivt medel som även har visat sig kunna hjälpa personer med ADHD.
ADHD och språkstörningar
I ett fåtal fall är ADHD kopplat till språkstörningar. Tyvärr finns det inte någon behandling för detta.
Messie-syndrom
Personer med messie-syndrom har svårt att planera och organisera sin tid.
ADHD och handstil
Barn med ADHD har ofta finmotoriska svårigheter och koordinationsproblem, vilket kan ge dålig handstil.
ADHD och ouppmärksamhet
Vilka är de typiska tecknen på ouppmärksamhet hos barn med diagnosen ADHD?
ADHD - förändrade symptom
Man vet att minst 60 % av alla barn med svår ADHD fortsätter att visa kraftiga symptom som vuxna. Men symptomen kan förändras: Hyperaktiva rörelser eller impulsivt beteende kan minska. Så vissa barn uppfyller inte längre de diagnostiska kriterierna för den hyperaktiva-impulsiva formen.
Spädbarn och ADHD
Vilka är de typiska symptomen för ADHD i tidig barndom? Är överdrivet gråtande ett symptom på ADHD? De och andra frågor om ADHD, i tidig ålder, besvaras.
Situationsvarierande symtom vid ADHD
Varför ändrar sig symtomen hos ADHD-patienter markant i olika situationer?
Kosthållning för barn med ADHD och andra
Vad finns det för alternativa terapier vid ADHD? Finns det något naturligt terapialternativ vid ADHD?
Lyssningsträning vid ADHD
Det finns föga stöd för att Tomatis musikterapi (lyssningsträning) hjälper mot ADHD.
Att följa en konversation
Det finns både fysiska och psykiska förklaringar till varför man har svårt att följa en konversation.
ADHD; Ett kroniskt tillstånd som kräver långsiktig behandling
Barn med diagnosen ADHD bör alltid få en långsiktig behandling.
ADHD - Behandling med zink?
Zink kan ha en liten positiv effekt på vissa barn med ADHD.
ADHD hos vuxna kvinnor och unga flickor - Erfarenheter
Kvinnor och flickor med ADHD. Deras egna erfarenheter och symtomatologi.

anx - Ångest


Panikattacker - När de sker och varför
Panikattacker börjar oftast under de tidiga vuxenåren (25-30 år) och det är inte ovanligt att det tar många år innan parienten får den hjälp han eller hon behöver.
Agorafobi/klaustrofobi (torgskräck) - Rädsla för öppna eller slutna platser
Agorafobi (Torgskräck) är rädsla, och ångest för vissa platser, som allmänna platser, hissar, folksamlingar, tunnelbanor etc. Ett exempel från klinisk verksamhet:
Är rädsla vanligare hos kvinnor?
Finns det hormonella influenser i ångest eller panikångest
Kleptomani - Sjuklig drift att stjäla eller snatta
En kleptoman drivs av ångest. Stjälandet är ett sätt att dämpa ångesten. Kleptomaner är inte ute efter att tjäna pengar. Behandling är att lära sig hantera sin ångest på andra sätt.
Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid panikångest!
Kognitiv beteendeterapi (KBT) anses idag vara den bästa behandlingsåtgärd som för närvarande finns vid diagnosen panikångest.
Mat och mediciner som kan innehålla psykoaktiva ämnen som t.ex. efedrin
Kinesisk mat innehåller ofta glutamat, en neurotransmittor som kan orsak panikattacker. Det kallas för "kinamatssyndromet".
Vad är ångest? Ångestsyndrom och klassificering
I en nyligen utförd brittisk undersökning framkom att 16 % av befolkningen lider av någon typ av patologisk ångest (ångestsyndrom).
Alternativ terapi vid ångestsyndrom
Alternativ terapi kallas all behandling som inte är konventionell. Akupunktur är ett exempel på en alternativ behandlingsform.
Tandläkarskräck / tandvårdsrädsla / odontofobi
Tandläkarskräck kan behandlas med bland annat psykoterapi. Dessutom kan t ex avslappningstekniker och medicinering minska ångesten inför tandläkarbesöket.
Hur man diagnostiserar paniksyndrom
När man diagnostiserar paniksyndrom måste man utesluta en rad andra faktorer tex. abstinens efter droger eller epilepsi.
Förekomst av panik- och ångestsyndrom
Hur vanliga är panik- och ångestsyndrom hos kvinnor och män?
Rädd för att bli avvisad; Rädd för att han inte ska tycka om mig
Man kan inte leva sitt liv genom att vara rädd. Människor som vågar utmana får ut mer av sina liv.
Hur livet kan ändra sig efter en panikattack
Det är vanligt att en person som haft sin första panikattack inte söker hjälp hos en psykolog. Vanligtvis får personen sedermera en andra attack. Detta kan medföra mycket dramatiska förändringar i personens beteende och självbild.
Vad är ångest? Hur känns det?
Att känna ångest är en helt normal reaktion på stress men kan bli patologisk.
Generaliserat ångestsyndrom (GAD) - ständig ångest och oro
Generaliserat ångestsyndrom (GAD) kännetecknas av en ihållande okontrollerbar ångest och oro, över många områden av livet. Effektiv behandling finns, exempelvis genom gestaltterapi och kognitiv beteendeterapi.
Är jag på väg att bli galen? Svåra ångestattacker
Människor som får kraftiga ångestattacker kan ibland vara rädda för att bli galna eller tappa kontrollen vilket de aldrig gör!
Hur man hanterar panikattacker och ångestattacker
Beskriver en enkel metod som inte bara hanterar en plötslig panikattack utan också förebygger framtida panikattacker.
Naturläkemedel och ångestbehandling
Naturläkemedel kan användas i komplementära syften. Tala igenom alternativa behandlingsmetoder med din psykoterapeut/läkare.
Hypokondri - rädslan för sjukdomar
Med hypokondri avses en stark rädsla för att lida av allvarliga sjukdomar. Hypokondri klassas som en ångeststörning.
Biologiska orsaker bakom blyghet och ångest
Det finns forskning som pekar på att det finns biologiska förklaringar till blyghet och ångest.
Klassificering av ångestsyndrom
Klassificering av ångestsyndrom av Freud i ångest hysteri och fritt flytande ångest och övertagande i ICD10
morbid Rädsla
Patologisk ångest: Hur patologisk rädsla skiljer sig från normal rädsla
Artiklar om ångest, ångestattacker, panik, panikattacker och OCD
Lista med artiklar om ångest, panik, ångestattacker, panikattacker, falska hjärtattacker, OCD, självmutilering m.m. Orsak, diagnos, behandling.
Nattskräck eller mardrömmar?
Nattskräck tar sig uttryck i nattliga attacker av intensiv rädsla och kraftigt skrikande. De skiljer sig från vanliga mardrömmar och förekommer främst hos barn i förskoleåldern. Själva attackerna är ofarliga och kräver för det mesta ingen behandling.
Hur föräldrar kan hjälpa barn med OCD (Obsessive Compulsive Disorder) eller tvångssyndrom
Föräldrar kan lära sig beteendeterapeutiska metoder och tillämpa den vid sitt bemötande av barn med OCD (Obsessive Compulsive Disorder)
Definition av tvångsstörning (OCD)
Tvångssyndrom (OCD) karakteriseras av återkommande tvångsmässigt handlande eller tankar som inte går att stå emot, även då de inte är önskvärda.
Artiklar och FAQer om tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder, OCD)
En lista över alla artiklar i Web4Health om OCD (tvångssyndrom), dess orsaker, symptom och behandling.
Kliniska diagnoser på OCD (tvångssyndrom) förbises ofta
Många patienter med OCD får inte rätt diagnos från början, vilket leder till att de tvingas leva med sjukdomen under många år innan de får rätt hjälp.
Barn med tvångssyndrom (OCD)?
Barn som har tvångssyndrom (OCD)får sällan den diagnosen, då få tänker på möjligheten av denna neurobiologiska störning.
Orsaker till svåra tvångsstörningar (OCD)
En infektion i barndomen kan orsaka en speciell typ av tvångsstörning (OCD).
Tvångsyndrom och livskvalitet
En kanadensisk studie har undersökt hur livskvaliteten påverkas av att leva med tvångssyndrom.
Tourette´s syndrom och andra störningar associerade med tvångssyndrom
Ett brett spektrum av sjukdomar är associerade med OCD t.ex. Tourettes-Syndrom och Trikotilomani.
Test för ångest och depression
Det finns tester för ångest och depression på nätet. De bör alltid kompletteras med en psykoterapeut eller läkares utlåtande.
Rädsla: Vid vilken ålder utvecklas panikångest?
Vid vilken ålder börjar panikångest
Panikångest, panikattacker
Panikattacker och panikångest är mycket vanliga. Det är dock endast ett fåtal människor som fortsätter att ha återkommande och plågsamma panikattacker som stör vardagen.
Panikattacker - hur de uppkommer och utvecklas
De flesta får sin första panikattack före 30 års ålder. Utan behandling är det väldigt vanligt att panikångestsyndromet håller i sig.
Panikattacker på natten
50% av människor som får panikattacker, får dem också i sömnen, men bara 10% av alla panikattacker sker på natten. Sådana attacker beror inte på drömmar.
Egenbehandling av panikångest
Det går att behandla panikångest själv men många behöver professionell hjälp.
Behandling av panikångest
Hur kan jag få hjälp vid panikstörning som t.ex. agorafobi.
Fobier och att komma över fobier
En utförlig beskrivning av diagnostisering, orsaker och behandling av fobier.
Förekomst av ångestsyndrom hos den vuxna befolkningen
Hur vanligt är det med ångestsyndrom? Finns det några undersökningar utförda som visar förekomsten av några ångestsyndrom?
Att motverka panikattacker!
Det finns bra och dåliga metoder för att förebygga panikattacker. Ofta använder personer med panikattacker sig av dåliga metoder.
testanxiety
Testanxiety är rädslan för en negativ resultatöversyn eller en blackout i en examen situation. Hjälpa människor att hjälpa sig själva i rädsla för att misslyckas i testet
Posttraumatisk stress (PTSD): Symtom
En uppräkning av de vanligaste symtomen på posttraumatisk stress.
Kvävning och hyperventilation
Vad är orsaken till känslan av att kvävas och hyperventilation?
Att peta sig i näsan! Hur blir man av med sina ovanor?
Hur blir man av med sina ovanor: Kan man sluta att peta sig i näsan?
Dagbok om ångestsymtom / panikattacker
Självobservation (dagbok) vid ångestsymptom är ett av de viktigaste stegen i kognitiv beteendeterapi av ångeststörningar.
Paniksyndrom: Situationer och orsaker som utlöser panikattacker
Panikattacker sker oftast i situationer när patienten inte tror att de ska ske. I situationer där patienterna tror att panikattackerna ska ske är det endast 3% av attackerna som faktiskt sker.
Allt om om att bli av med blyghet, social ångest, social fobi
En samling av artiklar om blyghet, social fobi och social ångest och hur man kan övervinna detta.
Ångest över att tala inför andra; Scenskräck
"Scenskräck" innebär att man får en onormalt hög ångestnivå då man ska framträda inför andra människor.
Symptom vid och orsaker till en panikattack: bröstsmärtor, svettningar, illamående
Symptom vid en panikattack liknar symptom som uppkommer vid en hjärtattack tex bröstsmärtor.
Terapeutisk allians och behandling av ångeststörningar
Beskrivning av viktiga moment i en psykoterapeutisk ångestbehandling.
Panikångest och panikattacker - hantering och behandling
En samling artiklar om behandling av ångest och panikångest-attacker.
Behandling av paniksyndrom
Det finns både medicinsk och psykologisk behandling av paniksyndrom. Ibland kombineras både medicinisk och psykologisk behandling. Fördel med psykoterapi är att man kan bli permanent bra och slippa långvarig medicinering.
Behandlingsgrunder för panikångest
Varför göra en behandling för panikångest?
Fråga experten om olika slags frågor
Lista över olika webbsajter som lämnar expertfrågor inom olika ämnsområden.
Fråga experten om olika slags frågor
Lista över olika webbsajter som lämnar expertsvar på frågor inom olika ämnesområden.

bio - Psykofarmakologi, läkemedel, biologisk behandling


Alprazolam - Kontraindikationer
Vem bör inte ta alprazolam?
Alprazolam - motverkande mediciner
Vilka andra preparat (mediciner) påverkar alprazolam?
Alprazolam - Beskrivning
Alprazolam är en starkt och snabbt verkande lugnande medel, med stor risk för tillvänjning.
Alprazolam - Dosering
Ta alprazolam exakt efter läkarens anvisningar.
Alprazolam - Viktig information
Vad är det viktigaste jag bör veta om alprazolam?
Alprazolam - Att tänka på
Vad bör jag undvika när jag tar Alprazolam?
Alprazolam - Bieffekter
Vilka bieffekter har alprazolam?
Amitriptylin - Kontraindikationer
Vilka bör inte ta amitriptylin (Elavil/Saroten/Endep/Vanatrip)? Vad bör jag diskutera med läkare innan jag tar amitriptylin?
Amitriptylin - Motverkande mediciner
Vilka andra preparat påverkar amitriptylin (Elavil/ Saroten/Endep/Vanatrip)?
Amitriptylin - Beskrivning - icke-beroendeframkallande läkemedel mot sömnlöshet
Amitriptylin (Elavil/Saroten/Endep/Vanatrip) är ett läkemedel mot depressioner, som också kan hjälpa vid sömnlöshet, och som inte är beroendeframkallande som andra läkemedel mot sömnlöshet.
Amitriptylin - Dosering
Hur bör jag ta amitriptylin (Elavil/Saroten/Endep/Vanatrip)? Vad händer om jag missar en dos eller överdoserar?
Amitriptylin - Viktig information att känna till
Vad är viktigt att veta om amitriptylin (Elavil/ Saroten/Endep/Vanatrip)? Vad bör jag undvika medan jag tar amitriptylin?
Amitriptylin - Bieffekter
Vilka möjliga bieffekter kan komma av amitriptylin (Elavil/ Saroten/Endep/Vanatrip)?
Benzodiazepinberoende - typiska karaktäristika
Benzodiazepinberoende är vanligt och gör sig gällande hos många brukare efter några veckor eller månader. De kan få svåra abstinenssymtom om de slutar abrupt.
Benzodiazepin och dess effekt på äldre människor
Benzodiazepinpreparat och dess effekt på äldre människor. Kroppens förmåga att ta upp Benzodiazepin ökar med åldern.
Artiklar om Benzodiazepin (Xanax, Valium, Oxazepam, Stesolid, Rohypnol, Etc.)
En lista av flera artiklar om benzodiazepin, psykiatriska mediciner (Alprazolam, Ambien, Anxon, Apodorm, Apzepam, Ativan, bensodiazapin, bensodiazapiner, bensodiazepams, bensodiazepin, bensodiazepiner, benzodiasepin, benzodiasepines, benzodiazapem, benzodiazepin, benzodiazepines, Bromazepam, Centrax, Chlordiazepin, Clobazam, Clonaz, Clorazepam, Dalman, Diazepam, Doral, Dormono, Estazolam, Euhypnol, Flunitraze, Flurazem, Fluscand, Frisio, Halazepam, Halcion, Imovane, Ketazolam, Klonaz, Klonopim, Lexomil, Lexota, Librium, Loprazolam, Lorazepam, Lormetazepam, Medazepam, Mogadon, Nitrazepam, Nobrium, Noctamil, Normisom, Oxascand, Oxazepam, Paxipan, pillen, Prazepan, ProSo, Quazepam, Restoril, Rivotrim, Rohypnol, Serax, Serenix, Serepax, sova, Sobril, Sonata, Stesolil, Stilnoct, Temazepam, Temesta, tranquillizer, Tranxen, Triazolam, Valium, Xanax, Xanor, xanx, Zaleplom, Zimovane, Zolpidem, Zopiklon, Etc.)
Benzodiazepin (Valium, Sobril, Xanax, Xanor, Mogadon, Rohypnol, etc.) - effekter och skillnader
En överblick av olika benzodiazepinpreparat (Valium, Sobril, Rohypnol, Magadon, Xanor, mm.), samt deras olika halveringstider och jämförbara doser med olika preparat.
Tablettmissbruk och sömnmedelsberoende: Hur hanterar man en anhörig som är beroende av medicin?
Patienter med tablettmissbruk är ofta inte beredda att ge upp sitt beroende, vilket kan vara väldigt påfrestande för anhöriga.
Benzodiazepin och biverkningar
Trötthet, minskad koncentration, muskelsvaghet, yrsel, mental förvirring, minnesförlust, depression och självmordstankar är vanliga biverkningar av benzodiazepin.
Toleranseffekter av Benzodiazepine vid regelbunden användning
Vid regelbunden användning av benzodiasepiner, anpassar sig kroppen så att effekterna minskar helt eller delvis, och så att abstinenssymptom uppstår övergångsvis om man slutar med dessa mediciner.
Benzodiazepiner (Xanax, Valium, Ativan) -- gynnsamma effekter och biverkningar.
Benzodiazepiner verkar snabbt och är effektiv. De är många gånger mycket värdefulla i kliniskt arbete. I princip alla skadeverkningar kommer från långtidsanvändning därför rekommendera att benzodiazepiner endast används under 2-4 veckor.
När man bör undvika en behandling med biperiden (Akineton)
När man inte bör ta biperiden.
Biperiden och samverkan med andra läkemedel
Andra mediciner kan påverka eller motverka effekten av biperiden.
Beskrivning av biperiden
Biperiden används när muskelkontrollen är nedsatt vid Parkinsons sjukdom och av andra skäl.
Dosering av biperiden
Dosering och riktlinjer om hur du bör ta biperiden.
Biperiden - viktig information och försiktighetsåtgärder
Biperiden kan ha en negativ inverkan på dig, exempelvis när du kör bil eller konsumerar alkohol.
Biperiden - biverkningar
Biperiden kan orsaka muntorrhet, suddig syn, yrsel, förstoppning, orolig mage, minskad svettning, svårighet att kissa och i enstaka fall svårare biverkningar.
Hur fungerar den mänskliga hjärnan? Hur tänker människor? Hur tänker psykiskt sjuka människor fel?
Den mänskliga hjärnan fungerar genom att välja och applicera olika kognitiva moduler. Dessa moduler kan vara medfödda, men är oftast inlärda.
Buspirone (Buspar) vid behandling av ångest
Buspirone är ett ångestreducerande läkemedel som har en annan verksam mekanism än vanliga benzodiazepinpreparat och liknande läkemedel.
Karbamazepin i kombination med andra läkemedel
Information om när och varför man inte bör ta karbamazepin.
Karbamazepin och dess samverkan med andra läkemedel
Karbamazepin och dess interaktion med andra läkemedel.
Beskrivning av karbamazepin
Beskrivning av karbamazepin.
Dosering av Karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Teregeto, Trimonil, Hermolepsin) och risker med överdosering
Dosering av karamazepin. Risker med att överdosera.
Viktig information om karbamazepin
Karbamazepin kan ha en negativ inverkan på dig, exempelvis när du kör bil eller konsumerar alkohol.
Karbamazepin - Försiktighetsåtgärder
Undvik bilkörning, alkohol, solljus och grapefrukt när du tar Karbamazepin.
Karbamazepin - biverkningar
Lista på biverkningar som kan uppstå vid bruk av karbamazepin.
Citalopram (Celexa, Seropram, Cipramil) - Kontraindikationer
Man bör inte ta Citalopram under graviditet, amning och vid vissa sjukdomar och när man tar vissa andra mediciner.
Citalopram (Celexa, Seropram, Cipramil) och kombination med andra läkemedel
Varningar - du bör inte kombinera citalopram med andra läkemedel.
Beskrivning av citalopram (Celexa, Seropram, Cipramil)
Beskrivning av citalopram.
Dosering av citalopram (Celexa, Seropram)
Hur man tar citalopram.
Citalopram - viktig information och försiktighetsåtgärder
Citalopram kan ha en negativ inverkan på dig, exempelvis när du kör bil eller konsumerar alkohol.
Citalopram (Celexa, Seropram, Cipramil) - biverkningar
Biverkningar av citalopram (Celexa, Seropram, Cipramil).
Vad Klomipramin (Anafranil) inte bör kombineras med
Vad klomipramin inte bör kombineras med.
Läkemedel som påverkar effekten av klomipramin (anafranil)
Hur klomipramin kan påverkas av andra läkemedel.
Klomipramin - Beskrivning
Klomipramin används för behandling av depression, tvångssyndrom (OCD) och andra psykiska sjukdomar.
Clomipramin - Dosering
Klomipramin skall tas i den dos läkaren föreskrivit. Ta inte dubbel dos nästa gång, om du glömt ta klomipramin.
Klomipramin - Viktig information!
Viktig information om Klomipramin.
Clomipramin - Försiktighetsåtgärder
Försiktighetsåtgärder när du tar clomipramin.
Clomipramin - biverkningar
Clomipramin kan orsaka trötthet, sexuella problem, muntorrhet, torra ögon, förstoppning, svettningar, huvudvärk, viktförlust och andra biverkningar.
P-piller och litium
Kan jag äta p-piller samtidigt som jag genomgår en litiumbehandling?
Slanguttryck för vanliga droger/narkotika
Lista över olika slanguttryck, huvudsakligen på engelska, för droger/narkotikapreparat.
Psykiatriska läkemedel, psykofarmaka (anti-depressiva läkemedel, lugnande medel, benzodiazepiner, sömnmedel m.m.)
Lista med länkar till artiklar om psykiatriska läkemedel (psykofarmaka) såsom antidepressiva läkemedel, lugnande medel, sömnmedel m.m.
Långtidsanvändning av opiater orsakar mental avtrubbning
En studie av patienter som fick långtidsbehandling med opiater (metadon, morfin etc.) rapporterar att en vanlig bivberkan var en typ av mental avtrubbning.
Tricykliska antidepressiva mediciner
Lista över de tricykliska antidepressiva mediciner som saluförs i Sverige.
Efexor (venlafaxine) biverkningar och utsättningssymtom
Efexor kan ha många biverkningar och utsättningssymptom, de vanligaste finns listade här.
Escitalopram (Lexapro, Cipralex)
Nyligen kom en ny förbättrad version (Escitalopram) av det selektiva serotoninåterupptagningshämmande (SSRI) läkemedlet citalopram. Beskrivning av escitalopram.
Framtiden för homo sapiens, framtida utveckling av människan
Hänvisning till en artikel (på engelska) om huruvida mänskligheten fortfarande utvecklas, och i så fall i vilken riktning.
Kroppsliga (somatiska) aspekter av psykologiska problem
En samling artiklar om kroppsliga (somatiska) symptom orsakade av, eller orsak till, psykiska problem.
Viktökning och stämningsstabiliserande medicin som litium och SSRI
2002 genomfördes en studie som undersökte förändringar av vikt hos patienter som går på stämningsstabiliserande medicin som litium och SSRI.
Medicin (Naltrexon) för avvänjning från drogberoende, alkoholism, heroinmissbruk och självdestruktivt beteende
Naltrexon är en medicin som används mot drogberoende, alkoholism och självdestruktivt beteende.
Aptitnedsättande medicin vid fetma; viktminskning
Fördelar och nackdelar med aptitnedsättande medicin.
SSRI-mediciner (Prozac, Fontex, Paxil, Cipramil, etc.) och orgasmproblem
Vid behandling med SSRI-preparat är en vanlig biverkning orgasmproblem. Ibland rekommenderar t o m läkare SSRI-preparat till män som får för tidig utlösning.
SSRI - Antidepressiva läkemedel
SSRI-läkemedel var främst tänkt att användas mot depressioner men har visat sig ha flera andra positiva effekter.
Att sluta med benzodiazepiner (Valium, Xanax, Rohypnol etc.)
Långvarigt användande (2-4 veckor) av benzodiazepiner (Valium, Xanax, Rohypnol etc) föranleder en rad oönskade effekter.

