Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Omedelbar krishjälp; Hjälp mot självmord; hjälplinje

Sammanfattning: Web4health kan inte hjälpa dig vid en omedelbar kris. Denna sida ger en lista på ett flertal ställen du kan vända dig till för att få omedelbar hjälp.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Omedelbar krishjälp; Hjälp mot självmord; hjälplinje

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Susanne Stenlund
Första version: 2003-09-04.
Senaste ändring: 2017-10-18.

Var kan jag få hjälp omedelbart?

Svar:

Web4health kan inte hjälpa dig med omedelbara och akuta problem.
Om du har ett omedelbart och akut problem, kan du göra följande:
 • Gå till din husläkare.
 • Kontakta det mobila/akuta teamet på närmaste psykiatriska klinik.

  Vårdguiden, som finns i varje landstingsområde, kan ge tips om vart du skall vända dig.

 • Ring till olika akuta journummer, som till frivilligorganisationer, för att få hjälp med olika typer av problem. Här följer ett antal nummer dit du kan ringa för att få hjälp!

  Men ibland behöver man få mer långvarig hjälp. Kontakta då din husläkare eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och diskutera en mer långsiktig behandling.

Information om Nationella hjälplinjen

Nationella hjälplinjens telefonnummer är 020/22 00 60. Behöver du någon att prata med eller fråga till råds på grund av att du drabbats av någon kris eller mår psykiskt dåligt? Ring Hjälplinjen! mellan klockan 13 och 21.

 • Minds självmordslinje 90101 dygnet runt har även chat.
 • Är du anhörig till någon som tagit sitt liv, ring 08-345873 19-22. HJjälplinjen psykologiskt stöd 0771-22 00 60
  Öppettider 13.00-22.00

  Nationella hjälplinjen är ett samarbete mellan RSMH, Ångestsyndromsällskapet, föreningen Ananke, föreningen Balans och Spes - Suicidprevention och efterlevandestöd och Riksföreningen Autism.

  Nationella Hjälplinjen är en jourtelefon för personer i psykiskt påfrestande situationer och/eller kris.

  Man kan ringa för sin egen del eller som närstående.

  Hjälplinjen är resultatet av ett samarbete mellan patient/anhörigorganisationerna Riksföreningen Ananke, Föreningen Balans, Riksföreningen Autism, RSMH, SPES , ÅSS och RUS som startat verksamheten med stöd från Allmänna arvsfonden.

  Nedan följer en kort presentation från respektive förening och möjlighet att länka sig vidare till föreningarnas hemsida.

  SOS Alarm

  Ring 112 om du eller någon annan i din närhet är skadad i en olycka eller plötsligt faller ihop eller om det är en brand eller någon annan nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller annan räddningstjänst , som polis, läkare osv.

  112 är ett särskilt nödnummer som du kan ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal kommer att besvaras av en SOS-operatör på en av våra SOS-centraler som kommer att sända den hjälp som är nödvändig.

  Mer information om att ringa SOS Alarm.

 • Söktjänst för hjälp med psykiska problem

  PHIR är en söktjänst för att hitta psykologer och terapeuter.

  Länk till PHIRs hemsida.

 • Kvinnojourer

  Svenska Kvinnojourers Riksförbund (SKR) har högt upp till höger i sin hemsida en söktjänst för kvinnojourer i olika län.

  Länk till SKR-s hemsida.

  Riksorganisationen för tjej- och kvinnojourer i Sverige (ROKS) har även de högt upp till höger i sin hemsida en söktjänst för kvinnojourer. ROKS är större än SKR.

  länk till ROKS-s hemsida.

 • Svenska OCD-förbundet Ananke

  Svenska OCD-förbundet Ananke är en ideell stödförening för människor med tvångssyndrom (OCD, Obsessive Compulsive Disorder) och deras närstående. Sjukdomen består av tvångshandlingar och tvångstankar och kan bli ytterst plågsam och tidsödande. Ett nära samarbete med specialister på sjukdomen möjliggör information om lämpliga och effektiva behandlingsmetoder. Verksamheten består av telefonrådgivning, medlemsmöten och föredrag, i kombination med ett omfattande intressepolitiskt arbete. En del lokalföreningar har också möjlighet att ta emot enskilda och familjer för enskild rådgivning.