bipolar - Depression, maniskt-depressiv, bipolar


Övergrepp under barndomen - depression som vuxen?
Depression under vuxenlivet till följd av övergrepp under barndomen.
Utsättning av antidepressiva - abstinesbesvär
Antidepressiva läkemedel är inte beroendeframkallande, men om man slutar plötsligt kan man få problem. Man bör alltid planera avslutande av behandlingen tillsammans med sin läkare.
Anpassningstörningar - Depression som följd av tragiska händelser
En typ av depression kan följa på större misslyckanden och förluster.
Depression hos ungdomar, tonårsdepressioner
Ungdomsåren ses allmänt som en tid av känslomässig omvälvning då depression ofta förekommer, men faktum är att majoriteten av tonåringarna är lyckliga och depression som sjukdom är ganska ovanlig i denna åldersgrupp. Vad som dock är oroande är ökningen av självmordsbeteende
Stämningsstörningar, onormalt ledsen, onormalt glad
Förstämningssyndrom kallas de störningar som karaktäriseras av förändringar i känsloläget (onormalt ledsen, onormalt glad) som t.ex. depressiva och bipolära syndrom.
Ålder när depression uppträder
Depressioner uppstår oftast i 30-årsåldern och bara 10 % av alla depressioner uppstår första gången efter 60 års ålder.
Depression och alkoholmissbruk
Hur ser förhållandet mellan depression och alkoholmissbruk ut?
Viktökning och antidepressiva medel
En studie har visat på att olika antidepressiva medel (SSRI-preparat), påverkar viktökning olika mycket.
Depression och ångest
Vad finns det för koppling mellan depression och ångest?
Utbrändhet och utmattningssyndrom; trötthet
Många forskare är kritiska till termen "utbrändhet" eftersom den antyder att man inte skulle kunna återhämta sig från tillståndet, vilket man kan. Istället föreslår experter på området att sjukdomen bör kallas "utmattningssyndrom".
Köra bil och psykofarmaka
Vid vissa läkemedel kan det i vissa faser av behandlingen vara olämpligt att köra bil. Diskutera saken med den läkare som skrivit ut läkemedlet.
Depression, positiva aktiviteter och kognitiv beteendeterapi
Kognitiv beteendeterapi vid depression inkluderar dagboksskrivande och skattningar av hur bra man mår, för att förstå hur man kan må bättre.
Otillräcklig, mindervärdeskomplex - Aaron Becks depressionsmodell
Depression kännetecknas av tre typer av negativa tankar om sig själv: Negativ självbild, negativ tolkning, negativa förväntningar.
Kognitiv beteendeterapi vid depression
Vad innebär KBT vid depression?
Depression hos barn
Depression hos barn har en jämn könsfördelning och behandlas vanligtvis med metoder som inkluderar familjen snarare än individuell farmakologisk behandling, förutom i de svårare fallen.
Barn och ungdomar med bipolärt syndrom
Kan barn och/eller ungdomar lida av bipolärt syndrom? Har de samma symtom som vuxna?
Klassifikation av depression
Depression kan klassificeras på olika sätt.
Alternativa/kompletterande terapiformer vid depression - vad fungerar?
Det finns en rad olika alternativa/kompletterande terapiformer för depression bla akupunktur, ljusterapi och homeopati.
Bipolärt syndrom - förlopp
Människor med bipolärt syndrom är oftast symptomfria mellan episoderna.
Vad kan utlösa en depression?
Varför blir vissa människor deprimerade? Vad är det som utlöser en depression?
Förlossningsnedstämdhet
Vad är förlossningsnedstämdhet?
Återkommande kort depression
Är det möjligt att en depression i bara några dagar? Eller en enda gång under sin livstid?
Pseudodemens
Pseudodemens är ett begrepp som läkare använder för en typ av depression, som till synes uppträder som problem med minnet och som är ganska vanligt hos äldre personer och kan förväxlas med demens.
Oro, svårt sitta stilla, vrida händerna hos äldre människor
Ovanliga former av depression uppstår ibland hos äldre. Ökad aktivitet, obevekligt vankande av och an, ständigt vridande av händerna kan alla vara symptom på en agiterad (orolig) depression.
Ångest och depression hos äldre
Man kan se både somatiska (kroppsliga) och psykologiska symptom på ångest i samband med depression hos äldre. Ex på somatiska symptom är andningssvårigheter, kräkningar och diarré samt hjärtklappning.
Orsaker till depression hos äldre
Depression är vanligare hos äldre människor. Vad beror det på? Det finns flera möjliga orsaker till detta. Sociala, psykologiska, fysiska sjukdomar och biologiska riskfaktorer för depression sammanfaller hos äldre.
Depression som en påföljd av demens
Nervförtviningen vid Alzheimers och andra demenssjukdomar resulterar i en förlust av hjärnvävnad. Tillsammans med det konstanta symptomet minnesförlust, uppstår ofta depression som ett sekundärt symptom.
Maskerad depression
"Maskerad depression" är en ganska gammalmodig term, men verkar passa in på en särskild grupp av äldre personer med depression.
Prognos för och behandling av depression hos äldre
Depression hos äldre patienter är ofta allvarligare och mer svårbehandlad än hos andra patienter. Den behandlas oftare med fysiska metoder som mediciner.
Kriterier för depression
Enligt den europeiska ICD-10-manualen, klassificeras en depressiv störning efter följande kriterier:
Att hjälpa en deprimerad person
Vad kan jag göra för att hjälpa någon som är deprimerad? Hur bör jag bete mig mot en deprimerad person? Här är några förslag på hur man bör bete sig mot en deprimerad anhörig eller vän:
Monoaminoxidashämmare (MAOI-preparat) -- Effekter
När används MAOI-preparat?
Monoaminoxidashämmare (MAOI-preparat) -- Hur de fungerar
Hur fungerar MAOI-preparat (monoaminoxidashämmare)?
Monoaminoxidashämmare (MAOI-preparat) -- Att tänka på
Vad måste jag veta och tänka på när jag tar/ordinerar MAOI-preparat?
Monoaminoxidashämmare (MAOI-preparat) -- Bieffekter
Har MAOI-preparat några bieffekter och vilka är de?
Andra anti-depressiva -- Nefazodon
Nefazodon är en mix av SSRI och ett annat preparat. Den är lika effektiv vid behandling av depression som SSRI-preparat och den har även liknande bieffekter.
Andra antidepressiva - Venlafaxin
Venlafaxin(Effexor) är den första blandade serotonin- och noradrenalinåterupptags-hämmaren. Den har samma fördelar som tricykliska anti-depressiva och färre nackdelar. Varning dock för utsättningssymptom när man slutar med Venlafaxin (Effexor).
Selektiva serotoninåterupptagshämmare - effekter
När hjälper SSRI-preparat? När används de? SSRI-preparat fungerar bra i behandling av depression. De används för att behandla symptom genom att balansera kemikalierna i hjärnan som orsakar depression.
Selektiva serotoninåterupptagshämmare - hur de fungerar
Hur fungerar SSRI-preparat (Arketis Cilomed Cilopram Cipralex Cipramil Citalomed Citalopram Citalopriva Citalostad Citapram Citawie Citohlan Deoxatine Desital Entact Fevarin Fluoxetine Fluvosol Fluvosol Fluvoxamine Fontex Isoxatine Paraxodil Parocetan Paroxetabs Paroximed Paroxistad Paroxoetin Parxiflex Paxil Prosac Seroxat Sertralin Sertralin Sertranat Sertranat Sertraparma Sertrasen Sertraxea Talocit Tifisertral Titroxatine Ziral Ziral Zoloft).
Selektiva serotoninåterupptagshämmare -- Att tänka på
Vad måste jag veta och tänka på när jag tar/ordinerar SSRI-preparat?
Selektiva serotoninåterupptagshämmare -- bieffekter
SSRIs kan orska ökad ångest, sömnproblem, sexuella problem, illamående och diarre. Dessa sidoeffekter minskar ofta efter en tids användning.
Tricykliska anti-depressiva (TCA-preparat) -- Effekter och kontraindikationer
När används tricykliska anti-depressiva preparat och varför?
Tricykliska anti-depressiva (TCA-preparat) -- Hur de fungerar
Vad är tricykliska anti-depressiva medel (TCA-preparat)? Hur fungerar de?
Tricykliska anti-depressiva (TCA-preparat) -- Att tänka på
Vad måste jag veta och tänka på när jag tar/ordinerar TCA-preparat?
Tricykliska anti-depressiva (TCA-preparat) -- Bieffekter
Vilka bieffekter har tricykliska anti-depressiva preparat (TCA)?
Humörstörningar i klimakteriet
Naturlig menopaus är en normal och förväntad övergång i en kvinnas livscykel. De flesta kvinnor upplever inga allvarliga svårigheter, men förutfattade meningar om klimakteriet påverkar sannolikt hur väl man tolererar det.
Kriterier för Premenstruell Dysforisk Störning (PMDS) - Psykologiska problem före en kvinnas/flickas menstruation
Vilka är kriterierna i DSM IV för PMDS? Vilka symptom finns vid PMDS?
Diagnosticera Premenstruell Dysforisk Störning (PMDS) - Psykiska problem före kvinnors mens
PMDS är irritabilitet och humörsvängningar dagarna före en kvinnas mens.
Hjälp och behandling av PMS; Behandling av Premenstruell Dysforisk Störning (PMDS)
Premenstruell störning kan behandlas med avslappningsövningar, SRRI-läkemedel och i extrema fall kirurgiska ingrepp.
Premenstruell Dysforisk Störning (PMDS) - Irritabilitet före kvinnors mens
Med PMDD menas irritabilitet och humörsvängningar hos kvinnor dagarna före mens. Det förekommer hos 3-8 procent av alla kvinnor.
Orsaker till Premenstruell Störning (PMS) och Premenstruell Dysforisk Störning (PMDS)
Orsakerna till PMS och PMDD är till stor del okända. Vissa teorier för vad dessa syndrom beror på presenteras här.
Symptom vid PMS
Symptomen vid PMS (premenstruellt syndrom) kan bl.a. vara känslor av uppsvälldhet, trötthet, huvudvärk, ömmande bröst, irritabilitet, gråtmildhet, ångest och depression.
Premenstruellt syndrom (PMS)
De flesta kvinnor har speciella symptom, både psykiska och fysiska, dagarna före mens.
Orsaker till förlossningsdepression
Orsakerna till förlossningsdepression är inte helt klara, men det är lätt att se flera troliga orsaker när det gäller detta. Ett barns ankomst, särskilt det första, stor förändring i en kvinnas liv, t.ex....
Riskfaktorer för förlossningsdepression
Vilka kvinnor har lättare att drabbas av förlossningsdepression?
Förlossningsdepression
Vad vet man om förlossningsdepression (PPD=postpartum depression)? Vad orsakas den av?
Depressiva symtom under graviditeten
Studier har visat att det inte är ovanligt att kvinnor upplever depressiva symtom eller en depressiv störning under graviditeten.
Förekomst av humörsstörningar i samband med att vänta barn
Hur vanligt är det med humörsstörningar i samband med att vänta barn?
Förlossnings- eller barnsängspsykos
Omkring en på tusen kvinnor som föder barn drabbas under de närmaste månaderna av psykos. En riskfaktor för förlossningspsykos är om individen eller familjen har en psykiatrisk sjukdomshistoria.
Humörstörningar i samband med att vänta barn
I samband med graviditet och barnafödande förekommer olika slag av humörstörningar och även tillfälliga psykotiska tillstånd.
När man bör söka professionell hjälp
Vanligtvis är det nödvändigt att söka professionell hjälp när depression och andra symptom har fortgått under en längre tid än vad en "normal" depression gjort tidigare och om den åtföljs av en oförmåga hos patienten att fungera i alla vanliga och nödvändiga roller, till exempel som anställd, förälder, make/maka eller vän.
Självhjälp mot depressioner
En lista över åtgärder som man själv kan vidta för att hantera depressioner.
Förekomst av självmordstankar
Självmordstankar är vanliga hos befolkningen i stort. Självdestruktiva tankar förekommer hos en majoritet av alla människor vid särskilda tillfällen i livet, ca.....
Hur man bör reagera på uttryckta självmordsavsikter
Självmordstankar bör alltid tas på allvar. Det är svårt att bedöma hur allvarlig risken är och man bör därför försöka stötta personen att diskutera saken med en psykolog eller läkare.
Omedelbara riskfaktorer för självmord
Om någon försökt begå självmord tidigare föreligger en förhöjd självmordsrisk. Upprepning av självmordsförsök förekommer i 15 procent av fallen under det första året efter ett försök
Statistiska riskfaktorer för självmord
Det finns vissa statistiska riskfaktorer för att begå självmord, t.ex. om du är en nybliven ensamstående man i övre medelåldern är sannolikheten högre än för genomsnittsmänniskan att begå självmord.
Nedstämd eller depressiv: När är ett depressivt stämningsläge tecken på en depression?
Ett depressivt stämningsläge kan vara en helt normal och övergående reaktion på en förlust eller andra tråkiga händelser.
Kognitiv beteendeterapi (KBT), Kognitiv behandling
Vad är KBT och hur fungerar det? Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykologisk behandlingsform. Den utförs av en utbildad terapeut, antingen individuellt eller i grupp.
Psykoterapitekniker
Hur utförs psykoterapi? Finns det olika psykoterapitekniker?
Behandling av psykotisk depression
Psykotisk depression är den allvarligaste formen av depression och dessa patienter svarar dåligt på enbart anti-depressiva medel. Två typer av behandling är effektiva:
Psykoterapi vid depression
Psykoterapi är ett begrepp som kan appliceras på ett stort antal ingripanden och behandlingar som används för att hjälpa de som lider av alla olika typer av mentala hälsoproblem, inklusive depression.
Behandling av depression
Undersökningar har visat att de flesta patienter i primärvården hellre skulle gå i samtalsterapi än använda medicin. För lätt till medelsvår depression anses kognitiv beteendeterapi och anti-depressiva medel vara lika effektiva
Diagnostisera bipolär sjukdom hos barn och ungdomar
Att diagnostisera bipolär sjudom hos barna och ungdomar kan vara svårt för att symptomen kan ha sin orsak i annan problematik.
Hur man känner igen en depression
Man kan diagnostiseras en depression om 5 eller fler av symptomen som presenteras nedan är närvarande.
Symptom på depression
Lista på symptom som kan uppkomma vid en depression.
Vad är en dubbel depression?
Vissa personer med kronisk depression (dystymi) kan periodvis försämras och ha svårare depressiva episoder. Detta kallas ofta dubbel depression.
Kronisk depression och dystymi
Dystymi är en mildare form av depression.
Dystymi
Vad är dystymi?
Frekvens av bipolär (maniskt-depressiv) störning
Cirka en procent av befolkningen har bipolär störning. Den börjar vanligen i ungdomsåren.
GABA (Gamma amino smörsyra)
Det finns ingen vetenskaplig undersökning som bevisat att GABA hjälper till vid behandlingen av depression och ångest.
Depression
Depression är ett begrepp som spänner över stort fält. Det kan vara svårt att skilja mellan sjukdomstillståndet depression och en normal nedstämdhet.
Bipolär sjukdom - Manodepressiv sjukdom; Definition, symptom
Bipolär sjukdom eller manodepressiv sjukdom karakteriseras av starka skiftningar i sinnesstämning.
Depression och HIV
Vad vet man om depression kombinerat med HIV?
Hypomani
Hypomani kan upplevas som något positivt för personen som upplever det och förknippas med en ökad kreativitet och produktivitet.
Depression hos äldre: hur vanligt är det med depression hos äldre?
Omkring 10-25% av de äldre uppvisar tydliga symptom på depression. Vi vet dock att det sker en underbehandling av äldre och en förklaring kan vara att symptombilden är mindre karaktäristisk än vid depressioner hos yngre människor.
Manodepressiv sjukdom
Vad finns det för koppling mellan depression och manodepressiv sjukdom? Är det samma sak?
Depressioner, maniskt-depressiv sjukdom, bipolär sjukdom, självmord
Lista med länkar till Web4Health-svar om depressioner, maniskt-depressiv sjukdom, bipolär sjukdom, självmord
Icke-medicinisk, naturlig behandling av depression; naturmedel som hjälp mot depression, självhjälp
En samling av artiklar som beskriver olika icke-medicinska, naturliga botemedel/behandlingar av depression och dystymi.
Nyhetsbrev om depression (på engelska)
Länkar till ett nyhetsbrev relaterat till depression och förstämningssyndrom.
En känsla av brist på känslor vid depressioner - att känna en inre tomhet
Ett vanligt symptom på depression är avsaknad av känslor, alltså den normala förmågan att kunna känna och uttrycka t.ex. glädje och sorg.
Varför patienter undviker att berätta om sin depression
Det finns en rad anledningar till varför patienter undviker att berätta om sin depression för sin läkare, tex somatisering
Depression och fysiska symptom
Vilka är de fysiska symptomen vid depression?
Psykotisk depression
Vad vet vi om psykotisk depression? Skiljer den sig symptomatiskt från vanlig depression?
Psykotiska symtom under bipolära skov
Svåra episoder av mani eller depression kan innehålla psykotiska symptom, tex.....
"Rapid cycling" /bipolär störning
En person vars tillstånd snabbt växlar mellan att vara deprimerad och manisk kallas för "rapid cycling" vid en bipolär störning.
Depression, sömn och viktökning
Vid atypisk depression kan man sova mer, äta mer och gå upp i vikt.
Transkranial magnetisk stimulering vid depression
Transkranial magnetisk stimulering av hjärnan är en antidepressiv behandling under utveckling.
Depression och schizofreni
Är det möjligt att lida av både depression och schizofreni? Finns det någon koppling mellan depression och schizofreni?
Årstidsrelaterad affektiv störning
"Årstidsrelaterad affektiv störning" (SAD=seasonal affective disorder) är trötthet eller depression som regelbundet återkommer en viss årstid, t.ex. vinter eller vår.
Humörsdagbok: En deprimerad patients dagbok
En humörsdagbok hjälper den deprimerade patienten att få en mer objektiv och översiktlig bild av sitt allmäntillstånd.
Psykologisk självbehandling - att hantera sorg och depression
Hur man kan gå djupt in i sina känslor för att kunna hantera dem på ett bättre sätt.
Snatteri och psykisk sjukdom
Kan snatteri kopplas samman med någon psykisk sjukdom?
När man har problem med att tala med andra människor
Tips om hur en blyg person kan få kontakt med andra människor.
Kan inte tala med andra människor; Social ångest, talångest
Här beskrivs hur du kan lära dig att tala med andra människor.
Somatiskt syndrom
Man kan säga att en patient har somatiskt syndrom om flera än fyra av följande drag är närvarande:
När man tvärt avbryter antidepressiv medicinering
Vad händer om en antidepressiv medicinering plötsligt avslutas när patienten ligger inlagd på sjukhus?
SSRI och graviditet: Är det farligt att ta antidepressiva läkemedel när jag är gravid?
Det finns ingen, när denna artikel skrevs, information om det är farligt att ta SSRI under graviditet. Du bör alltid rådfråga din läkare om du tar medicin under graviditeten.
Självmordsförsök och risk för fler försök
Min pojkvän försökte ta livet av sig för två månader sedan? Hur stor är risken att han försöker igen?
Självmordsstatistik - Ungdomar
Översiktlig beskrivning av den senaste internationella statistiken över självmord, främst bland ungdomar.
Självmordsförsök och behandling
Min fru försökte ta livet av sig förra veckan. Vad ska vi göra nu?
Depression och dess effekt på kroppen
En depression kan ge en rad fysiologiska effekter på kroppen, bl.a. är det vanligt att en deprimerad person får mindre energi till att göra saker.
Depressiva perioder och symptom
Lista med symtom hos en person som befinner sig i en depressiv episod.
Bipolärt syndrom (manodepressivitet)
Bipolärt syndrom kännetecknas av dramatiska svängningar i humöret mellan att vara mycket uppskruvad, intensiv eller irriterad eller motsatsen, med hopplöshetskänslor och depression.
Effekter av depression på dagliga rutiner
Det är inte bara personen som lider av depression som påverkas av sjukdomen.
Tecken på mani, på en manisk period vid bipolär störning
Ökad energi, irritabilitet, ökad sexuell lust är exempel på tecken på mani.
Effekter som en depression kan ha på tankar och beteende: Jag är inte OK
Kan en depression påverka personens tankar och i så fall hur?
ECT (Elektrokonvulsiv behandling)
ECT är en effektiv behandling av bl.a. svåra depressioner. Risker för viss minnesförlust och i enstaka fall förvirring.
Ljusterapi vid behandling av depression
Ljusterapi används på patienter med säsongsdepressioner.
Självhjälp och självbehandling av depressioner utan läkemedel
Med hjälp av enkla råd kan depressioner gå att stoppa med självhjälp och självbehandling. Det gäller absolut inte alla fall av depression.
Sömnbrist i depression
Sömnbrist (total sömnbrist, partiell sömnbrist) är en minimal biverkningar möjlighet för kortvarig förbättring av depression.
Typer av bipolär störning
Alla patienter med bipolär störning har inte fullständiga svängningar mellan depression och mani.
Depression hos kvinnor
Varför är det vanligare med depression hos kvinnor?
Antidepressiv medicin för kvinnor
Det finns väldigt lite forskning på eventuella skillnader mellan hur kvinnor och män reagerar på antidepressiv medicin.
Depressioner hos kvinnor, under graviditet, efter barnafödande
Lista över artiklar om depressioner för kvinnor, inklusive depressioner före menstruation, under graviditet och efter barnafödande.

border - Borderline


Känslomässig labilitet
Det finns ett flertal namn för känslomässig labilitet: affektiv labilitet, instabila, snabbt förändrade känslor. Personer som snabbt förändrar sina känslomässiga responser och har snabba och extrema humörsförändringar inom en mycket kort period och utan skäliga externa orsaker.
Borderline - ålder på patienten
Borderline är vanligast hos unga kvinnor.
Antisocial personlighetsstörning
Personer som lider av antisocial personlighetsstörning har ofta bristande impulskontroll samt saknar skuldkänslor och förståelse för normer och regler.
Fobisk personlighetsstörning
Fobisk personlighetsstörning karaktäriseras av blyghet, en rädsla för att bli dömd av sin omgivning och ett ständigt obehag i sociala situationer. Detta obehag kan yttra sig i till exempel skamkänslor, att personen rodnar eller att personen undviker sociala situationer och nära förhållanden.
Borderlinepersonlighetsstörning; Risk för självmord
Nästan alla patienter med diagnosen Borderlinepersonlighetsstörning rapporterar om kronisk suicidalitet (självmordsbeteende).
Borderline - stressrelaterad och pre-psykotisk alienation
Alienations-upplevelse vid Borderline
Kan en stabilisering med hjälp av dialektisk beteendeterapi ske vid kriser?
Stabilisering vid kriser hos individer med borderline personlighetsstörning. Dialektisk beteendeterapi.
Osjälvständig personlighetsstörning
Personer med osjälvständig personlighetsstörning är oförmögna att fatta vardagliga beslut. De åsidosätter sina egna behov och önskningar och fokuserar istället på andra människor, eftersom de är rädda för att avvisas eller bli övergivna.
Depersonalisering - Att känna sig overklig och konstig!
Depersonaliserning är ett fenomen där man känner sig overklig, konstig eller förändrad. Detta kan dock vara kortvarigt och då ofta en konsekvens av för lite sömn eller drog- och alkoholpåverkan.
Borderline personlighetsstörning kriterier enligt DSM-IV
Borderline personlighetsstörning kan yttra sig i instabilitet, impulsivitet, äventyrlighet, tomhetskänsla, vredesutbrott.
Borderlinepersonlighetsstörning; Dikotomiskt tänkande
Personer med diagnosen borderlinepersonlighetsstörning tenderar att se och värdera varje tanke eller situation som svart eller vit, god eller ond, allt eller inget (dikotomiskt tänkande).
Emotionell känslighet
Vad är emotionell sårbarhet vid borderline personlighetsstörning? Varför är borderline patienter så känsliga?
Borderline - yttre påverkan
Dialektisk beteendeterapi har ett biologiskt-psykosocialt synsätt på borderline (känslomässigt instabil personlighetsstörning), dvs. barnet har en biologisk sårbarhet samt att sociala relationer har betydelse för utvecklandet och bibehållandet av denna personlighetsstörning.
Histrionisk personlighetsstörning
En person med histrionisk personlighetsstörning uppvisar överdrivna emotionella uttryck och har ett extremt starkt behov av uppmärksamhet.
Varför idealiserar borderlinepatienter andra personer, för att sedan förkasta dem?
Det är mycket typiskt att patienter med borderlinepersonlighet idealiserar en annan person som endast "perfekt" eller "den bästa personen jag någonsin träffat". På grund av sitt dikotoma (kluvna) tänkande ser personer med den här typen av personlighet endast extremer som "allt gott" eller "allt dåligt".
Irritabilitet
Irritabilitet är ett tillstånd av extrem känslighet inför all slags stimuli. Personer som lider av en förhöjd irritabilitet känner sig ofta stressade, otåliga eller blir väldigt lätt arga.
Personlighetsstörningar
Lista till länkar om borderline, diagnos och symptom på borderline personlighetsstörning samt andra personlighetstörningar.
Tvångsmässig personlighetsstörning
Tvångsmässig personlighetsstörning (som inte är detsamma som tvångssyndrom), innebär svårigheter att utföra arbetsuppgifter på grund av en överdriven perfektionism.
Paranoid personlighetsstörning
Misstänksam, tror att andra människor kommer att behandla honom eller henne illa, håller hårt på sina rättigheter.
Psykisk störning: Personlighetsstörning och andra psykiska störningar
Personlighetsstörning utmärker sig för avvikelser från uppfattning av omgivning och miljö från vad som är normalt.
Att lära sig se positivt på livet
Det finns tekniker som gör att man kan lära sig se positivt på livet. En metod för att hitta tillbaka är att försöka minnas sina dagliga rutiner innan de psykiska problemen uppstod.
Förekomst (statistik, frekvens) av emotionellt instabil personlighetsstörning
Ca 2% av jordens befolkning har emotionellt instabil personlighetsstörning (även kallad borderline personlighetsstörning).
Schizoid personlighetsstörning
Personer med schizoid personlighetsstörning undviker i stor utsträckning alla typer av sociala situationer och uppvisar ett litet register av känslouttryck. Personerna är likgiltiga inför andras emotionella uttryck och är inte intresserade av relationer med andra människor.
Schizotyp personlighetsstörning
Sociala och mellanmänskliga funktionsstörningar som utmärks av akuta obehagskänslor vid nära kontakter och begränsad förmåga till nära relationer.
Förekomst av självskada hos tonåringar
Hur vanligt är det att tonåringar skadar sig själva med kniv eller rakblad?
Testa om du har en personlighetsstörning
Länk till ett webbaserat test på personlighetsstörningar.
Psykofarmaka vid Borderline
SSRI preparat är en läkemedelsgrupp som används mot borderline. Medicineringen bör kombineras med lämplig psykoterapi.

child - Barn och barnuppfostran


--
Artiklar om övergrepp mot barn
Översikt av artiklar om övergrepp mot barn, om deras förekomst, om effekter och om behandling av offer.
Biologiska orsaker till våldsamt beteende
Våldsamt uppförande hos barn, tonåringar eller vuxna. Det finns kända biologiskt baserade störningar som kan ge ett våldsamt beteende.
Reaktiv kontaktstörning hos spädbarn eller små barn
Kontaktstörning är oförmågan att skapa och uppräthålla nära relationer på grund av bristande omvårdnad under spädbarnstiden.
Autism - isolerad i sin egen värld - symptom, behandling
Barn med autism isolerar sig ofta i sin egen världen. Symptomen syns vanligtvis tidigt i barnets liv. Nu finns det god behandling att få mot autism.
Tecken på autism vid tidig ålder
Det är ofta väldigt svårt att avgöra om små barn har autism. Tidiga tecken på autism går att dela in i 3 grupper som föräldrarna ska vara uppmärksamma på om de misstänker att barnet har autism.
Natta barn
När barn nattas lugnar de ner sig och förbereds för sömn. det måste inte vara sång eller läsning.
Sängvätning
Det psykiatriska diagnossystemet DSM-IV definierar sängvätning (Enures) så här:
Förekomst av mobbing
Hur många barn utsätts för mobbning?
Mobbning
Det finns olika definitioner av fenomenet mobbning, och det förekommer i många olika miljöer. Mobbning kan vara psykisk, fysisk eller verbal.
Kronisk förstoppning och encopresis
Information om förstoppning och encopresis
Statistik över sexuella övergrepp mot barn
Statistik över risken för barn att bli utsatt för sexuella övergrepp beroende på vilken ålder de har.
Barn och skilsmässa; Effekter på barn av skilsmässa; Skilsmässa och nya familjebildningar
Skilsmässa och bildandet av nya familjer påverkar alla berörda parter. Det handlar ofta om svåra omställningar. Barnen är oftast de som drabbas hårdast.
Att stödja sitt barn till att utveckla en god självkänsla.
Du som förälder kan hjälpa ditt barn att få en god självkänsla bla genom att vara en god förebild.
Rådgivning kring barnuppfostran
Var hittar man råd och hjälp när man ska uppfostra barn? Var kan jag söka kunskap kring barns och ungdomars utveckling?
Relation mellan bror och syster, relation mellan syskon
Att få ett nytt småbarn i familjen kan ge problem för det äldre barnet. Den här artikeln ger förslag om hur sådana problem i relationen mellan syskon kan hanteras.
Små barns fantasikompisar
Att små barn har fantasikompisar och dagdrömmer är normalt. Ibland kan det vara svårt att skilja på verkliga upplevelser och berättelser ur deras fantasi.
Inlärningssvårigheter
Forskning tyder på att inlärningssvårigheter går i arv.
Barn, barnuppfostran, föräldraskap, tips för föräldrar
En samling artiklar om barn, barnuppfostran, föräldraskap.
Depression hos modern och risker för barnen
Om modern till ett barn är deprimerad ökar risken för att barnet utvecklar en depression.
Vad är trotssyndrom, trotsåldern?
Beskrivning av trotssyndrom hos barn.
Barn med panikattacker
Liksom vuxna, kan även barn uppleva panikattacker. Attackerna uppstår oftast i samband med extremt känslomässiga faser, såsom inför separation från föräldrarna.
Barn som gråter konstant
Barn som gråter konstant är ett av de vanligaste problemen som föräldrarna söker professionell hjälp för.
Autism, autismspektrumstörning, genomgripande störning
En lista med artiklar om autism, autismspektrumstörning och genomgripande störning.
Autismspektrumtillstånd, Asperger´s syndrom och andra genomgripande störningar i barns utveckling
Kort beskrivning av Aspergers syndrom, Autistiskt syndrom, Desintegrativ störning hos barn och Retts syndrom. Alla dessa syndrom innehåller genomgripande svårigheter i kontakterna med andra människor.
Förlossningsnedstämdhet; depression efter förlossning (baby blues)
En betydande faktor vid förlossningsnedstämdhet (depression efter förlossning) är hormonella förändringar efter födseln. Det beror på....
Att skydda barn mot sexuellt våld
Hur kan jag skydda barn och tonåringar från sexuell misshandel?
Artiklar om tonårsproblem, om besvärliga och problematiska tonåringar
Lista över artiklar om tonåringar, tonårsproblem och problematiska tonåringar.
Barnpsykologi, barns utveckling
Lista med länkar till Web4Health-svar om barns utveckling och barnpsykologi.
Lär dig att säga NEJ!
Att lära sig säga nej är livsviktigt. Människor med låg självkänsla har ofta svårt att säga nej.
Skolfobi - behandling för skolvägran
Orsaken till att barn vägrar gå till skolan är rädsla/ångest (separationsångest, generaliserad ångest) eller depression. Skolvägran/skolfobi kan behandlas med en kombination av psykoterapi, undervisande rådgivning och medicinering.
Apatiska barn, barn som vägrar tala, social fobi hos barn
Barn med elektiv mutism kan inte, eller vill inte, tala i vissa situationer, trots att de kan tala. Det har likheter med social ångest, social fobi.
Barns sexuella lekar
Det är naturligt att barn har sexuella lekar men eftersom vår kultur inte tillåter detta, måste du sätta gränser för vad du låter dina barn göra.
Bror och syster som delar rum
Hur länge en bror och syster kan dela rum beror på många faktorer. Det är viktigt att vara lyhörd för barnens behov.
Barn som snattar
Länkar till två sidor om snatteri på engelska.
När och hur får jag min son att sluta amma?
Olika kulturer har olika syn på hur länge barn skall ammas. Här får du tips om hur man lättare kan sluta amma.
Hur barn reagerar på trauma och psykologiska effekter av sexuella övergrepp på barn
Beskrivningar av hur barn reagerar på trauma; sexuella övergrepp/våld och dess psykologiska effekter .
Andra sjukdomar vid Trichotillomani (TTM, dra av sig håret)
Ett vanligt sekundärt problem för klienter som lider av trichtotillomani är undvikande beteende.
Självmord, självmordstankar, hantering av självmordsförsök, förebyggande av självmord
En samling av artiklar om självmord.
Behandling av depression/depressioner (psykoterapi, läkemedel, självhjälp)
En samling av mer än femtio artiklar om olika metoder för behandling av depression, såsom psykoterapi, läkemedel(Arketis Cilomed Cilopram Cipralex Cipramil Citalomed Citalopram Citalopriva Citalostad Citapram Citawie Citohlan Deoxatine Desital Entact Fevarin Fluoxetine Fluvosol Fluvosol Fluvoxamine Fontex Isoxatine Paraxodil Parocetan Paroxetabs Paroximed Paroxistad Paroxoetin Parxiflex Paxil Prosac Seroxat Sertralin Sertralin Sertranat Sertranat Sertraparma Sertrasen Sertraxea Talocit Tifisertral Titroxatine Ziral Ziral Zoloft) och självhjälpsmetoder.
Ätstörningar och missbruk av droger och alkohol
Lista med länkar till Web4Health-svar om ätstörningar och missbruk av droger och alkohol.
Drinkorexi, Drinkorexia
Drinkorexia är en kombination av svält under dagen (anorexi) med festande och drickande på natten (alkoholmissbruk).
Anorexia Nervosas historia, Anorexias historia, Anorexia förr i tiden
Anorexia Nervosa, som betyder "nervös aptitlöshet", har sedan 1870 varit en känd sjukdom för psykologer och andra beteendevetare. Det tog dock lång tid för allmänheten att få kännedom om sjukdomen och dess förlopp. Idag är sjukdomen relativt utbredd i västvärlden och orsakerna till detta är många.
Anorexia Nervosa - orsaker, diagnos, symptom, kännetecken, behandling, förebyggande, risker
Lista med länkar till många olika artiklar som handlar om orsaker, behandling, förebyggande och sidoeffekter av anorexia nervosa.
Bulimia Nervosa, hetsätning - orsaker diagnos symptom behandling kännetecken
Lista med länkar till Web4Health-svar om Bulimia Nervosa, hetsätning - orsaker, diagnos, symptom, behandling och kännetecken.
Kan du ha bulimia Nervosa, om du är överviktig?
Ja, man kan ha Bulimia Nervosa och ha övervikt. Detta inträffar om man har alla symptomen hos Bulimia, men inte gör sig av med de extra kalorierna i tillräcklig utsträckning för att hålla vikten normal.
Kaloriåtgång - hur många kalorier skall jag äta
En webbsida, där du kan räkna ut hur många kalorier (kcal) som din kropp behöver per dygn, och hur många kalorier behövs för att du skall gå ner i vikt.

ed-causes - Övervikt, viktkontroll, ätstörningar, orsaker


Ätstörningar, drogmissbruk, alkoholism, tobaksmissbruk
Både ätstörningar och drogmissbruk är metoder att undertrycka ångest genom att stimulera belöningscentrum i hjärnan. Även svält kan stimulera belöningscentrum i hjärnan.
Är smala kvinnor mer populära?
Ligger extrema skönhetsideal bakom många ätstörningar? Är en smal kvinna mer populär?
Vi måste förstå att matmissbruk är en beroendesjukdom
Ätstörningar, hetsätning, bulimia och övervikt är beroendesjukdomar av samma slag som alkohol- och drogmissbruk.
Hur en hetsätningsattack uppkommer
Ofta drar sig hetsätare undan då de känner att en hetsätningsattack är förestående för att kunna stilla sitt beroendet.
Sjukdomsframkallande faktorer i vår kultur
Motsägelsefulla signaler från samhället vad det gäller ideal och livsstil bidrar till utvecklandet av ätstörningar hos unga kvinnor.
Ätstörningarnas kulturella orsaker
Finns det något samband mellan ätstörningar och kulturmönster?
Har familjer med ätstörningar ett ansvar?
Hos familjer där ätstörningar förekommer syns ofta samma typ av problematik, t.ex. kommunikationsproblem och svårigheter att uppfatta känslorektioner.
Att tvinga barn att äta kan orsaka ätstörningar
Barn behöver få lära sig att känna sin naturliga hunger och mättnad. Genom att tvinga barn att äta kan den förmågan gå förlorad.
Genetiska faktorer bakom ätstörningar
Ärftliga faktorer ökar risken för ätstörningar.
Onaturliga smalhetsideal och skönhetsideal
Lista med länkar till Web4Health-svar om hur onaturliga skönhetsideal kan orsaka ätstörningar.
Start av och orsaker till ätstörningar, anorexia, bulimia, hetsätning
Det finns ett antal olika faktorer som kan starta och förhindra ätstörningar. Ofta är det ett samspel av orsaker som leder till anorexia (självsvält), bulimia (hetsätning) mm.
Orsaker till ätstörningar, anorexia, bulimia, övervikt
Lista över svarssidor om övervikt och ätstörningar i Web4Health.
Faktorer som kan utlösa ätstörningar
De faktorer som gör att vissa människor utvecklar ätstörningar kallas "utlösande faktorer". När dessa utlösande faktorer påverkar en person med vissa personlighetsdrag kan det leda till ätstörningar.
Orsaker till ätstörningar och övervikt hos barn och vuxna
Ätstörningar och övervikt är ofta resultatet av en rad olika samverkande faktorer, såsom oförmåga att skilja på fysisk hunger och mättnad, ätande för att undvika obehagliga känslor, strävan efter en onormalt låg vikt, olämpliga matvanor.
Ätstörningar och personlighetsdrag
Det finns personlighetsdrag som förekommer mer frekvent hos personer med olika typer av matproblem. Låg självkänsla, perfektionism och låg tilltro till andra är exempel på personlighetsdrag som är vanligt förekommande hos individer med ätstörningar.
Riskfaktorer till att utveckla en ätstörning
Det är inte endast en faktor som är avgörande för om en individ utvecklar en ätstörning. Det är fråga om en process där närvaron av vissa riskfaktorer ökar faran till att utveckla en ätstörning.
Orsaker till återfall i anorexia nervosa
Varje psykisk påfrestning kan medföra återfall, precis som psykisk påfrestning kan göra att en f.d. rökare börjar röka igen.
Onormala kroppsideal orsakar ätstörningar
Dagens onormala kroppsideal är en grogrund för ätstörningar. För att kunna få kroppar som liknar dagens fotomodeller tvingas kvinnor att banta. Ätstörningar börjar ofta som en följd av bantningsförsök.
Bantning ökar risken för ätstörningar; media och reklam ökar risken för ätstörningar.
Upprepad bantning ökar risken för både ätstörningar och övervikt, då man rubbar förmågan att äta efter kroppens behov.
Målet med beteendeterapi mot fetma
Vilken behandling moduler har en beteendeterapi metod för behandling av fetma?