  Läs mer på föreningens hemsida: www.ananke.org

 • Föreningen Balans

  Föreningen Balans erbjuder deprimerade, manodepressiva och anhöriga gemenskap och stöd, bland annat genom tematräffar och samtalsgrupper. Föreningen arbetar för bättre bemötande och behandling samt för ökade kunskaper. Balans har givit ut en informativ bok om affektiva sjukdomar \u2013 "Balansgång" \u2013 som kan beställas via hemsidan.

  Läs mer på föreningens hemsida: www.foreningenbalans.nu

 • Riksföreningen Autism

  Riksföreningen Autism är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med funktionshindren autism och Asperger syndrom Gemensamt för gruppen är att de har begränsningar i förmågan till ömsesidigt socialt samspel, ömsesidig kommunikation och fantasi, beteenden och intressen. Verksamheten består av upplysning och rådgivning i vård- och juridiska frågor, framtagande av aktuellt informationsmaterial, konferens- och utbildningsverksamhet, projektverksamhet och intressepolitiskt arbete. Våra 25 distriktsföreningar har en rad olika aktiviteter som vänder sig till såväl personerna själva som till deras närstående och personal.

  Läs mer på föreningens hemsida: www.autism.se

 • RSMH

  RSMH är en organisation för människor med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa. Bland medlemmarna finns även närstående och andra som har intresse av RSMHs arbete. RSMH arbetar med kamratstöd och intressepolitik. Kamratstöd handlar om att bryta isolering, vända passivitet till aktivitet och därmed stärka självförtroendet. Intressepolitiken handlar om att påverka politiker, vårdgivare och myndigheter så att människor får inflytande och makt över sitt eget liv. RSMH vill förbättra kvaliteten i vård, stöd och service till människor med psykiska besvär. RSMH arbetar för att förändra negativa attityder och fördomar om psykisk ohälsa.

  Läs mer på föreningens hemsida: www.rsmh.se

 • SPES

  SPES SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd är till för alla som har närstående som tagit sitt liv. Vi är en ideell organisation som är rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obunden. I första hand verkar vi som en anhörigförening med stöd och hjälp till de som har förlorat någon genom suicid. I andra hand arbetar vi för att förhindra suicid och öka kunskapen i samhället om att suicidproblematiken är ett samhällsproblem och att det preventiva arbetet behöver förstärkas. SPES telefonjour 08-345873 är öppen varje dag kl 19 - 23. Information om vår verksamhet inkl ungdomsverksamheten finns på vår hemsida.

  Läs mer på föreningens hemsida: www.spes.nu

 • ÅSS

  Svenska Ångestsyndromsällskapet är en religiöst och politiskt obunden stödförening för människor som lider av ångestsjukdomar och deras anhöriga. Föreningens huvudsakliga syfte är att bryta de drabbades isolering genom till exempel Öppet hus och stödgrupper. Vi sprider också information i samhället om paniksyndrom och social fobi för att öka förståelsen för drabbade. Du kan ringa oss dagligen för att ställa frågor eller bara prata. Vi svarar gärna på frågor, berättar om egna erfarenheter och stöttar dig när du känner dig rädd och orolig. Vårt telefonnummer är 08-650 70 79.

  Läs mer på föreningens hemsida: www.angestsyndrom.com

 • RUS

  RUS, Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa är en intresseförening för barn och ungdomar upp till 35 år med psykiska eller sociala problem. RUS grundpelare är kamratstöd och intressepolitik. RUS värnar om det självupplevda perspektivet till psykiska funktionshinder. Vill du ha kontakt med RUS går det bra att ringa på telefonnummer: 0709-611 372. Våra telefontider är främst vardagar, dagtid samt lördagskvällar.