ed-child - Övervikt, viktkontroll, ätstörningar, barn


Hur skall jag få min dotter att äta frukost?
Att tvinga någon till att äta frukost är en dålig metod oavsett vilket syftet det har.
Barn med ätstörningar
Barn kan ha ätstörningar. Det är mycket sällsynt att barn kräks upp maten men både svält och överätande förekommer.
Artiklar om hur man hindrar barn att bli feta/överviktiga
Lista med länkar till artiklar på Web4Health om hur man förebygger eller motarbetar att barn blir överviktiga/feta.
Hur man hjälper barn att inte bli feta eller få ätstörningar
Föräldrar kan hjälpa sitt barn att inte bli feta eller få ätstörningar genom att lära barnet att lyssna till sina egna hungersignaler. Mat ska inte förknippas något annat än fysisk hunger.
Barn som matvägrar
Gör inte matvägran till en kamp mellan dig och din dottern utan låt hon finna sin matlust själv. Barn äter när de är fysiskt hungriga.
Min man och min dotter blir bara fetare
Om vissa familjemedlemmar är överviktiga, måste övriga anpassa sig och acceptera en hemmiljö utan onyttig mat, precis som familjemedlemmar till alkoholister måste acceptera en hemmiljö utan alkohol.
Föräldrars inflytande och ätstörningar
Som förälder har du ett stort inflytande över barnets utveckling. Det kommer att ta efter många av din levnadsmönster.
Föräldrars inflytande och ätstörningar
Som förälder har du ett stort inflytande över barnets utveckling. Det kommer att ta efter många av din levnadsmönster.
Uppfostra barn för att förhindra ätstörningar och övervikt hos barn
Ätstörningar och övervikt hos barn kan inte förklaras med allvarlig försummelse under uppväxten, utan med att föräldrarna inte förstod barnens behov och reagerade baserat på en sådan förståelse.
Barn accepterar föräldrarnas metoder.
Barn anpassar sig till sin miljö och de personer i sin omgivning som de är beroende av.
Att ge barn mat är kommunikation.
Ett barn kan tappa tilltron till sina egna känslor och fysiska förnimmelser om dessa inte respekteras av föräldrarna.
Att förebygga ätstörningar genom uppfostran och få barnet att känna sina känslor och behov
Förebyggande av ätstörningar handlar inte bara om strategier kring mat och ätande utan om mer generella principer som får barnet att känna och förstå sina känslor och behov.
Barnuppfostran och ätstörningar
Ätstörningar grundläggs tidigt i livet. Barn behöver lära sig att skilja på hunger och andra känslor. Använd inte mat som belöning, utan bara när barnet behöver mat.
Kleptomani, shoppingberoende och hetsätning; Impulskontrollstörning
Kleptomani, shoppingberoende och ätstörningar kan förekomma tillsammans. De är alla relaterade till impulskontrollstörning.
Depression och viktökning
Depression och vikt: En depression leder som ett somatiskt syndrom ofta till en viktförändring eller ändrad aptit. Förutom en minskad aptit kan även ökat matintag förekomma.

ed-dia - Övervikt, viktkontroll, ätstörningar, diagnos


Anorexia - förekomst
Anorexia drabbar ungefär en procent av unga kvinnor, och innebär en självsvält som i många fall är livshotande.
Tankar som vidmakthåller anorexia
Människor som lider av anorexia har en rad tankeförvrängningar kring mat och vikt.
Anorexia Nervosa
Anorexia nervosa är en mycket allvarlig ätstörning som kan leda till döden pga svält. Personer med anorexia nervosa vill eller kan inte äta tillräckligt.
Hetsätning
Hetsätning är när personer återkommande äter tvångsmässigt även när de inte är fysiskt hungriga. Hetsätare gör oftast inte av med alla kalorier de får i sig, vilket kan leda till övervikt.
Beskrivning och exempel på en hetsätningsattack
Hetsätningsattack innebär att man äter stora mängder mat på kort tid. Man kan omöjligt kontrollera mängden mat man äter och ej heller stoppa attacken.
Bulimia nervosa
Personer med Bulimia Nervosa upplever att de inte kan kontrollera sitt ätande. De äter mer än vad kroppen behöver och gör sig sedan av med de extra kalorierna på olika sätt tex genom kräkning, laxermedel eller överdriven motion.
Olika slags ätstörningar
Det finns flera olika former av ätstörningar med den gemensamma nämnaren att man inte följer sin naturliga hunger och därför äter på ett sätt som inte motsvarar kroppens behov av näring.
Ätstörningar fungerar olika för olika människor.
Ätstörningar ser olika ut och innehåller olika kombinationer av symptom. Ofta är symptomen inte direkt knutna till utvecklingen av ätstörningen utan till individens personliga levnadshistoria.
Definition av ätstörning
En ätstörning karaktäriseras av att individens ätande inte längre styrs av kroppens näringsbehov.
Att mäta fettmängden i kroppen
Det finns metoder för att mäta fettmängden i kroppen för att se om proportionerna muskler/fett ligger inom normalfördelningen. Andelen kroppsfett skiljer sig åt mellan könen av genetiska orsaker.
Serum Lipas / Amylas och ätstörningar
Förändringar av amylas eller lipas är vanliga för patienter med anorexi eller bulimi.
Normal vikt och ätstörningar
Många bulimiker har en normal vikt trots sitt störda förhållande till mat.
Snabb bantningsdiet för att gå ner i vikt
Det enda långsiktiga sättet att gå ned i vikt är att lägga om sina kostvanor för livet. Ta bort de onödiga kalorierna men ät god näringsriktig mat du blir tillfredställd av.
Övervikt
Både biologiska faktorer och livsstilsfaktorer spelar in men oftast är man överviktig för att man äter för mycket fett.
Diagnos av ätstörning
Det finns en rad olika kriterier för att faställa en diagnos för ätstörning. Här kan du testa dig själv med hjälp av EAT-26.
Övervikt och ätstörningar
Övervikt är ingen ätstörning men ätstörningar kan ge upphov till övervikt.
Sexuella övergrepp i barndomen och ätstörningar
Det finns inget direkt samband mellan sexuella övergrepp och ätstörningar men traumatiska upplevelser i barndomen kan bidra till utvecklandet av ätstörningar om man av andra skäl är i riskzonen.
Body Mass Index (BMI) kalkylator på internet
Här kan du räkna ut Body Mass Index antingen med cm/kilo som indata, eller inches/feet/pounds som indata. Ett hjälpdiagram kan beräkna BMI också för barn. BMI indikerar om din vikt är anorektisk, underviktig, normal, överviktig eller fet.
Vad är min idealvikt - normalvikt
Här kan du beräkna din idealvikt - normalvikt, som ger dig störst chans att leva länge och vara frisk.
Viktfobi
Personer med viktfobi har ofta en förvrängd kroppsuppfattning.
Vad skiljer människor med ätstörningar från andra människor
Lista med länkar till Web4Health-svar om ätstörningar.
Ephedra och ätstörning
Ephedra/ efedrin/ Ma Huang används som bantningspraparat men är ett dopingklassat preparat som är beroendeframkallande och skadligt för kroppen, särskilt om man har en ätstörning.
Lyssna på dina känslor istället för att äta
Hur slutar jag äta smörgås på söndagarna?
Jag äter mindre än andra men har ändå blivit fet
Varför väger jag för mycket när jag äter mycket mindre än alla andra?
GI (Glykemiskt index) och Diabetes
Diabetiker får bättre blodsockervärden om de äter kost med lågt glykemiskt index.
Faktorer som påverkar glykemiskt index (GI) för ett livsmedel
Glykemiskt index påverkas bl.a. av livsmedlets struktur, sockerhalt, koncentration av kolhydrater, fiberhalt.
Föda med lågt glykemiskt index ger stabilare blodsockernivåer
Det glykemiska indexet anger hur snabbt som föda medför förändring i blodsockerhalten. Föda med högt glykemiskt index ger snabbare höjning av blodsockerhalten, men också därefter en snabbare nedgång.
En tabell över livsmedel med avseende på GI - Glykemiskt Index
Denna tabell visar det glykemiska indexet för 150 vanliga livsmedel.
Artiklar om ätstörningar, matmissbruk, anorexia, bulimia, hetsätning
Lista över Web4Health-artiklar om ätstörningar och matmissbruk.
Artiklar om olika typer av ätstörningar
Lista med länkar till många svar på olika frågor om olika slags ätstörningar t.ex. anorexia, bulimia, hetsätning och fetma.
Undernäring och håravfall
Håravfall kan vara en biverkning av undernäring. Har man gått ner kraftig i vikt och börjar tappa hår i samband med det bör man kontakta en läkare för att ställa en diagnos.
Nattätande -syndrom och SSRI terapi
Vid nattätande-syndrom har SSRI påvisat en positiv effekt. Terapi mot dessa besvär bör därför vara en kombination av psykoterapi och medicinering.
Överviktiga barn bör undersökas för ADHD
Det föreligger en högre risk för ADHD hos överviktiga barn.
Skillnaden mellan övervikt och fetma
Gränsen mellan övervikt och fetma går vid olika värden på BMI.
Övervikt och femininitet
Jag är överviktig. Det känns som att jag har förlorat min femininitet och jag ser mig själv som en formlös klump. Vad kan jag göra?
Förmaksflimmer och övervikt
Enligt en ny amerikansk studie finns det ett samband mellan förmaksflimmer och övervikt.

ed-other - Övervikt, viktkontroll, ätstörningar, övrigt


Anorektiker kan uppleva att de är för tjocka
För en person som lider av anorexia överensstämmer inte den kropp som andra kan se och den kropp som man själv upplever att man har. Människor med ätstörningar upplever sig som feta när de har ätit för mycket och när de har ångest.
Komplikationer från ätstörningar; Risker med anorexia, bulimia och hetsätning
Ätstörningar orsakaren rad komplikationer/bieffekter varav många är bestående. Den mest allvarliga är döden.
Motion och viktreglering
Forskning tyder på att kroppens naturliga mekanism att reglera föda efter näringsbehov fungerar bättre om man motionerar måttligt och regelbundet.
Katalog över webbsajter om ätstörningar, övervikt och bantning
Katalog över webbsajter med information om ätstörningar och övervikt.
Fasta för barn
Man bör aldrig rekommendera barn att fasta.
Fasta
Fasta kan hjälpa vid allergi men är inte lämpligt vid ätstörningar och övervikt.
Vattenfasta
Med vattenfasta menas att man inte äter någon fast föda utan att man bara dricker vatten så länge fastan varar.
Kritiska kommentarer mot överviktiga
Hur handskas jag med kritik? Jag känner mig mobbad för att jag är tjock.
Varför får främst kvinnor ätstörningar?
Ca 90% av alla som har ätstörningar är unga kvinnor. En orsak till det är dagens onormala smalhetsideal.
Antalet människor som har ätstörningar ; ätstörningsstatistik
Det är svårt att uppskatta antalet människor som lider av ätstörningar bla beror det på att definitionen inte är strikt, många döljer sina problem och söker inte hjälp osv men antalet personer med övervikt i hela befolkningen i i-länder uppskattas till mellan 15 och 30 %.
Effekter av ätstörningar: Bulimia och Anorexia
Personer med ätstörningar lider både fysiskt och psykiskt.
Risker med övervikt
En överviktig person löper ökad risk för en hel del sjukdomar till exempel diabetes, cancer, astma, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och fertilitetsproblem.
Fördomar om och förekomst av övervikt
Det finns en rad olika fördomar om övervikt bl.a. att de är glupska och/eller saknar viljestyrka. Forskning visar att dessa fördomar kring övervikt inte är sanna.
Länkar till artiklar om ätstörningar
Här finner du länkar till svar på frågor kring ätstörningar.
Forskning om ätstörningar
Det pågår ständigt forskning om ätstörningar. För tillfället finns det två internationella vetenskapliga tidskrifter om ätstörningar.
Bästa bantningsmetoden
Den bästa bantningsmetoden är att lägga om sina mat- och motionsvanor. Det ger den mest bestående viktminskning.
Banta eller nya matvanor?
Vad är bäst, banta eller nya matvanor? Bantning kan vara riskfyllt och en bidragande orsak till utvecklandet av ätstörningar.
Att hantera skuldkänslor och hemliga skamkänslor
Vad kan man göra åt känslor av skam och skuld, t.ex. när man har ätstörningar eller är missbrukare?
Menstruationer (mens) som upphör
Kroppen stoppar menstruationerna (mens) för att bevara knappa resurser av blod och proteiner vid undernäring.
Hur en ätstörning uppstår
Hur går det till när man får en ätstörning?
Ätstörningar och tänder
Är ätstörningar farligt för tänderna?
Ätstörningar förr och nu
Är ätstörningar vanligare nu än förr i tiden?
Att framkalla kräkningar för att bli av med mat
Ca 1/10 av alla unga kvinnor i västvärlden framkallar kräkningar ibland för att försöka kontrollera sin vikt. Dock är det inte så effektivt som de hoppas.
Artiklar om anorexia nervosa
Information om Anorexia Nervosa
Bilder på personer som lider av anorexia och fetma, anorexiabilder, överviktbilder
Bilder av några flickor med anorexia nervosa och en med fetma orsakad av binge-ätning.

ed-psy - Övervikt, viktkontroll, ätstörningar, psykologi


Anorexia nervosa - en form av missbruk?
Diskuterar huruvida anorexi kan orsakas av stimulans till hjärnans belöningscentrum på samma sätt som andra missbruk.
Livskris
Råd om hur man skall ta sig ur sin livskris och göra något meningsfullt av sitt liv.
Tillfrisknande från anorexia
Anorexia är en allvarlig sjukdom som det kan vara svårt att tillfriskna från men det går. Enligt en undersökning blir 40 % helt friska.
Anorexia kan ge en känsla av tillfredställelse likt droger
Droger stimulerar lust- och belöningscentrat i hjärnan. Det gör att psykisk smärta kan tryckas undan. På ett liknande sätt kan Anorexia ge en känsla av tillfredställelse.
Olika sätt att fly från sina problem
Människan har en mängd olika sätt att fly från sina problem istället för att ta tag i dem.
Impulsköp
Affärer vet människors svagheter och försöker utnyttja dem för att få oss att göra impulsköp. Det finns enkla knep som kan hjälpa.
Orsaker till varför människor blandar ihop hunger med andra känslor.
En viktig orsak till ätstörningar är att människor blandar ihop hunger med andra känslor. Vad beror detta på, och hur kan man lära sig att inte reagera så?
Dysfunktionella tankar i samband med störd kroppsuppfattning
Hur tänker en person som har en störd kroppsuppfattning? Hur upprättshålls de dysfunktionella tankarna?
Normalt och stört ätande
Hos en normal människa leder behov av näring till hunger. För den ätstörde kan oro och obehag felaktigt leda till känslor av hunger.
Äta när man inte är hungrig
Människor som äter fast de inte är hungriga gör det många gånger för att dämpa ångest eller andra obehagskänslor.
Att äta lagom och inte för mycket
Det går att lära sig att äta lagom och inte för mycket genom att stå ut med de underliggande orsakerna till det överdrivna ätandet
Lättare äta bra tillsammans med andra
Personer med ätstörningar påverkas mycket av sin omgivning. Därför kan det vara lättare att äta bra tillsammans med andra.
Överdriven motion - Träningsmissbruk
För människor som motionerar överdrivet mycket, lider av träningsmissbruk, blir träningen som en drog och att sluta träna ger upphov till svår ångest.
Familjens dietkrav och ätstörningar
I frågan om en anorektiker ska följa familjens dietkrav går expertisen på ätstörningar isär. Vi tror att det är bäst att uppmuntra patienten att välja de matvanor hon/han trivs med.
Hur bör anorektiker äta?
Många anhöriga till anorektiker känner en hopplöshet och förtvivlan. Hjälpen bör ske i samråd med anorektikern.
Ätstörningar: Tips till anhöriga
Vad kan vänner och familjemedlemmar göra för att hjälpa en person med ätstörningar? Här finns tips till anhöriga.
Äter överviktiga mer än andra människor?
Är det så att överviktiga äter mer än andra människor? Det har visat sig att överviktiga ofta äter fetare mat än smala personer; mängden mat kan dock vara mindre.
Karaktär och övervikt
En person som är överviktig blir inte smalare av att höra att den har dålig karaktär. Det kan istället få motsatt effekt.
Verkliga känslor som felaktigt kan upplevas som hunger eller mättnad
Vi människor kan felaktigt blanda ihop känslor och hunger/mättnad. Det beror på att mat och svält påverkar signalsubstanser i hjärnan.
Artiklar om hunger, kärlek och ilska, m. m
Här finns länkar till artiklar om en rad olika känslor, bl a kärlek och ilska, samt länkar till svar på frågor om hunger och mättnadskänslor.
Hunger och mättnad är något man lär sig som spädbarn
Hunger är en av våra medfödda drifter. Att lära sig tolka denna hunger är något vi lär oss redan som spädbarn av vår omgivning.
Ätandet hos ätstörda styrs inte av kroppens näringsbehov
Människor som lider av en ätstörning har blandat ihop känslor med hunger eller mättnad. Det gör att deras ätande inte styrs av kroppens näringsbehov.
Hunger är en medfödd drift
Att uppfatta hunger är en medfödd drift men att tolka den till ätande är inte medfött utan inlärt.
Att äta för mycket
Genom att äta kan andra känslor som är obehagliga tryckas undan. Det kan leda till att man äter för mycket och utvecklar ätstörnngar.
Hungerinlärning vid olika åldrar
Barns hungerinlärning är inte bunden till spädbarnsåldern utan kan ske vid olika åldrar.
Att ljuga om sitt matmissbruk
Varför hetsätare och människor med narkotikaberoende ljuga om sin sjukdom, till exempel säger att de vill äta normalt och samtidigt gör något för att fortsätta äta tvångsmässigt?
Att arbeta med sin livssituation och lösa problem
Alla människor mår någon gång i livet psykiskt dåligt. Det är en del av livet. Att arbeta med sin livsituation och lösa de problem som uppstår kan var svårt och jobbigt.
Ensamhet, tristess och ätstörningar
Att äta kan fungera som ett substitut mot olika typer av känslor som tex ensamhet och tristess. Om vi lär oss förstå oss själva bättre kan vi finna andra lösningar.
Faktorer som vidmakthåller en ätstörning
Vad är det som vidmakthåller en ätstörning?
Man blir aldrig helt frisk
Att bli helt frisk är svårt. Ens sjuka jag försvinner aldrig helt .
Ändra matvanor
Ett bra knep när man vill ändra sin matvanor är att göra en förändring i taget.
Kroppens verkliga fysiska hunger och mättnadssignaler
Genom att lära sig känna och förstå alla sin känslor kan vi upptäcka vilka som feltolkats som hunger eller mättnad.
Är anorexia en psykos?
Några terapeuter hävdar att anorexia är en psykos andra anser att det är en missbrukarsjukdom.
Jag är avundsjuk på min makes kompanjon
Hur du kan skapa ett eget liv istället för att vara svartsjuk. Hur du lär dig att acceptera att andra människor inte ägnar sig så mycket åt dig som du önskar.
Att byta ut matmissbruk mot andra olater
Det finns en risk att personer med matmissbruk byter ut matmissbruket mot ett annat missbruk.
Att handla sunt ibland och dumt ibland
Varför lyckas jag handla sunt och riktigt ibland när det för det mesta går åt skogen?
Att bli mätt när man ätit tillräckligt
Alla blir inte mätta när de har ätit tillräckligt mycket mat. Det som ska reglera mättnadsfunktionen fungerar inte, eller också ignoreras det.
Att tacka ja och sedan ändra sig
Min väninna, som har en ätstörning, och jag kommer överens att träffas, men sedan ringer hon ofta och tackar nej i sista stund. Varför? Jag gör aldrig så.
Självkänsla, självförtroende och ätstörningar
Självförtroende är förmågan att bedöma sina möjligheter framgångsrikt och positivt.
Ätstörningar och dålig självkänsla
Dålig självkänsla och ätstörningar har ett samband. Genom terapi kan självkänslan stärkas.
Shoppingmissbruk och tekniker för att få oss att handla mera
Butiker är uppbyggda för att få oss att handla mera vilket gör det väldigt svårt för personer med shoppingmissbruk att kunna avstå från att shoppa.
Ätstörningar och andra känslor
Människor med ätstörningar äter eller svälter när deras känslor är ur balans och har svårt att skilja på hunger och andra obehagskänslor.
Stökigt och slarvigt hemma hos en hetsätare
En hetsätare, liksom en narkotikamissbrukare, är ute efter ett snabbt kick. Allt annat försummas.
Skillnad mellan ätstörda och andra människor
Den påtagligaste skillnaden mellan ätstörda och andra människor är vad som styr matintaget.
Hur regleras min kroppsvikt?
Vad är det som håller min kroppsvikt på en viss nivå?
Sadorexia - anorexia med inslag av masochism
Sadorexia är en kombination av anorexia och masochism.
Att skära sig, anorexia och andra självdestruktiva beteenden
Att skära sig är ett missbruk, liknande narkomani, där den fysiska smärtan påverkar belöningscentrum i hjärnan, så att man får en tillfällig lindring av obehagliga känslor utan att behöva lösa några problem.
Att diagnostisera ätstörningar
Några enkla kännetecken, som kan användas för att testa om en person har ätstörningar.

ed-treat - Övervikt, viktkontroll, ätstörningar, behandling


Alkoholister har det mycket lättare än matmissbrukare
En matmissbrukare kan inte sluta äta nyttig mat men kan sluta äta skräpmat. En alkoholist kan inte sluta dricka vatten men kan sluta dricka alkohol.
Att planera sitt ätande
Hur skall jag planera mitt ätande?
Hjälper medicin mot anorexia?
I akutstadiet av anorexia har antidepressiv medicin ingen direkt effekt.
Behandling av Anorexia Nervosa
Svår Anorexia Nervosa kan kräva lång och svår behandling.
Naturvidriga skönhetsideal
Kvinnors önskan om att vara supersmala hänger ihop med snedvridna skönhetsideal. Att vara supersmal strider mot den genetiska programmeringen.
Att uppnå sina mål steg för steg; Att lösa problem genom att ändra sig själv
Hur man ändrar livet för att uppnå något man inte kan åstadkomma annat än genom att ändra på sig själv. Det är svårt att ändra sitt eget beteende, denna artikel talar om hur man lyckas.
Kognitiv Beteendeterapi eller Gestaltterapi mot ätstörningar?
En jämförelse av behandlingen av ätstörningar, dels med Kognitiv Beteendeterapi, dels med Gestaltterapi.
Kan man äta mer om man motionerar mycket?
Det är riktigt att man måste motionera mycket för att man skall kunna äta mera. Men kroppens automatiska reglering av vikten fungerar bättre om man motionerar minst en timme per dag.
Hur många kalorier bränner man när man motionerar?
Antalet kalorier som förbränns när man motionerar är oftast mindre än vad man förväntar sig men tärningen har andra viktiga positiva effekter som gör det enklare att gå ner i vikt.
Att ändra sina matvanor?
Att dela upp sitt mål (ändra sina matvanor) i små delmål gör det enklare att lyckas med målet.
Att förstå och att bli bra från en ätstörning
Efter att man har lärt sig att förstå problemen med sin ätstörning gäller det att tillämpa kunskapen för att bli bra.
Fuskdagar för den som vill hålla diet
Nej, det är ingen bra idé att fuska en dag i veckan (sk. fuskdagar). Du kan vara tvungen att göra undantag ibland, men inte en dag i veckan.
Hur hjälper vi vår överviktige son?
Om ett barn är överviktigt är det också ett problem för föräldrarna pga. barn är inte mogna nog att ta ansvars själva över mat och ätande.
Barn och bantning; Barnfetma; Övervikt hos barn; Feta barn
Barn ska inte banta. Överviktiga barn (feta barn) behöver börja äta rätt och röra på sig.
Hur ätstörningskliniker arbetar
Ätstörningskliniker har oftast en rad experter på olika områden som samverkar i behandlingen.
Jämförelse av behandling med kognitiv beteendeterapi (kognitiv terapi) och gestaltterapi vid ätstörningar
Utifrån en ätstörningsproblematik görs en jämförelse av kognitiv beteendeterapi (kognitiv terapi) och gestaltterapi.
Svårighet att bli frisk för en hetsätare
För att en hetsätare ska bli frisk måste han/hon bli medveten sina obehagskänslor, som man falskt upplever som ett sug efter mat.
Terapeutens roll vid ätstörningar
Terapeuten ska hjälpa patienten att förstå sina känslor inte tolka dem åt patienten. Det kan förvärra problematiken.
Alternativ till att dricka, knarka, äta för mycket
Länk till en lista till olika alternativ till att dricka, knarka eller äta för mycket.
Mediciner som kan orsaka viktökning
En del mediciner kan orsaka viktökning. Här finns några exempel.
Läkemedel vid ätstörningar ; finns det bantningsmedel som fungerar?
Det finns inget bra läkemedel (bantningsmedel) mot övervikt, SSRI-läkemedel kan hjälpa vid bulimia nervosa.
Att ändra sitt beteende: Plugga istället för att äta kakor
Jag äter kakor i stället för att städa och plugga. Hjälp mig!
Ändra matvanorna istället för att banta
Varför blir jag bara fetare efter varje bantningsförsök? Att banta resultera ofta i en vikt ökning när bantningskuren är klar.
Du kan njuta av mat utan att gå upp i vikt
Många vill gå ner i vikt utan att göra några förändringar i sitt liv. Går det?
Hetsätning på kvällarna
Hur ska jag komma tillrätta med min hetsätning på kvällarna?
Snabbantning; Snabb viktminskning; Snabb viktreducering, Snabb bantningsdiet
Råd från en expert på ätstörningar om hur man skall kunna banta fem kilo på en vecka.
Kaloririk mat som familjen, men inte du själv, behöver
Hur ska jag kunna låta bli att äta upp barnens mat?
Kilon som inte vill försvinna
Genom att omdefiniera problemet "kilon som inte vill försvinna" går det att finna lösningar på problemet.
Varför bufféserveringar och smörgåsbord är svåra att klara av för personer med ätstörningar
Varför klarar jag av att hålla måttan med maten på restaurang där jag blir serverad, men inte när det är bufféservering eller smörgåsbord?
Fri från ätstörning
Arbetet med att bli fri från sin ätstörning går att likna vid att restaurera ett gammalt hus.
Gestaltterapi
Gestaltterapi är en psykoterapeutisk behandlingsmetod, som syftar till att hjälpa patienten att tränga in i och uppleva sina egna känslor.
Var kan jag få hjälp vid ätstörningar
Var kan jag få hjälp med ätstörningar
Jag kan inte låta bli att äta när jag har godis med mig
Om man har svårt att låta bli att äta godis då det finns går det att minska antalet situationer där godis ingår.
Hantera sina verkliga känslor
Hur kan jag hantera mina känslor istället för att äta?
Jag går upp i vikt varje gång jag har semester
Det är vanligt att människor går upp i vikt under semestern. Ofta beror det på att kosten förändras på något sätt under semestern.
Hur man lär sig känna igen sina verkliga känslor istället för att äta
En teknik för att lära sig identifiera undertryckta känslor istället för att äta..
Behandling av panik, panikattacker, ångestattacker. Hur man lär sig känna igen sina verkliga men dolda, undertryckta känslor
Beskriver en metod för att lära sig identifiera dolda, undertryckta, känslor som behöver komma fram för att panikattackerna ska försvinna.
Johannisört och SSRI-preparat (Fontex, Zoloft, Cipramil, Seroxat, etc.)
Är Johannisört lika bra som Fontex mot bulimia?
Info om laxermedel och vätskedrivande medicin
Beskrivning av användandet av laxermedel och diuretika för att reducera vikt. Denna metod är inte rekommenderad. Ca 1/3 av bulimikerna använder laxermedel, ca 1/10 tar vätskedrivande medicin.
Artiklar om behandling av övervikt, anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätning
Lista med länkar till många svar om anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätning, deras diagnos, symptom och behandling, i Web4Health.
Att minska och behålla sin nya vikt
För att minska och behålla sin nya vikt finns det inga genvägar. Att banta är en dålig metod för en varaktig viktminskning.
Hetsätande dagarna före menstruationen
Det är relativt vanligt att kvinnor hetsäter dagarna före menstruationen.
Bantningsmotivation ; Motivation att gå ner i vikt
Tips på hur du kan höja din motivation att gå ner i vikt (bantningsmotivationen).
Motivation till behandling
Ätstörda patienter har ofta låg motivation till behandling.
Myten att man måste banta för att bli smal
Många människor tror att de för att gå ner i vikt måste banta, alltså äta onormalt lite. Sedan, när de uppnått sin idealvikt, tror de att de kan börja äta som förut igen. Detta är inte någon lyckad metod. Gör istället så här:
Gunborg Palmes metod för behandling av ätstörningar
Gunborg Palme har utvecklat en metod för behandling av ätstörningar genom en kombination av två välkända teorier.
Fettsugning och skönhetsoperationer
Det finns fettansamlingar som inte går att komma åt med motion eller viktminskningsdiet. Då är fettsugning ett bra komplement.
Måste man gå upp i vikt när man väntar barn?
Det finns ingen lag som säger att man måste gå upp i vikt när man väntar barn. Det viktiga är att fostret får en fullvärdig kost.
Att förhindra/förebygga ätstörningar (anorexia, bulimia, hetsätning)
För att förhindra och förebygga anorexia, bulimia och hetsätning skulle skönhetsindustrin och skräpmatsindustrin behöva en självsanering
Metoder för psykoterapi
Det finns en rad olika metoder för psykterapi. Här förklaras olika metoder för psykoterapi.
Lustprincipen och realitetsprincipen - vad skall jag göra av livet?
Om att följa lustprincipen eller realitetsprincipen. Lustprincipen ger kortvarig tillfredställelse, realitetsprincipen ger varaktiv lycka.
Varaktig viktminskning och varaktigt ändrade matvanor
Här finns viktiga moment till en varaktig viktminskning.
Går hetsätning över om man får äta hur mycket man vill?
Går hetsätning över om man får äta hur mycket man vill?
Självmatning
Beskriv den terapeutiska metoden som kallas "självmatning" vid behandling av Anorexia Nervosa.
Själv-hjälp vid ätstörningar
Själv-hjälp är en av de viktigaste och vanligaste metoderna för behandling av ätstörningar.
Matdagbok
Hur du själv kan få kontroll över dina ätstörningar genom att använda en matdagbok.
En session hos en ätstörningsterapeut
Här beskrivs en session hos en ätstörningsterapeut som kombinerar två teorier. Behandlingsmetoden har visat sig vara mycket framgångsrik vid ätstörningsproblematik.
Matprotokoll
Finns det någon hjälp för mig så att jag vet hur mycket jag ska äta?
Jag går upp i vikt om jag försöker sluta röka
Jag går upp i vikt om jag försöker sluta röka.
Hur man slutar missbruka mat
Att sluta missbruka mat sker inte på en natt, men ge inte upp. Här finns tips som hjälper dig att sluta missbruka mat.
Varför kan jag inte känna en normal hunger?
Alla människor kan inte känna en normal hunger och mättnad. Den automatiska processen har blivit skadad.
Sluta kräkas
Att sluta kräkas är ett viktigt steg i att bli fri från sin ätstörning.
Operationer mot övervikt; överviktsoperationer; patienternas erfarenheter
Det går att göra operationer mot övervikt sk. överviktsoperationer. Här berättar 2st som har gjort en överviktsoperation om sina erfarenheter .
Syfte med psykoterapi vid ätstörning
Psykoterapi vid ätstörningar ska hjälpa patienten att få ett normalt förhållande till mat och inte blanda ihop verkliga känslor med t ex hunger.
Terapibehandling av ätstörningar
Terapibehandlingar mot ätstörningar har tagit ett stort steg framåt de senaste decenniet. De flesta fallen kan nu behandlas relativt snabbt.
Att lära sig att tänka konstruktivt och hantera stress
Ibland uppstår händelser i livet som skapar stress. Det går att lära sig hantera händelserna konstruktivt istället för att överväldigas av dem. Det finns sätt att tänka som gör en olycklig, stressad och misslyckad, men man kan tänka på andra, bättre sätt.
Tänk dig smal
Hjärnan styr stora delar av vårt beteende. Det gör att det går att "tänka sig smal".
Andra glädjeämnen istället för att äta
Mat är för många ett substitut mot tristess och ensamhet och något som hjälper till att slappna av efter en stressig dag. Istället för att använda mat mot de känslorna går det att finna alternativa sysselsättningar.
Vilken kroppsvikt skall man sträva efter?
Kvinnor har ofta en föreställning av sin idealvikt som är grundad på sjuka ideal. Kroppen är inte gjord för att vara så smal som fotomodeller är, därför är det många gånger omöjligt att uppnå sin idealvikt.
Risk för att gå upp i vikt när man är gravid
Diskuterar hur man kan undvika att gå upp i vikt när man är gravid.
Varför är det så svårt att ta sig ur en ätstörning?
En människa med ätstörning har lärt sig att döva sina känslor med mat eller svält. Att bryta det mönstret är viktigt för att bli fri från sin ätstörning.
Svälta eller äta normalt
Att svälta sig som en anorektiker kan i värsta fall leda till döden.
Att veta hur man bör äta, men ändå inte göra som man borde
Jag vet hur jag borde äta, men det blir ändå fel hela tiden.
Att säga ja när man menar nej
En del människor vill vara snälla och svarar ja, fast de egentligen inte vill, ägnar sig åt sysselsättningar de inte gillar bara för att andra vill det.
Min vikt går upp och ner som en jojo
Hur skadligt är det att jojo-banta?
Trichotillomani - kvinna/flicka sliter av sig håret
Genom att dra loss hår uppstår en smärta som stimulerar lustcentrum i hjärnan. Behandling liknar behandling av narkotikamissbruk - tvingas sluta med det skadliga beteendet och lära sig att känna igen och förstå den undertryckta ångest som ligger bakom.
Trichotillomani - kvinna/flicka sliter av sig håret
Genom att dra loss hår uppstår en smärta som stimulerar lustcentrum i hjärnan. Behandling liknar behandling av narkotikamissbruk - tvingas sluta med det skadliga beteendet och lära sig att känna igen och förstå den undertryckta ångest som ligger bakom.
Kräkningar och tandsjukdomar
Stämmer det att kräkningar i längden kan förstöra tandemaljen?
Viktökning
Artiklar om orsaker till viktökning.
Web4Health expert: Fabio Piccini
Fabio Piccini är en erfaren italiensk psykoterapeut med inriktning på ätstörningar.
Web4health experter: Gunborg Palme
Gunborg Palme, en av Web4Healths experter. Verksam som psykoterapeut i Stockholm.
Martin Winkler
Beskrivning av Martin Winkler, en av Web4Healthexperterna.
Web4Health expert: Wendy Moelker
Wendy Moelker är holländsk psykolog och medicinsk expert i Web4Health.
Gratis rådgivning via webben om psykologiska problem och relationsproblem
Information om vilken slags information Web4Health kan ge.

health - Hinder för att leva hälsosamt


Att leva hälsosamt, hälsoråd, livslång mental hälsa
800 artiklar med tips om fysisk och mental hälsa.

life - Levnads- och relationsproblem


Sura uppstötningar (halsbränna)
Sura uppstötningar kan orsaka dödsfall genom kvävning och är lätt att förebygga med läkemedel.
Kärleksförhållande med en gift man
Diskussion om att ha ett kärleksförhållande med en gift man.
Livet efter terapin
Vad händer efter psykoterapin? Kommer jag vara förändrad?
Ledsagare till äldre människor
Jag är 87 år och vill ha hjälp med att göra ärenden. Vart kan jag få den hjälpen?
Åldersdiskriminering
Att tvingas till pension kan ses som åldersdiskriminering. Här finns idéer till den som tvingats sluta jobba när de nått pensionsåldern.
Egenvård av alkohol- och tobaksmissbrukare
Jag vill sluta dricka alkohol och röka. Är det möjligt att göra det på egen hand, utan behandling? Ja, faktum är att de flesta människor blir av med beroenden utan hjälp från någon annan.
Mitt liv är tröstlöst, min make anklagar mig, hur skall jag hantera min ilska?
Du har förmodligen anledning att vara arg. Du behöver hitta meningsfulla sysslor i ditt liv. Eventuellt skulle också antidepressiv medicinering vara till nytta för dig.
Att kunna hävda sig, självkänsla
För att kunna hävda sig själv måste man lära känna sig själv, vad är viktigt för mig, vad känner jag (god självkänsla). Sedan finns det strategier för att få det som man vill.
Vara ansvarig och pålitlig
Presenterar en strategi där man kan lära sig att bli mer ansvarsfull och bli av med ansvarslöst beteende.
Psykosomatiska sjukdomar
Vad betyder psykosomatisk? Vad är psykosomatiska sjukdomar och hur förklaras de fysiologiskt?
Min underliga syster vill inte ha min hjälp
Vill du ha en relation med din syster bör du försöka att acceptera henne som hon är.
Måste jag ändra mig själv för den man jag älskar?
Du måste ha rätt att vara dig själv, men ibland kan du ju låtsas vara som han vill ha dig.
Hon bedrar mig och är elak mot mig
Alla personer är ansvariga för sina handlingar, även kvinnan som du träffar.
Tekniker för konfliktlösning; Att hantera och lösa konflikter; Äktenskapliga konflikter
Konflikter, motsättningar och samarbetsproblem har alltid funnits, både bland barn och vuxna. Detta är dock en förutsättning för all utveckling. Konflikten är nära släkt med förändringen, och kan i bästa fall leda till en öppning och förbättring. Här kan du få tips och råd för hur du kan lösa en konflikt.
Livscykeln och dess stadier
Vad betyder "livscykelpsykologi"? Hur påverkas utvecklingen i en del av livet av tidigare delar?
Hur hanterar man känslor av besvikelse i förhållandet till sina föräldrar?
Dina känslor för din mamma är välgrundade.
Artiklar om orsaker till skilsmässor, om barn och skilsmässor, skilsmässorådgivning
Förteckning över artiklar i Web4Health om orsaker för och risker med skilsmässor och annan skilsmässorådgivning.
Skilsmässor - separationer - söndring
Pengar, sex och oförenlighet är fortfarande några primära orsaker till skilsmässor, men stress i arbetslivet är en ökande orsak.
Att inte bli accepterad på grund av sin klädsel
Det är inte bra, men många människor fördömer andra beroende på hur de klär sig.
Verkan/effekter av droger, mediciner och händelser i livet
Några artiklar om verkningar/verkan/effekter av mediciner, narkotika och livshändelser.
Äldre människor, åldrande människor, åldringar - gerontologi
Lista med länkar till Web4Health-svar om sjukdomar hos äldre människor och samlevnad.
Äldre människors rättigheter
Äldre människor har samma friheter och rättigheter som andra medborgare.
Motion och hälsa; Viktreglering, bantning, träning och övervikt
Lista med länkar till Web4Health-svar om bantning, hälsa, motion, träning, och övervikt.
Sveriges bästa hälsosajter - Sveriges bästa medicinska webbsajter
Lista med länkar till Sveriges bästa hälsosajter.

life-family - Familje- och äktenskapsproblem


Skilsmässoråd: Vad är bäst för barnen?
Du bör hitta en lösning som tillfredställer alla, också din mans nya flickvän.
Konflikter och konflikthantering inom familjen
Om vissa människor inte står ut med varandra, är det bäst att ordna så att de inte behöver mötas. Om man inte kan undvika att de möts, ta med några utomstående personer, det kan göra att de inte vågar vara lika otrevliga mot varandra.
Äktenskapsproblem - Brist på kommunikation?
Många äktenskapsproblem orsakas av bristande kommunikation. Ofta är problemet inte avgränsat till bara ett specifikt problem eller beteende utan till "alla" tidigare situationer och gemensamma erfarenheter.
Psykisk sjukdom och inverkan på familjen
Psykisk sjukdom påverkar hela familjen. Det är viktigt att alla familjens medlemmar får hjälp och stöd.
Våld, mäns våld mot kvinnor - orsak och behandling
Våld är ett problem som orsakar oerhört mycket lidande samt stora samhällsekonomiska kostnader. En stor del av våldet sker inom familjen och är därför ofta osynligt. Det finns effektiva behandlingsmetoder för människor med våldsproblem, men för att kunna arbeta med våld måste våldet uppmärksammas och synliggöras. Vidare är det viktigt att kalla våldet för våld, samt att sträva efter att förstå meningen med våldet.
Mäns våld mot kvinnor - att lämna en man som slår
Det känslomässiga bandet som knyter kvinnan till mannen i en misshandelsrelation är oftast mycket starkt. Att lämna en misshandelsrelation består av flera processer varav en är att bryta det starka känslomässiga bandet.
Orsaker till kvinnomisshandel, tidiga tecken och råd till utsatta kvinnor
Kvinnor som har blivit utsatta för kvinnomisshandel har nästan alltid gått igenom samma process. Det finns tidiga tecken på att allt inte står rätt till och råd till utsatta kvinnor.

life-food - Mat och ätande förutom ätstörningar


Motion och behov av näring
Man måste motionera mycket eller hårt om det skall ge stor skillnad i näringsbehovet, jämfört med att sitta stilla.
Kolhydrater och fettbildning
Om överflödiga kolhydrater omvandlas till fett i kroppen är en omdiskuterad fråga.
Damtidningar och bantning
Råd om bantning i damtidningar är ibland bra, ibland inte. De är ofta inte individuellt anpassade till olika personers olika behov.
Matvanor, diet och bantning, bantningstips
Lista med länkar till artiklar i Web4Health om bantning, bantningstips, diet och matvanor.
Snabbmat
Hurvida snabbmat är farligt eller ej beror på vad man menar med snabb mat.
Äta för att undvika depressioner
En kost med mycket olivolja minskar risken för depressioner, medan en kost med transfetter ökar risken för depressioner.
Regelbundna måltidsvanor
Att ha regelbundna måltidsvanor är bra. Ett vanligt problem är att man inte är hungrig när det är tid för mat. Planera därför in måltiderna när du brukar vara hungrig.
Mat som man bör äta och mat som man bör undvika ; Hälsosam mat
Listor över mat som man bör äta och undvika att äta om man vill uppnå hälsa och en hälsosam vikt.
Glass
Det finns nyttiga alternativ till "vanlig" glass. Här finns två stycken nyttiga och enkla glassrecept.
Salt
Binder salt fett i kroppen? Är det farligt att äta salt?
Mat som ger mättnadskänsla
Varför blir jag aldrig mätt? Mina gäster var så mätta efter en eller två tårtbitar.
Orsaker till övervikt hos barn och vuxna: Vems fel är det att så många blir överviktiga?
Samhället har ett stort ansvar för övervikt genom att inbjuda till onyttig mat och locka med orimliga smalhetsideal.
Socker
Socker kan lura kroppens signaler så du känner dig hungrig även när du inte är i behov av mat.
Att dricka vatten för att gå ner i vikt
Att dricka vatten kan för en del människor ge en känsla av tillfredställelse, som gör att de kan äta mindre.
Hur man får tag i en flickvän
Tre viktiga faktorer som kvinnor attraheras av är; personlighet, utseende och makt. För att nå framgång hos en kvinna måste mannen känna till både sina negativa och positiva sidor. I texten nedan finner du tips och råd om hur du kan gå tillväga i jakten efter en kvinna.
Min flickvän har inte tid för mig längre
En kvinna som gör karriär har inte samma tid att ägna åt sin familj som tidigare.
Svärmors/farmors roll i barnbarns uppfostran; Disciplin eller fri uppfostran
Det är föräldrarna som bestämmer över sina barns uppfostran; Om du vill påverka måste du utveckla ett positivt förhållande till dem. Fri uppfostran fostrar kreativa människor, mera disciplin skapar mer välanpassade människor.
Ilska i samband med sorg
Ilska är en naturlig del av sorgearbetet, men om den håller i sig kan förståelse och stöd från en utomstående expert (psykoterapeut eller psykiater) vara till särskilt god hjälp.
Sorgearbete: Hur hanterar man sorg och smärtsamma förluster?
Sorgearbete: Hur man handskas med sorgen när någon närstående dör.
Sorg och oförmåga att återuppta sociala aktiviteter
Hur lång tid det tar att komma över sin sorg är svårt att säga eftersom sorg inte har något klart slut.
Hur man kommer över sorg
Att komma över sin sorg efter en svår förlust är ett arbete som bör få ta sin tid. Sorgeperioden kan delas in fyra olika faser.
Skam och skuldkänslor
Beskrivning av skam och skuldkänslor, hur de fungerar, vad de beror på, hur man hanterar dem.
Parterapi för homosexuella och lesbiska par
Samma metoder som används vid familjerådgivning och parterapi för heterosexuella par, kan användas för parterapi för homosexuella och lesbiska par, alltså par bestående av två män eller två kvinnor.
Har min partner en älskarinna?
Vad har du för alternativ om du misstänker att din man är otrogen?
Otrohet, otrogen, bedragen, älskare, älskarinnor
Lista med länkar över artiklar om otrohet i Web4Health, om att vara otrogen och att vara bedragen, om att ha älskare och älskarinnor.
Internetdejting
Vad är internetdejting, hur fungerar internetdejting?

life-jealous - Avundsjuka, svartsjukalife-jealousy - Avundsjuka, svartsjuka


Behandling av svartsjuka; Svartsjuka behandling
Om du upplever svartsjuka är det bra att tala om det som ditt problem, samt försöka bearbeta sin svartsjuka. Om du inte ser någon utväg ur sin situation, är det viktigt att söka hjälp!
Att uppleva svartsjuka
Att uppleva svartsjuka är något som många personer gör. För några tar svartsjukan över och börjar styra deras handlingar.
Svartsjuk, Svartsjuka
En samling artiklar om svartsjuka.
Problem med svartsjuka över tidigare förhållanden
Det är ganska vanligt att män är svartsjuka på sina kvinnors tidigare förhållanden med andra män. Här diskuteras hur man kan hantera sådana problem.
Partners tidigare sexuella erfarenheter
Att vara bekymrad över sin partners tidigare sexuella erfarenheter kan ses som ett slags retroaktiv svartsjuka.
Behandling av svartsjuka med läkemedel
SSRI-mediciner har ofta mycket bra effekt vid svår svartsjuka. De kan kombineras med kognitiv terapi, där man lär sig att tänka på ett mera konstruktivt sätt.
Svartsjuka - varför blir man svartsjuk?
Svartsjuka är en spontan känsla som är svår att övervinna och som kan vara en följd av för höga äganderättskrav. Svartsjuka grundläggs ofta i barndomen. Det kan även finnas en biologisk faktor som bidragande orsak till svartsjuka.

life-lonely - Ensamhet


Utseende
Det är väldigt vanligt att tonåringar intresserar sig och oroar sig för utseende. Hur ska man som förälder agera i frågor som rör utseende?
Vad är kärlek och förälskelse? Skall jag byta älskare? Varför har jag råkat bli förälskad?
Förälskelse är en stark kraft, som driver oss att byta partner och vända upp och ner på vårt liv - inte alltid till det bättre.
Olyckligt kär och avvisad
Ett kärleksförhållande kräver att båda parter önskar det. Att tvinga eller lura fram ett förhållande mot den andres vilja kan ge problem längre fram.
Artiklar om relationer, Livet, äktenskap, åldrande, konflikter
Länkar till artiklar om relationer, Livet, äktenskap, åldrande, konflikter.
Artiklar om orsaker och behandling av övervikt och fetma
Lista med länkar till artiklar om bl.a. fetma, orsaker till övervikt och behandling av övervikt.
Nyttan av motion
Psykologisk hälsa kan uppnås och underhållas av idrott och motion. Regelbunden motion minskar stressnivån och frigör endorfiner som finns i lyckohormoner.
Män som inte vill binda sig, gifta sig
Lista över orsaker till att män inte vill binda sig/gifta sig och ett enkelt sätt att testa om en man är seriös.
Överge min gamla partner när jag blir förälskad i en ny?
Vad värdesätter du mest i livet, trygghet eller passion? Risken finns att du står utan någon av dem, när den nya passionen har tagit slut.
Ensamma kvinnor (övergivna kvinnor) ; Pojkvänner som ger sig i väg ; Män som överger kvinnor - svar nr 2
Är det acceptabelt att en man då och då kortvarigt överger sin kvinna och sedan kommer tillbaka?
Pojkvänner som ger sig i väg; Män som överger kvinnor
Några män har ett behov att vara ensamma ett tag, men sedan kommer de tillbaka till sin kvinna.
Relationer, konfliktlösningar, svartsjuka, skilsmässa, våld
Lista över Web4Health-artiklar om relationer mellan människor, konfliktlösning, svartsjuka, skilsmässa, konflikter, våld.
Hämnd
Beskrivning av hämnd och hämndbeteenden - varför man hämnas, effekter av hämnd.
Min flickväns brist på sexdrift, frånvaro av sexuellt begär
Många kvinnor vill ha sex mindre ofta än deras manliga partners. Du är tvungen att acceptera det.
Artiklar om shoppingberoende, shoppingmissbruk, spelberoende, spelmissbruk
Lista med länkar till Web4Health-svar om spelmissbruk, shoppingmissbruk, shoppingberoende och spelberoende.
Blyg kärlek: För blyg för att våga uttrycka min kärlek
Ibland måste du göra saker som du är rädd för. Varje gång du tänker något vänligt eller kärleksfullt, såg det utan att tänka efter.
Tala, tänka, hota med våld, kniv, mord - våldstankar, våldsfantasier
Om en person tänker eller talar om våld, finns det en faktisk risk att den personen någon gång kommer att realisera sina fantasier.
Kvinnors psykiska hälsa
Lista över artiklar om kvinnors psykiska hälsa.

life-work - Arbetsplatsens psykologi


Jag vantrivs på jobbet
Jag arbetar inom sjukvården på ett stort sjukhus, och det är en total katastrof för mig. Jag vantrivs och får ångest av alla problem och all dålig vård jag ser.
Byta jobb
Att avgöra om man ska byta jobb eller inte kan vara svårt. Att lista positiva och negativa saker om jobben är ett sätt.
Leg.
"Leg." är förkortning för "Legitimerad".
Problem i arbetslivet
Lista med länkar till Web4Health-svar om problem i arbetslivet.
Att undvika misstag
Alla människor gör misstag, jämt. Man kan utveckla sig rutiner för att undvika misstag.
Elaka människor som man måste ha kontakt med
Tips på hur du kan tänka då situationen tvingar dig att ha kontakt med elaka människor.
Stresshantering, hantering av stress på jobbet
Råd om hur man kan hitta mindre stressande jobb.
Web4Health gratis programvara, innehållshantering
Lista med länkar till information om Web4Health-projektet, dess programvara och dess mediciniska experter.
Testsida
Länkar till webbplatser om vetenskap och forskning
Länkar till webbplatser om vetenskap och forskning.

phobia - Fobi


Social fobi och introspektion
Hur kan du korrigera dina rädslor vid sociala fobier och rädsla? Vilken roll spelar en ökad introspektion i social fobi?
Hur du kan diagnostisera om du lider av social fobi (social ångeststörning)
Social fobi och ångest: Rädsla och känslor av obehag i samröre med andra människor.
Hur man diagnosticerar social fobi (social ångestneuros)
Tycker du att det är svårt att hantera sociala situationer? Kanske har du social fobi (social ångestneuros).
Erytrofobi - rädsla för att rodna
Erytrofobi är rädslan för att rodna offentligt.
Flygrädsla / Rädd för att flyga
10-20 % av alla människor är rädda för att flyga. Det finns metoder att behandla flygrädsla.
Fobier, ångest till följd av skräck och rädsla, orsaker, behandling
En fobi är en stark och som det förefaller oförklarlig ångest eller skräck i vissa situationer eller inför vissa föremål. Denna sida ger länkar till mer information om fobier.
Rädsla att använda offentliga toaletter
Upp till 6 procent av befolkningen är ordentligt rädda för att använda offentliga toaletter. Problemet börjar oftast i tonåren.
Social fobi - Fysiska symptom på ångest vid social fobi
Vilka fysiska symtomen uppträder vid social fobi?
Social fobi - Typiska tankar hos de drabbade
Vilka är de typiska tankarna hos patienter med social fobi?
Jag vågar inte motionera för att jag är rädd för ormar (version utan bilder)
Hur kommer jag tillrätta med min ormfobi? Jag vågar inte gå ut i skogen. Terapi har inte hjälpt mig.
Jag vågar inte motionera för att jag är rädd för ormar
Hur kommer jag tillrätta med min ormfobi? Jag vågar inte gå ut i skogen. Terapi har inte hjälpt mig.
Ångest och tankar: Katastroftankar och feltolkningar vid ångest och panik
Patienter med ångeststörningar har ofta katastroftankar och feltolkar kroppsliga symptom.
Behandling av drogbeboende
Meny av sidor om behandling för drogberoende.
Psykologiartiklar
Web4Health-webbplatsen innehåller omkring tusen olika psykologiartiklar, med lättanvända verktyg för att hitta de speciella artiklar du letar efter.
Fråga-experten tjänster
Web4Health erbjuder bara fråga-experten-tjänster på tyska, engelska och svenska.
Mest populära sidor och ämnen i Web4Health
Denna sida innehåller en lista av de 26 populäraste sidorna för Web4Health besökare. Detta ger en indikering på ämnen och områden som intresserar människor. Du kan antagligen gissa vad som intresserar mest!!
Lägg till denna sökbox i din egen webbsajt
Kan jag lägga in i min egen webbsajt en sökbox som söker i alla bra svenska mediciniska webbsajter?
Web4Health på olika språk
Länkar till Web4Health-sajten på olika språk.
Registrera dig som en användare av Web4Health
Beskriver varför och hur man kan registrera sig som användare av Web4Health.
Svenska medicinska sökmotorer - svensk medicinsk sökmotor
Länkar till kostnadsfria medicinska sökmotorer och webbsajter.
Hur säkert är Web4Health
Beskrivning av hur väl den information du skriver i Web4Health är skyddad.
Bruk av översättningsprogramvara i Web4Health
Web4Health använder Googles översättningsprogramvara på tre sätt för att förbättra vår webbplats.
Berätta om Web4Health för en vän
Ett enkelt sätt att berätta om Web4Health för dina vänner.
Översätt Web4Health till andra språk
Är du intresserad av att översätta Web4Health till andra språk? Vi kan tilhandahålla servrarna, men har inte möjlighet att betala dig för arbetet utan du får söka nationell finansiering i ditt land.
Hur avslutar jag mitt abonnemang på Web4Health?
Beskriver hur man gör för att hindra Web4health att sända e-post-meddelanden om nyheter i forum i Web4health.
Web for health
Web4Health ("Web for health") är en websajt som skapats av en grupp mediciniska experter på uppdrag av EU-kommissionen.
Web for Health - Web4Health - Webbsajten för psykologi
"Web4Health" står för "Web for health" som är namnet på denna webbsajt för psykologi med information om psykisk hälsa på flera olika språk.
Skrev du din fråga på fel språk?

project - Projektet, regler, diskussionsforum, hjälp


Annonsering i Web4Health
Web4Health kontrollerar inte pålitligheten av annonser från Google på våra sidor.
Lista över psykiska störningar, mentala störningar: Alla kategori-menyer i Web4Health
Lista över alla menyer i Web4Health med lista över mentala störningar och lista över psykiska störningar.
Gratis individuell personlig medicinisk rådgivning via webben om psykiska problem
En lista på länkar till exempel på fråga-experten-svar och en länk till frågespalten.
Arkivkopior av websidor
Orsaker till varför web4health använder arkivkopior ("cachade" kopior) på vissa externa websidor.
Interaktiva psykologiska tester och hjälpmedel
Lista över tester, frågeformulär, hjälpmedel och video om psykisk hälsa.
Mera regler för Web4Healths användare
Översikt över de regler som gäller för användare av Web4Health. Reglerna syftar till att skydda användarnas personliga integritet och hindra olaglig eller kränkande användning.
Medicinska experter på Web4health
Lista över Web4Health:s medicinska experter.
Hjälp att hitta i Web4Health
Hur hittar man i Web4Health?
Att hitta översättningar av Web4Healthsvar
Om du ser ett Web4Health-svar på ett språk, kan du ibland hitta samma svar på ett annat språk genom att använda metoden som beskrivs här.
Kvaliteten på den psykologiska informationen i web4health
Erbjuder Web4health information som uppfyller kraven på hög kvalitet?
Uppfyller Web4health HONs (Health On the Net Foundations) krav?
Uppfyller Web4Health HONs (Health On the Net Foundations) krav?
Web4Health-experter: Petros Skapinakis och Eva Gerasi
Petros Skapinasis och Eva Gerasi från universityen of Ioannina, Greece.
Ordlista med medicinska termer på nio europeiska språk
Länk till en ordlista med populära medicinska termer på nio europeiska språk.
En websidas rangordning
Hur man mäter en websidas rangordning.
Användning av orden ´OCH´, ´ELLER´, ´OR´ eller ´AND´ i frågor till Web4Health
Hur man ställer frågor till Web4Health.
Intelligent frågesvarande i naturligt språk
Beskriver kortfattat hur Web4Health gör för att hitta svar på frågor som användare skriver i naturligt språk.
Beskrivning av teknologin som används av Web4Health för att besvara frågor från användare.
Beskrivning av teknologin som används av Web4Health för att besvara frågor från användare.
Web4Health utvecklades med EU-stöd
Web4Health utvecklades ursprungligen med EU-anslag. Sedan detta anslag tog slut, 30 juni 2004, har sajten utvecklats genom frivilligt arbete i kombination med inkomster från annonser på sajten.
Statistik över webplatsen Web4Health.info, websidans storlek och antalet besökare
Statistik över antalet besökare, sidvisningar och FAQ:er i Web4Health.
Tekniska experter hos Web4Health, programutvecklare
En lista av personerna som har utvecklat programvaran för Web4Health.
Uppsatser om Web4Health
Studenter vid institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms Unversitet har skrivit uppsatser om Web4Health.
Web4Health - Webbsajten för information om psykisk hälsa
Web4Health tillhandahåller över tusen svar på vanliga frågor inom området psykisk hälsa.
Anonymitet och skydd av dina personuppgifter i Web4Health
Hur Web4Health skyddar dina personuppgifter.
Regler för Web4Healths användare
Vilka regler gäller för Web4Healths användare? Vad får man göra och inte göra i Web4Health?
Kostnadseffektivitet av medicinsk hjälp via nätet
Web4health har till och med januari 2006 haft ca fem miljoner besökare till en kostnad av ca fyra kronor/besökare.
Återkoppling från Web4health användare
Vad tycker användarna om webbplatsen web4health.info?
Antal besökare hos Web4health
Hur många europeiska besökare har web4health?
Att göra förändringar/införa nyheter i/till web4health.info
Nyskapande funktioner i web4health.info

psy - Terapi, terapimetoder


Psykiska problem till följd av tsunami (jordbävnings- och flodvågskatastrofer)
Katastrofer som tsunami och jordbävningar kan orsaka svåra mentala hälsoproblem. Psykoterapi och psykologiskt stöd kan hjälpa offer och andra människor som påverkas av händelsen.
Affekt - det synbara fältet av känslor: klaga, gråta, snyfta, etc.
Med affekt menas observerbara känslor som rädsla, ilska, glädje.
Att hantera aggression
Hur man kan kontrollera sin ilska.
Antisocial personlighetsstörning (Psykopat, Sociopat)
En person med en anti-social personlighetsstörning, även kallad psykopat eller sociopat, handlar helt efter sitt eget intresse utan hänsyn till andra människor. Han eller hon kan ställa till stor skada för samhället. Och de är ofta svåra att komma åt, då de är skickliga på att skaffa sig maktpositioner.
Antisocial personlighetsstörning (Psykopat, Sociopat)
En person med en anti-social personlighetsstörning, även kallat en psykopat eller sociopat, handlar helt efter sitt eget intresse utan hänsyn till andra människor. Han eller hon kan ställa till stor skada för samhället. Och de är ofta svåra att komma åt, då de är skickliga på att skaffa sig maktpositioner.
Bio-psyko-social modell
Med bio-psyko-social modell menas att se olika aspekter av ett psykologiskt problem.
Teori och orsaker till mentala störningar såsom ätstörningar, sexuella störningar, självmord, beroendesjukdomar, ADHD, depression, ångest m.m.
En lista med artiklar om orsaker till och teori för mentala och andra störningar, såsom beroendesjukdomar, depressioner, ätstörningar och sexuella störningar.
Tänker jag fel: Tankefel som kan orsaka depressioner
Enligt KBT så tenderar patienter med vissa psykiska problem ( ex. depression och ångestsjukdomar) ha felaktiga och falska antaganden och föreställningar (tankefel) om sig själva, sin verklighet och sin omvärld.
Rådgivning vid livskriser, skilsmässa eller separation
Att prata med någon eller att gå till en psykoterapeut är inte bara bra för att behandla mentala problem, utan också för att lösa kriser i vardagen.
Försvarsmekanismer
Alla människor använder sig av försvarsmekanismer. Det som skiljer oss åt är vilka och hur många försvarsmekanismer vi använder oss av.
Dementa och samtal
Människor som är dementa har svårigheter att föra samtal. Här finns tips på hur samtalet kan underlättas.
Interaktion mellan läkemedel
Att kombinera olika mediciner kan vara farligt. Här kan du få hjälp att ta reda på hur dina mediciner interagerar med varandra.
Dysfunktionella tankar
Web4Health har många artiklar om dysfunktionella tankar.
Fibromyalgi och Depression
Depression och Fibromyalgi är två fristående kliniska sjukdomar, men förekommer ofta i kombination med varandra.
Fibromyalgi och Depression
Depression och Fibromyalgi är två fristående kliniska sjukdomar, men förekommer ofta i kombination med varandra.
Gruppterapi eller individuell terapi
Diskuterar för- och nackdelar med gruppterapi och individuell terapi. Gruppterapi är psykoterapi i grupp. Den är billigare och ofta effektivare än individuell psykoterapi.
Databas över örtmediciner
Det finns en databas på nätet om örtmediciner: Örtmediciner, länk finns inne på sidan. De erbjuder en interaktiv tillgång till vetenskapliga data rörande örtmedicinering.
Hypokondri - rädsla för att drabbas av allvarlig sjukdom - diagnos
Hypokondri är en svår ångeststörning som innebär en stark rädsla för att drabbas av allvarlig sjukdom.
Hypokondri - rädsla för att drabbas av allvarlig sjukdom - diagnos
Hypokondri är en svår ångeststörning som innebär en stark rädsla för att drabbas av allvarlig sjukdom.
Psykiska störningar och klassifikation av psykiska störningar (ICD-10, DSM-IV)
För att standardisera beskrivningen och tolkningen av psykiska störningar har diagnos- och klassifikationssystem fastställts. De två mest välkända är DSM-IV och ICD-10.
Omedelbar krishjälp; Hjälp mot självmord; hjälplinje
Web4health kan inte hjälpa dig vid en omedelbar kris. Denna sida ger en lista på ett flertal ställen du kan vända dig till för att få omedelbar hjälp.
Impulskontroll störning: impulskontrollstörningar
Impulskontrollstörningar kännetecknas av upprepade handlingar ej motiverade och en bristande förmåga att förhindra beteendet
Instabilitet
Instabilitet kan bero på borderline personlighetsstörning, med plötsliga känslomässiga svängningar, bipolärt syndrom, med svängningar mellan maniska och depressiva episoder, Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD), humörsvängningar innan menstruation, eller på drogmissbruk.
Fördelar och nackdelar med att söka information om psykologiska besvär via Internet
Många människor med psykologiska problem använder sig av Internet för att hitta information om sitt problem, samt om möjliga behandlingsmetoder.
Internetsäkerhet för hotade och misshandlade personer
Internetsäkerhet för individer som har varit utsatta för misshandel eller stalking.
Interpersonell psykoterapi
Interpersonell psykoterapi är korttidsterapi där individens social funktion står i centrum.
Läkare, specialist, sjuksköterska, psykiater, psykolog, psykoterapeut, naprapat, kiropraktor, farmakolog m.m.
Beskrivning av arbetsuppgifter för olika yrkesroller inom sjukvården.
Mental hälsa
Mental hälsa definieras inte enbart utifrån närvaro/frånvaro av psykiska störningar eller problem utan innefattar alla psykologiska och sociala aspekter som bidrar till individens välmående.
Narcissism - Narcissistisk personlighetsstörning
Narcissistisk personlighetsstörning utmärker sig för överdriven känsla av betydelse och överlägsenhet.
Psykoanalytisk teori om neuroser
En neuros är en undertryckt psykisk smärta, och kan ofta botas med psykoterapi. Då återupplever man den undertryckta smärtan, samt hittar nya och konstruktiva sätt att hantera de underliggande problemen.
Vad händer om man är psykiskt sjuk och inte söker professionell hjälp?
Många människor med psykiska problem eller psykisk sjukdom söker inte professionell hjälp. De flesta sjukdomar (särskilt ångestsjukdomar) försämras om hjälp inte sökes.
Tvångssyndrom: Medicinsk behandling och psykoterapi
Kombinationen av läkemedel och kognitiv beteendeterapi är mest effektiv vid behandlingen av tvångssyndrom, mycket effektivare än enbart läkemedel.
Behandling av fobier och tvångssyndrom (OCD)
Terapimetoder som används mot fobier kan även vara effektiva mot tvångssyndrom.
Tvångssyndrom - Obsessive Compulsive Disorder (OCD)
Kort beskrivning om tvång, eller OCD (Obsessive Compulsive Disorder), symtom samt behandling.
Personlighet och personlighetsstörningar
Personlighet är en samling känslor, tankar och beteenden. En personlighetsstörning innebär att personligheten avviker så mycket från normen att det orsakar problem för individen och hans/hennes omgivning.
Personlighet och personlighetsstörningar
Personlighet är en samling känslor, tankar och beteenden. En personlighetsstörning innebär att personligheten avviker så mycket från normen att det orsakar problem för individen och hans/hennes omgivning.
Husdjur som känslomässigt stöd?
Ett husdjur kan vara ett känslomässigt stöd. Utöver det har husdjur många andra positiva effekter.
Hur ofta förekommer psykiska störningar
Hur ser förekomsten av psykiska störningar ut i den allmänna populationen?
Problemlösningstekniker
Genom att utveckla olika problemlösningstekniker kan problem som tidigare känts överväldigande klaras av. Här är några av många möjliga modeller på problemlösning.
Att lära sig att planera sin tid
Många studenter har svårt att planera sin tid och väntar till sista stund innan de gör sina uppgifter. En del universitet erbjuder hjälp.
FAQ (frågor och svar) om psykologi och mental hälsa - mest populära psykologiska rubriker
Vilka FAQs i web4health är mest populära i januari 2004
Schizofreni och psykoser
Lista med länkar till Web4Health-svar om schizofreni och psykoser.
Psykoterapi
Psykoterapi är behandlingsmetoder för psykiska problem, som innefattar två personer, en terapeut och en patient som samarbetar för att ta itu med patientens problem. Terapin kan också omfatta mer än två personer vid parterapi, familjeterapi och gruppterapi.
Realitetstestning
Realitetstestning är en bra metod för att klargöra huruvida oro och ångest verkligen är motiverad.
Länkar till omedelbar hjälp, t.ex. om du funderar på självmord
Web4health kan inte erbjuda omedelbar hjälp vid t.ex. självmord.
Kompis- och familjestödgrupper
Stödgrupper för familjemedlemmar och vänner till människor som lider av en mental störning är av stor betydelse, för alla parter.
Schizofreni och personlighetsklyvning
En mycket vanlig, men fullständigt felaktig, uppfattning är att människor som lider av schizofreni också har en kluven personlighet.
Homeopatiska läkemedel eller örtmedicin för schizofreni?
Jag lider av schizofreni och jag är jättetrött på att äta medicin varje dag och att drabbas av alla dess biverkningar. Kan jag avsluta min medicinering och börja ta homeopatiska läkemedel eller örtmedicin i stället?
Akutplan vid kronisk schizofreni
Vår son lider av schizofreni. Vad ska vi göra om han får ett återfall?
Återfall av schizofreni, tecken och symptom
För att bättre kunna hantera ett återfall av schizofreni är det bra att lär sig identifiera vissa tidiga tecken och symptom på ett sjukdomsåterfall.
Behandling av schizofreni
Hur kan schizofreni behandlas?
Hur man hanterar personer med akut schizofreni och vanföreställningar
Hur hanterar man att ens son hör röster eller ser saker som inte finns?
Schizofreni
Vad är schizofreni? Schizofreni är den benämning som används på mentala störningar som orsakar svår försämring i beteende, affekt, tänkande, känsel och iakttagelseförmåga.
Statistik om förekomst av psykiska störningar
Lista med länkar till Web4Health-svar.
Personlighetsstörning och självmord
Hos personer med borderline personlighetsstörning kan det finnas en ökad risk för självmord.
SWLS-skalan mäter tillfredsställelse
Skala för att själv uppskatta sitt välmående och sin tillfredsställelse med livet.
Symtom vid psykiska störningar
En lista över olika psykiska störningar med en länk till en artikel om symtomen på varje störning.
Hur får jag tag i en psykolog/terapeut
Information om olika typer av psykoterapeuter och om hur du kan få kontakt med en terapeut.
Att få kunskap om mentala störningar
En utbildning om mentala störningar kan förklaras som ett systematiskt och strukturerat sätt för eleven att få information och kunskap om patienter och dess svårigheter.
Sigmund Freud
Information om Sigmund Freud och hans teorier i Web4health.
Olika typer av psykoterapi
En samling av artiklar på, när psykoterapi rekommenderas, om olika terapeutiska metoder och om terapi för specifika problem.
Att lära sig att hävda sig!
Självhävdelseträning lär människor att identifiera sina känslor och uttrycka sina behov på ett passande sätt.
När det är dags att träffa en psykoterapeut
Är det nödvändigt att jag söker professionell hjälp för mina psykologiska problem? Rådgivning och symptom på när man bör söka hjälp för sina problem.
Vilka arbetar inom psykiatrin?
Olika yrkesroller inom psykiatrin.
Schizofreni och psykoser
Lista med länkar till Web4Health-svar om schizofreni och psykoser.
Psykologiska problem för unga kvinnor i samband med abort
Abort eller inte? Vad man än väljer i denna situation så kan psykologiska problem uppkomma och det är viktigt med stöd från familj och/eller vänner. Det är även viktigt att sjuksköterskan ger god vård och gott bemötande. För vissa kvinnor kan det också vara klokt att vända sig till en psykolog så hon kan prata ut om upplevelsen vilket kan ge möjligheter till läkning. Kommunikationen är av stort värde både för kvinnans aktuella nuläge och för framtiden.

sex - Sexuella problem


Behandling PTSD och/eller sexuella övergrepp; Effekter av övergrepp
En psykoterapeutisk trefasmodell beskrivs för behandling av offer för sexuella övergrepp och andra typer av post traumatic stress disorder (PTSD).
Konsekvenser av att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp (incest)
Sexuella övergrepp kan orsaka psykologiska, sociala, sexuella och kroppsliga problem.
Frekvensen av sexuellt våld och sexuella övergrepp
15 % av alla kvinnor har negativa sexuella erfarenheter med familjemedlem före 17 års ålder.
Hjälp för sexuellt utnyttjade
Någon som lyssnar kan vara en stor hjälp.
Sexuellt våld
Kort definition av sexuellt våld och lista med länkar till fler artiklar i ämnet.
Artiklar sexmissbruk
En samling artiklar om sexmissbruk, diagnoser och behandling.
Missbruk/beroende och sex
Tips för att kolla om du är en sexmissbrukare, och hur man kan behandla det.
Störningar i den sexuella lusten
Olika typer av störningar i den sexuella lusten kan uppstå.
Psykologiska orsaker till otillräckligt fuktig slida, torr slida, torr fitta, otillräckligt våt fitta
Psykologiska orsaker till torr, otillräckligt våt slida/vagina/fitta kan vara brister i förspelet eller i förhållandet som gör att kvinnan inte blir tillräckligt sexuellt upphetsad.
Behandling av otillräckligt fuktig slida/vagina
Beroende på vad orsaken till att slida / vagina inte ät tillräckligt fuktig kan det botas på olika sätt. Ett bra hjälpmedel kan vara glidmedel.
Fysiska orsaker till att slidan inte blir tillräckligt våt
Det kan vara hormonproblem, neurologiska orsaker, andra sjukdomar eller ålder.
Tecken på att kvinnan inte känner sexuell lust
Hur märker man att en kvinna har problem med att bli sexuellt upphetsad?
Vanliga frågor om manlig onani
Onani är en normal del av det sexuella beteendet hos de flesta människor, både män och kvinnor. Här diskuteras vanliga myter om manlig onani.
Cialis: Hur det lilla helgpillret tog över impotensmarknaden
Cialis: Tadafinil Hur det lilla helgpillret tog över impotensmarknaden
Preventivmedels tillförlitlighet
En tabell över olika preventivmedel och deras tillförlitlghet, angiven som sannolikheten för graviditet under ett års användning.
Hur hanterar man partnerns besvikelse över att man inte vill ha sex?
Att din partner blir besviken är lika naturligt som att du inte vill ha sex. Ibland måste vi göra andra människor besvikna, och acceptera deras reaktion när de blir besvikna.
Orsaker till avsmak för sex
Möjliga orsaker till avsmak för sex
Symptom på aversion till sex
Avoghet till olika former av sexuell kontakt.
Symptom på motvilja och olust inför sex
Här beskrivs de symptom som uppträder vid avsmak och olust inför sex.
Behandling av olust och avsmak för sex
Hur kan man behandla olust och avsmak inför sex?
Avsmak för sex - sexfobi
Intensiv avsmak för all sexuell kontakt eller delar av den.
Sexualundervisning i grundskolan
Sexualundervisning i skolan fyller en viktig funktion, bland annat genom att förebygga sexuella problem i vuxenlivet.
Äldre människors sexliv
Beskriver hur sexlivet kan förändras med åldern.
Erektionsproblem, problem med att få styv penis
En översikt över diagnos, orsaker och behandling av erektionsproblem (problem att få stånd på penis) samlat i en längre artikel.
Fastställa erektionsproblem
Hur kan man fastställa erektionsproblem?
Hur vanliga är erektionsproblem
52 % av alla män i åldern 40 till 70 år har ibland erektionsproblem.
Psykologiska orsaker till erektionsproblem
Det finns flera psykologiska orsaker till erektionsprobem. Ofta hamnar personen med erektionsproblem i en ond cirkel.
Somatiska (kroppsliga, fysiska) orsaker till erektionsproblem
Det är vanligt att erektionsproblem är ett resultat av både fysiska och psykiska besvär.
Behandling av erektionsproblem
Erektionsproblem kan behandlas psykologiskt, medicinskt och/eller med olika hjälpmedel.
Erektionsproblem, impotens, erektil dysfunktion/disfunktion
Vad är erektionsproblem?
När är en sexualdrift överdriven hos en man?
Det är svårt att definiera vad som är överdriven sexualdrift. Om personen har betydande besvär kan detta vara en anledning till att betrakta sexualdriften som för stark.
Behandling av överdrivet starkt sexuellt begär
Det finns olika typer av behandlingar mot ett överdrivet starkt begär efter sex.
Överdriven sexlust, sexmissbruk
Sexuellt begär, eller lusten för sex, kan vara större än normalt, det kallas då för hypersexuallitet eller sexberoende.
Överdrivet hög manlig sexuell lust
En samling svar på vanliga frågor som är relaterad till överdrivet hög manlig sexuell lust.
Problem för kvinnor att bli sexuellt upphetsade
För att bli sexuellt upphetsad måste både något fysiskt och något mentalt hända. Man har problem med att bli sexuellt upphetsad om man inte får en fysisk reaktion på erotiska stimuli.
Fysiska tecken på att en kvinna inte är sexuellt upphetsad
Ett fysiskt tecken på att en kvinna inte är sexuellt upphetsad är att slidan inte blir våt som svar på sexuella stimuli.
Kvinnlig orgasm; Kvinnors orgasm
Lista av artiklar om hur man hjälper en kvinna att uppnå orgasm.
Fotfetishism, läkarfetishism, sjuksköterskefetishism, skofetishism m.m.
En parafili är en återkommande sexuell fantasi, impuls eller ett beteende riktad mot speciella, ibland icke-mänskliga, objekt.
Orsaker till sexuella problem
I de flesta fall finns det mer än en anledning till att sexuella problem har uppstått. Problemet kan ses utifrån tre olika perspektiv: det fysiska, det psykiska och det sociala perspektivet. Alla tre perspektiven är viktiga när man vill komma åt sexuella problem och störningar.
Sexuella problem och störningar
Sexuella problem eller störningar är kopplade till all sexuell kontakt.
Har jag sexuella problem?
Villkor för att man skall anses ha sexuella problem.
Förekomst av sexuella problem
Omkring två procent söker varje år medicinsk rådgivning på grund av sexuella problem.
Förteckning över sexuella problem och störningar
Sexuella problem och störningar kan delas in i grupper. Här finns en förteckning över de grupperna och länkar till vidare läsning.
Sex-terapi
Hur kontakt med en sexterapeut går till.
Terapi för sexuella problem
Sexolog, urolog, gynekolog beroende på vad problemet är.
Behandling av sexuella problem och störningar
Det finns olika metoder, en viktig faktor är att hitta en terapeut med kompetens på sexuella problem och störningar.
Vad jag kan göra om jag har sexuella problem
Vid sexuella problem kan en sexolog, urolog eller en gynekolog vara behjälpliga.
Orsaker till transsexualism eller könsidentitetsstörning
Orsaken till transsexualism är inte säkert känd, men den sexuella identiteten verkar vara bestämd redan vid födelsen och en del talar för att det finns fysiologiska orsaker.
Konsekvenser av en störd könsidentitet - transsexualitet
Bieffekter av störd könsidentitet, t ex depression.
Artiklar om Könsidentitetsstörning
En lista av artiklar om könsidentitetsproblem - deras definition, orsaker, förekomst och behandling.
Förekomst av transsexualism
Då transsexuella ofta hemlighåller sin läggning är det svårt att göra beräkningar av förekomsten, och olika källor uppskattar förekomsten av transsexualism olika.
Behandling av transsexualitet, könsidentitetsstörning och könsbyte
Frågor kring behandling av transsexualitet, könsidentitetsstörning och könsbyte diskuteras. Är det en störning som behöver behandling? En behandling beskrivs.
Transpersoner och transsexualism
En översiktlig artikel om transpersoner, transsexualism, transvestitism, transgenderism, drag queen/drag king och könsidentitetsstörning. Viktigt är att dessa bara betraktas som en störning om personen själv mår dåligt.
Hur blir man av med oönskade sexuella drifter?
Ett sätt kan vara att bara fantisera om det och inte pressa någon annan till att tillfredställa de oönskade sexuella drifterna.
Manlig oskuld rädd för flickor, rädd för intimitet
Jag blir nervös och full av ångest så snart jag är nära en flicka? Lider jag av intimitetsskräck eller sexuell motvilja? Varför är jag rädd för flickor?
Kvinnlig orgasm: Hur man ger en kvinna orgasm
Genom att förstå den kvinnliga orgasmen, kan man uppnå ett mer tillfredsställande sexliv. Sex är en gemensam aktivitet där båda parter bör vara nöjda.
Orsaker till homosexualitet
Forskningen ägnas idag åt att ta reda på vilka influenser och processer som avgör våra sexuella preferenser, vare sig detta är homosexualitet, heterosexualitet eller någonting annat.
Att utveckla en identitet som homosexuell
Faser i utvecklingen av en homosexuell identitet
Om fördomar mot homosexualitet
Om fördomar mot homosexualitet, hur de uppstår och hur man kan hantera dem.
Behandling av homosexualitet?
Homosexualitet anses inte vara en störning som behöver behandlas.
Homosexualitet
Homosexuell betyder att man är attraherad av, eller vill ha sex med, personer av samma kön.
Att prata med sina föräldrar om sin homosexualitet
Att komma ut med sin homosexualitet är en gradvis process. Att berätta för sina föräldrar är ofta ett av de sista stegen.
Homosexualitet är inte en psykiatrisk störning
Homosexualitet är inte en psykiatrisk störning och är inte något som kräver behandling.
Den incestuösa familjen - roller i familjer med incest
Förövaren, offret och "den tysta parten" utgör tre roller i den incestuösa familjen. Det är oftast fadern, eller styvfadern, i familjen som är förövaren och en dotter som är offret. Modern är ofta ovetande om den incest som pågår och betecknas som "den tysta parten" eller "tredje man".
Sex med sin styvfar?
Att ha sex med sin styvfar kan få mycket stora konsekvenser för dig och din familj. Du bör sluta med detta. Lek istället med personer utanför din familj.
Att bli sexuellt utnyttjad av en familjemedlem
Incest påverkar inte alla barn på samma sätt. Även upplevelsen av övergreppen kan skilja sig åt i vissa avseenden. Detta kan variera med barnets ålder, hur länge incesten fortlöper och beroende av hur grova övergreppen är.
Incest - sex med barn, helsyskon, personer i beroendeställning
Enligt Nationalencyklopedin är incest (latin incestus: oren, otuktig, äldre svenskt ord: blodskam ) en beteckning på sexualhandlingar mellan personer som är förenade med blodsband. Sexuellt umgänge med avkomling eller med helsyskon är enligt svensk brottsbalk straffbart.
Varför vill jag byta partner var åttonde månad? Varför varar inte förälskelse? Hur är stadiga förhållanden möjliga?
Förälskelsen minskar efter några månader eller år. Detta gör att en del människor ständigt byter partner. Andra hittar knep att behålla ett förhållande längre tid.
Kvinna som förlorat intresse för sex
Brist på intresse för sex hos kvinnor kan bero på stress, på partnern, eller kan vara en naturlig variation mellan männniskor.
Kärlek utan sex
Med Madonna-hor-komplexet menas män som inte vill ha sex med sina partners därför att de betraktar dem som sin mamma.
Kärlek och sex
Webbsidor med svar på vanliga frågor om kärlek och sex.
Kvinnors orgasm - vilken roll spelar deras partners? Hjälp för att öka kvinnors sexbehov
En man kan hjälpa sin partner/flickvän att få orgasm, genom att behandla henne så att hon känner sig lycklig och åtrådd.
Sexuella störningar och problem, sexuell dysfunktion, könsidentitet
Lista över ca 100 artiklar om olika typer av sexuella störningar, sorterad i grupper över olika typer av störningar.
Orsaker bakom minskad sexlust
Det är inte ovanligt att hormonella problem, medicinering eller depression ligger bakom minskad sexlust.
Kan minskad sexuell lust försvinna av sig självt?
Minskad sexlust kan komma och gå om det inte beror på några allvarliga fysiska eller psykologiska problem.
Sexlust
Att vilja ha sex är en känsla och en fysisk reaktion på ett erotisk stimuli. Det är svårt att avgöra när en person inte har tillräcklig lust till sex, men har man helt tappat sexlusten har man heller inga sexuella tankar och fantasier.
Hur vanligt är det med brist på sexuell lust?
I USA har det gjorts en stor undersökning på hur vanligt det är att kvinnor och män lider av någon form av brist på sexuell lust.
Nedsatt sexuell lust under en lång tid
En långvarig brist på sexuell lust kan leda till relationsproblem, speciellt om det är stor skillnad på det sexuella behovet hos två partner.
När psykologiska problem ligger bakom kvinnors brist på sexuell lust
Bakomliggande tankar och känslor av olika slag kan vara en orsak.
Psykologiska orsaker till varför män inte vill ha sex
Bakomliggande tankar och känslor av olika slag kan vara en orsak.
När sociala faktorer påverkar intresset för sex
Att vara stressad kan vara en orsak till att intresset för sex minskar.
Fysiska problem som är relaterade till att kvinnan inte vill ha sex
Det finns fysiska och psykiska förklaringar till minskad eller förlorad sexlust tex. hormonsjukdom eller depression. Även biverkningar av mediciner kan påverka sexlusten.
Fysiska orsaker bakom mäns brist på sexuell lust
Sjukdomar, medicinering eller alkohol- och drogmissbruk kan ligga bakom.
Behandling för män med nedsatt sexlust
Ofta räcker det med ett samtal.
Behandling för kvinnor med minskad sexuell lust
Ofta räcker det med ett samtal.
Diagnos: Minskad sexlust, avsaknad av sexuella behov och önskningar
Om man under en längre tid saknar eller nästan saknar intresse för sex, kan det bero på att man lider av en störning som kallas för "brist på sexlust".
Orsaker till kvinnors orgasmproblem
Det finns många olika möjliga orsaker till kvinnors orgasmproblem.
Hur vanligt är det med kvinnors orgasmproblem?
Många kvinnor har problem med att få orgasm.
Hur vanligt är det för män att ha problem med att få orgasm?
Mellan 25 och 60 % av alla män har orgasmproblem.
Orgasmproblem, orgasmsvårigheter
Lista över artiklar om orgasmproblem, deras orsak och behandling.
Kvinnlig orgasm: Behandling av kvinnors orgasmproblem; Hur kan man ge en kvinna en orgasm?
Orgasmproblem kan bero på bristande kunskap eller på relationsproblem.
Behandling av orgasmproblem hos män
Beroende på vad orsaken är till orgasmproblemet ges olika behandlingar.
Kvinnliga orgasmproblem
När en kvinna inte kan få orgasm och upplever det som ett problem kan hon ha ett orgasmproblem.
Mäns orgasmproblem
Vad är orgasmproblem hos män? Vilka olika problem kan uppstå?
Övriga sexuella störningar och problem
Finns det övriga sexuella störningar eller problem som inte är nämnda?
Orsak till smärta under samlag
Orsaker till smärta under samlag kan vara både psykiska och medicinska.
Frekvens av smärta under samlag
Att någon gång känna smärta under samlag är relativt vanligt hos kvinnor visar gjorda undersökningar.
Behandling av smärta vid samlag
Smärta vid samlag indikerar att någonting är fel. Tex en sexolog kan hjälpa till med behandling av smärta vid samlag.
Smärta under samlag
Smärta under samlag, vad är det? Hur yttrar det sig?
Smärta vid samlag för kvinnor
Lista över artiklar om smärta och obehag i samband med sex.
Orsaken till sexuella avvikelser
Det som inte faller innanför den gängse sexuella normen dömer många som sexuella avvikelser. Orsaken till sexuella avvikelser är oftast individuella.
Exhibitionism
Vad är exhibitionism?
Fetishism
Vad är fetishism?
Frotteurism
Vad är frotteurism?
Bli av med sexuella avvikelser
Första steget för att bli av med sexuella avvikelser är att erkänna för sig själv att man har en/flera sexuella avvikelser.
Utbredning av sexuella avvikelser
Det finns lite aktuellforskning på sexuella avvikelser. Sexuella avvikelser är vanligare bland män än kvinnor.
Laglig reglering av sex, incest och sexövergrepp
En beskrivning av vilka sexuella beteenden som tillåts och förbjuds i olika länder.
Masochism och S.M.
Att bli sexuellt upphetsad av att fantisera om eller bli förnedrad, slagen, bunden eller på annat sätt plågad kallas för Masochism.
Mindre vanliga sexuella avvikelser
Beskriver mindre vanliga sexuella avvikelser.
Pedofili
Vad som menas med pedofili beror på vilken norm man följer, legala eller vetenskapliga/psykologiska.
Sadism
Att bli sexuellt upphetsad av att fantisera om eller utsätta någon annan person för fysisk eller psykisk smärta kallas Sadism.
Sociala konsekvenser av sexuella avvikelser
Vilka sociala konsekvenser sexuella avvikelser får beror till stor del hur de yttrar sig.
Transvestism (transvestit) - önskan att pröva omvända könsroller
En transvestit är en människa som ibland vill byta könsroll och t.ex. klä sig i kläder tillhörande det motsatta könet. De 11 vanligaste frågorna om transvestiter och transvestism.
Behandling av sexuella avvikelser
Behandling av sexuella avvikelser kan fokusera på två områden, ge utrymme för avvikelsen el minska den sexuella avvikelsen.
Voyeurism
Att bli sexuellt upphetsad av att, i smyg och utan tillåtelse, titta på andra människor som har sex, klär av sig eller är nakna kallas för Voyeurism.
Sexuella avvikelser till icke mänskliga objekt (parafili)
Parafili är beteckning för sexuella avvikelser till icke mänskliga objekt.
Paraphiliska sexuella beteenden och tvångssyndrom (OCD)
För vissa patienter med paraphilia finner terapeuten ett tvång eller ett besatt beteende kopplat till det sexuella problemet.
Penisförstoring- Fungerar de piller som finns för penisförstoring?
Det finns inget stöd för att piller för penisförstoring har någon som helst effekt.
Är min penis normal? Dra tillbaka förhuden; Omskuren Penis
Olika mäns penis har olika utseende, bl.a. ifråga om förhuden.
Spelar penisstorleken roll för flickor och kvinnor?
De flesta kvinnor bryr sig mycket mer om andra saker än om storleken på penis.
Sexfixerad man, mäns intresse för sex, mäns sexualitet
Att titta på porr kan vara ett sätt för män att undvika att bli otrogna. Men kvinnor känner sig ofta förolämpade när deras män tittar på porr.
Orsaken till för tidig utlösning
Vad är orsaken till för tidig utlösning?
För tidig sädesavgång, för tidig utlösning, tips om manlig orgasm
Män som får utlösning inom en minut, ofta inom 30 sekunder efter samlagets början, anses ha problem med för tidig utlösning. Det kan behandlas med läkemedel.
Förekomst av för tidig utlösning
Hur vanligt är det med för tidig utlösning?
Behandling av för tidig utlösning
Hur kan män med för tidig utlösning behandlas?
För tidig utlösning / Komma för tidigt
Mediciniskt definieras för tidig utlösning som utlösning inom mindre än en minut.
Effekter av våldtäkt
Våldtäkt är att någon genom våld eller hot tvingar en annan person till samlag eller andra former av sexuellt umgänge. Våldtäkt leder ofta till starka känslomässiga reaktioner hos offret som kan ta lång tid att bearbeta. Både förövare och offer förekommer i alla delar av samhället. Det är svårt att peka på några särskilda gemensamma personlighetsdrag hos personer som våldtar, liksom hos personer som blir våldtagna.
Stalking, förföljelsesyndrom, förfölja, besöksförbud
Beskrivning av stalking eller förföljelsesyndrom. Personlighetsstörningar hos stalkers, orsaker till stalking.
Stress och sexualitet; Förhöjd manlig sexlust vid stress?
Stress kan störa sexlusten och kapaciteten hos män (och kvinnor). Den kan också höja sexlusten, men bara om man upplever sig ha kontroll över sitt liv.
Sexterapi
Sexterapi syftar till att få patienterna att se mera på sina känslor, mindre på föreställningar om hur sex borde vara. Man löser också specifika problem i samband med sex.
Medicin orsakar sexuella problem
Alla mediciner ger biverkningar, en biverkning kan vara sexuella problem. Här diskuteras mediciner som är kända för att orsaka sexuella problem.
Sexterapi
Det yttersta målet för sexterapin är att lära personen att njuta av sex utan negativa tankar.
Orsak till vaginism
Beskrivning av ett flertal möjliga orsaker till vaginism.
Förekomst av vaginism/slidkramp
Ungefär 3% av befolkningen lider av vaginism.
Behandling av vaginal reaktion (vaginism och vestibulit)
Det finns två olika typer av vaginala reaktioner, primär och sekundär reaktion.
Vaginism och slidkramp
Vaginism och vaginal reaktion kallas ibland för "att vara för trång". Läs mer och klicka dig vidare på länkar inom området.
Smärta vid sex för en kvinna kan bero på vestibulit
Om kvinnor känner en rivande smärta under samlag, kan det bero på vestibulit.
Vilka är riskerna och fördelarna med att ta Viagra?
Vilka är riskerna och fördelarna med att ta Viagra
Kvinnlig orgasm: Orgasm flera gånger under samlag för en kvinna
Många kvinnor får inte orgasm under vanliga samlag om inte de eller deras pojkvän samtidigt stimulerar clitoris med händerna.
Sedan vår son föddes har min fru inte velat ha sex
Orsaker till varför en kvinna tappar intresset för att ha sex och vad hennes man kan göra åt detta.
Kort-namn
Identifierare för FAOer i Web4Health.

sleep - Sömnlöshet, sömnproblem


Tandamalgam och psykiska symtom (trötthet, depression, hälsoproblem)
De flesta tandläkarna hävdar att amalgam inte är någon hälsorisk. Således hävdar de att det inte finns något samband mellan tandamalgam och psykiska symptom.
Långvarigt bruk av benzodiazepinpreparat vid sömnproblem
10% av alla patienter med kroniska sömnsvårigheter behandlas med benzodiazepinpreparat.
Bruxism (tandgnissling/tandpressning) och sömnapné - finns det ett samband?
Det finns studier som har undersökt sambandet mellan Bruxism (tandgnissling) och sömnapné. Här redogörs en.
Sömnstörande substanser
Vilka läkemedel kan orsaka sömnlöshet?
Att dricka innan läggdags
Hur alkohol påverkar sömnen.
Brist på sömn hos ungdomar
Denna fråga finns ännu inte översatt till svenska.
Sömndagbok för diagnos av sömnproblem
En sömndagbok är en dagbok över faktorer som påverkar sömnen, och som kan användas för att förstå sömnproblem.
Sömnstörningar och sömnproblematik
En tredjedel av den vuxna befolkningen i västvärlden lider av sömnproblematik och en av tio lider av en kronisk sömnstörning.
Att oavsiktligt falla i sömn eller behöva tvinga sig till att hålla sig vaken
Att somna under dagtid eller problem med att oavsiktligt falla i sömn kan vålla allvarliga problem.
Insomni- Olika typer av sömnproblem
När behöver jag medicinsk hjälp mot Insomnia eller andra typer av sömnproblem?
Globalt frågeformulär om sömn
Ett enkelt frågeformulär eller skattningstest kan vara en hjälp vid bedömning av sömnproblem.
Nattlig transpiration (svettas)
Varför svettas vissa människor när de sover?
Nattliga hallucinationer när man vaknar eller somnar
Många människor erfar ibland drömlika bilder, ljud eller lukter (hallucinationer) precis innan de somnar eller vaknar upp.
Övergående sömnstörningar
Övergående insomni innebär ett stört sömnmönster eller en oförmåga att sova gott och känna sig utvilad nästan varje dag under en period av några dagar upp till 4 veckor.
Sömnstörningar
Beskrivning av olika typer av sömnstörningar.
Sömnbrist - Sömnlöshet - Insomni
Kroniska sömnbesvär kännetecknas av att man haft sömnproblem länge, minst under tre veckor, och att de kommer minst varannan natt.
Melatonin vid sömnstörningar
I Europa krävs recept för att få köpa hormonet melatonin. Det finns viss forskning gjord på melatonin i sömnmedicin.
Artiklar om sömnstörningar, sömnsvårigheter, sömnlöshet och dess behandling
Lista med länkar till Web4Health-artiklar om sömn, sömnsvårigheter, sömnlöshet och behandling av sömnproblem.
Sömnsvårigheter som orsakas av sömntabletter
Många sömntabletter har en negativ inverkan på sömnen och kan ge upphov till sömnsvårigheter.
Hur vanligt är det med restless legs (RLS)?
Hur vanligt är det med restless legs?
Snarkning - förekomst hos män / Riskfaktorer för vanlig snarkning
Snarkning blir vanligare med högre ålder. En pridiktor för snarkning är fetma.
Medicinrelaterade sömnstörningar
Mediciner eller andra substanser som kan påverka sömnen och ge sömnstörningar.
Kvalitetsystem för sömn - regler och tips till hälsosammare sömn
Enkla levnadsregler som ger en hälsosammare sömn.
Sömnfrämjande miljöer
Sömnhygien: Vad kan jag göra för att sova bättre? Tips för att somna och sova med mindre besvär.
Kvinnors sömnproblem
Sömnproblem hos kvinnor
Insomni / sömnlöshet
Det finns inga generella lösningar på insomni/ sömnlöshet. Men det finns några knep som kan fungera.

soma - Funktionella somatiska syndrom, kroppsliga symptom


Psykiska komplikationer hos HIV-patienter
Vilka psykiska komplikationer kan man förvänta sig hos en patient som nyligen fått diagnosen HIV?
Ångest och somatiska sjukdomar (högt blodtryck, astma, magsmärtor och andra somatiska sjukdomar)
Det finns ett samband mellan ångest och ett mönster av somatiska sjukdomar som hjärtsjukdomar, högt blodtryck, magproblem, svårighet att bli gravid och migrän.
Ryggvärk: hjälper psykoterapi för ryggont
Ryggsmärta, ryggsmärta, ryggrad, psykoterapi, smärta, hjälp, terapi, depression, patienten
Dysmorfofobi; Kroppsdysmorfisk störning; Duger min kropp? Är jag ful, oattraktiv, tjock?
Personer med kroppsdysmorfiska störningar ser ut som helt normala människor. De är dock mycket bekymrade över sitt utseende och har inte någon realistisk bild av sig själva.
Kranskärlssjukdomar (CAD, hjärtattack, angina, hjärtinfarkt) och psykiska problem hos en närstående
Det är inte bara patienten som drabbas vid en kranskärlssjukdom, utan även hans/hennes partner och hela familjen. De kan drabbas av känslomässiga problem och behöva särskilt stöd.
Kroniskt trötthetssyndrom - symptom och felaktiga diagnoser
Kroniskt trötthetssyndrom (CFS) godtas som diagnos bara om andra förklaringar till tröttheten har uteslutits.
Varför är jag alltid trött? Trött hela dagen? Beror det på utbrändhet?
Medicinska tillstånd som kan orsaka trötthet.
Hur identifiera kronisk trötthet och utbrändhet?
Trötthet kan ha många olika somatiska eller psykiska orsaker.
Förstoppning - trög i magen - hård mage
Denna sida ger länkar till artiklar om förstoppning som symptom på psykisk sjukdom eller som biverkan till läkemedel mot psykisk sjukom.
Hur handskas man med dödliga sjukdomar?
Beskedet om att man drabbats av en dödlig eller allvarlig sjukdom kan ofta medföra att man även får psykiska komplikationer.
Stress i vardagen
Små händelser i vardagslivet kan tillsammans orsaka stress.
Epilepsi och kriminellt beteende
Jag har läst att epilepsi kan orsaka kriminellt beteende. Stämmer det?
Fibromyalgi
Länkar till mer information om Fibromyalgi.
Genetiska orsaker till psykiska sjukdomar
Lista med länkar till svar om huruvida psykiska problem, störningar och sjukdomar är genetiskt ärvda eller inlärda.
Huvudvärk: Varningstecken hos patienter med allvarlig huvudvärk som genast bör gå till läkare
Huvudvärkssymptom: Farosignaler som kan varna en läkare att en huvudvärk kan vara mer allvarlig än migrän.
Neurasteni
Neurasteni är ett kliniskt syndrom karakteriserat av hjärtklappning, andfåddhet, tung andning, subjektiva besvär av ansträngning och obehag, alla påföljder av en mindre ansträngning. Andra symptom kan vara
ROME kriterier för syndromet irriterad tarm
Vilka är kriterierna vid irriterat tarm syndrom (IBS)?
Sömnbegränsningsterapi
Vad är sömnbegränsningsterapi?
Icke-stärkande sömn; Ej utvilad efter sömn
I dagens samhälle är det vanligt att människor inte känner sig utvilade efter en natts sömn. Det finns flera förklaringar till det.
Före och under orgasm sex huvudvärk: huvudvärk under sex; Behandling
Huvudvärk under sexuell orgasm: hur man behandlar dem.
Muskelryckningar, ryckningar i ögon och ögonlock (kroppsliga symptom) orsakade av stress
Förträngda känslor kan orsaka somatiska (kroppsliga) symptom.
Psykologiska orsaker till kronisk klåda
Kliande och kronisk klåda kan bero på OCD och depression. Genom att klia sig och plocka på huden får man en subjektiv känsla av reducerad ångest.
Somatiska (kroppsliga) Funktioner
Web4Health är inriktad på psykologi och psykiatri, och tillhandahåller inga svar på frågor som endast rör fysisk (somatisk) medicin. Men här finns länkar till information om somatisk medicin och till en sökmotor för somatisk medicin.
Behandling av kronisk smärta
Kronisk smärta kräver annan behandling än smärtstillande medel. Psykoterapi och andra komplementära/alternativa behandlingar är en valmöjlighet.
Att ställa frågor till en läkare eller psykoterapeut om personliga, psykologiska problem
Which questions should I ask about my personal psychological problems at my psychotherapy?
Rheumatoid artrit (Reumatism) och depression samt dess koppling till självmordstankar
Utreder om det finns ett samband mellan rheumatoid artrit och depression.
Psykosomatiska symptom och skolstress
Det finns en koppling mellan psykosomatiska symptom och skolstress.
Homeostasen störs av stress
Homeostasis är (ett idealt) tillstånd av ekvilibrium, då alla kroppens olika delar och delsystem fungerar ultimalt och uppfyller alla behov hos individen, både psykiskt och fysiskt.
Hur påverkar stress hälsan?
När människan utsätts för stress ger det en rad fysiologiska reaktioner.
Att byta till ett annat läkemedel, att välja läkare
Att byta från ett läkemedel till ett annat kan orsaka många problem, och bör inte göras utan att först rådgöra med en psykiatriker.
Trött hela tiden - orsaker till trötthet
En lista över artiklar om varför en del människor känner sig trött hela tiden. Trötthet kan ha fysiska orsaker eller så är det en effekt av mentala problem såsom stress. Behandling av trötthet varierar beroende på orsaken till tröttheten.
Stress, stressymptom
Lista över artiklar om stress, stressymptom och fysiska symptom på psykiska problem.
Avslappning vid stress - att minska stress
Avslappning vid stress: Avslappningsövningar är effektiva mot stress och psykosomatiska besvär.
Symtom och behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, DAMP) hos barn, myter och sanningar
Lista över artiklar om symtom och behandling av ADHD/ADD/DAMP.
Vilka är riskerna och fördelarna med att ta Viagra?
Vilka är riskerna och fördelarna med att ta Viagra

therapy - Terapi


Positiva tankar, Positiva affirmationer
Människor med dåligt självförtroende upprepar ofta för sig själva negativa tankar. Genom att i stället tänka positiva tankar, kan man få bättre självförtroende.
KBT-behandling
Några steg som används i kognitiv-beteende-terapi för att lättare få kontroll över ångest och oro.
Kontraindikationer för psykoterapi
Vad talar emot psykologisk behandling??
Psykastenia, neuorastenia
Psykastenia är en term som ofta används på ett felaktigt sätt. Det är en ålderdomlig diagnos som idag är ersatt av andra mer utförliga diagnoser.
Bör jag träffa en psykolog?
Bör jag träffa en psykolog? Vad skall jag tänka på före ett möte med en psykolog?
Psykofarmaka och alkohol
Kan jag dricka öl när jag tar psykofarmaka som anti-depressiva, sömntabletter, etc.?
Psykofarmaka och beroende, avgiftningsplan
Bensodiazepin är en typ av psykofarmaka som kan användas vid ångest. Om man använder det under en längre tid kan det uppstå ett fysiskt beroende.
Vilket är bäst: Gruppterapi eller individuell terapi
Diskuterar för- och nackdelar med gruppterapi och individuell terapi. Gruppterapi är psykoterapi i grupp. Den är billigare och ofta effektivare än individuell psykoterapi.
Behandling med psykoterapi
Det som bestämmer en psykologisk behandling (psykoterapi) är vanligtvis diagnosen eller det uttryckta problemet.
Artiklar om psykoterapi och självhjälp
Lista med länkar till Web4Health-svar om psykoterapi och om självhjälp.
Mindfulness -- Medveten närvaro
Mindfulness är ett terapeutiskt förhållningssätt som innebär att man tränar förmågan att vara närvarande i nuet.
Jag fick ingen hjälp av psykoterapi
Hur ska jag bli fri från hetsätning? Terapi verkar inte hjälpa. Jag har haft personliga problem, som har gjort mig deprimerad.
Behandlingar av psykiska sjukdomar
Översikt av de vanligaste behandlingarna vid psykiska sjukdomar inom den psykiska vården.
Överblick av olika Psykoterapeutiska behandlingsmetoder
Beskriver och jämför olika psykoterapeutiska metoder, som psykoanalys, psykodynamiska metoder, gestaltmetoder, kognitiva metoder, beteendeterapeutiska metoder, etc.
"Flooding" - behandling vid ångest och fobier
"Flooding" är en behandlingsteknik vid ångest och fobier, där patienten utsätts för det mest skrämmande denne kan tänka sig.
Psykoanalys: grundtankar i den analytiska psykoterapin
Psykoanalysen är beteckningen på den terapiform som bland annat Sigmund Freud utvecklade.
Psykofarmaka och personlighetsförändring
Jag tar psykofarmaka. Kan detta ändra min personlighet, min hjärna eller mitt sätt att tänka? Svaret på den frågan är.....
Psykodrama
Vad är psykodrama?
Är självhjälp rekommendabelt som alternativmedicin
Är självhjälp en lämplig behandling för psykiska sjukdomar? Ja, självhjälp är den vanligaste och därför också den viktigaste behandlingen av psykologiska problem.
Artiklar om självhjälp
Lista med länkar till artiklar om självhjälp i Web4Health.
Sömnmedel (sömntabletter) och sömnmedelsberoende
Diskuterar varför sömnmedel (sömntabletter) ofta slutar verka efter att man använt dem regelbundet i två månader.
Psykoterapi för dödligt sjuka
Bör man föreslå psykoterapi (eller psykiatrisk medicinsk behandling) för dödligt sjuka patienter?
Psykoterapi för dödligt sjuka
Bör man föreslå psykoterapi (eller psykiatrisk medicinsk behandling) för dödligt sjuka patienter?
Artiklar om behandling av psykiska sjukdomar, psykologi och hälsa
Länkar till artiklar med information om olika psykiska sjukdomar, psykologi och hälsa.
Genetisk testning för cancer risk: förebyggande genom genetiska tester för cancerrisk
Kan man genom genetiska tester förutsäga cancer
Obemannade helikoptrar letar efter pirater utanför Somalias kust
Små obemannade helikoptrar används för att söka efter pirater utanför Somalias kust.
Obemannade helikoptrar letar efter pirater utanför Somalias kust
Små obemannade helikoptrar används för att söka efter pirater utanför Somalias kust.
Obemannade helikoptrar letar efter pirater utanför Somalias kust
Små obemannade helikoptrar används för att söka efter pirater utanför Somalias kust.
Obemannade helikoptrar letar efter pirater utanför Somalias kust
Små obemannade helikoptrar används för att söka efter pirater utanför Somalias kust.
Obemannade helikoptrar letar efter pirater utanför Somalias kust
Små obemannade helikoptrar används för att söka efter pirater utanför Somalias kust.
Copyright 2003-2017 Web4health