  Läs mer på föreningens hemsida: www.rsmh.se/rus.htm

 • Röda sidorna

  Hjälp att hitta organisationer som kan hjälpa ungdomar i kris.

  Hemsida: www.rodasidorna.se/rus.htm

  Egenvård

  Om du ofta har tankar på självmord är det viktigt att du är ärlig mot dig själv, särskilt om dina problem är relaterade till missbruk av alkohol eller droger. Försök att hitta lösningar på dina problem. Detta är enklare att göra om du samtalar med en nära vän. Om det inte hjälper bör du ta kontakt med din husläkare eller med en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

  Förebyggande

  Självmord som inte lyckas betraktas ofta som "ett rop på hjälp" i stället för en önskan att dö. Men det är tio gånger större risk för personer som har gjort ett självmordsförsök till slut tar livet av sig. Risken är som störst under de första sex månaderna efter ett självmordsförsök. De flesta som försöker ta sitt liv har tidigare berättat detta för andra människor. Ta därför alltid hot om, och tankar på, självmord på allvar.

  Kontakta vården

  Tänker du ofta eller har du under en längre period känt att du inte vill eller orkar leva vidare? Det finns hjälp att få. Ibland kan det räcka med att få prata med någon (SPES:s hemsida): SE OVAN VILKA OLIKA TELEFONNUMMER DU KAN RINGA!

  Livet som består av väldigt mycket glädje innehåller normalt också en serie kriser. Trots att de kan kännas jobbiga är de en förutsättning för utveckling och växande. Ordet kris kommer från det grekiska ordet krisis och betyder egentligen avgörande vändning, plötslig förändring. Av det kan vi lära oss att det inte är något onaturligt eller farligt att hamna i kris, det är något vi alla gör någon gång i livet.

  "Tiden läker alla sår" är en gammal klyscha, men när det gäller kriser är det ofta så det fungerar. Med tiden vänjer man sig vid det som hänt och man kan anpassa sig till det nya. Ofta hjälper det att dela det jobbiga med någon, att prata med en kompis eller en förälder. En huvudregel är att ge sig själv tid att fundera över vad som hänt. Att lägga locket på och inte tänka är ofta något som försvårar krisarbetet. Ibland är det dock svårt att acceptera det som skett och man känner att man mår allt sämre. Det kan då vara bra att söka hjälp för att sedan kunna gå vidare i livet.

  Så här kan en typisk krisreaktion och dess faser se ut:

  Chock

  Ett initialt skede då det kan vara svårt att acceptera det som hänt!

  Världen kan te sig overklig och du kan känna att du har svårt att fokusera på saker och ting.

  I detta skede är det viktigt att du får hjälp och stöd av din omgivning. Tveka inte att be om hjälp!.

  Ge dig själv tid.

  Bedövning

  Efter den första fasen följer ofta en känsla av att vara mentalt förlamad.

  Du gör allt mekaniskt, utan kontakt med dina känslor och du kan att svårt att minnas saker och ting.

  Passiviteten som är kännetecknande för denna fas gör att den kan vara svår att gå vidare ifrån.

  Förnekande

  Efter en tid är det inte ovanligt att man kan börja försöka intala sig att det som inträffat inte har hänt i verkligheten eller att det man kommit underfund med angående sig själv inte är sant.

  Fantasier om att problemet skall lösas som genom ett under kan uppstå liksom plötsliga och ogrundade vredesutbrott.

  Sorg

  När tiden är mogen för accepterande av situationen återfår man återigen kontakten med sina känslor och är förmögen att inrätta sig i situationen såsom den är trots att den är smärtsam.

  Om du inte tillåter dig att börja sörja det som hänt eller förlusten av dina illusioner riskerar ditt tillstånd att permanentas som en depression eller psykosomatiska besvär.

  Nyorientering

  Om du kunnat sörja upptäcker du efter en tid att det finns en verklighet bakom orden "tiden läker alla sår". Inte på det sättet att det inträffade inte kommer att fortsätta att vara en tragisk händelse i ditt förflutna utan mer som att du börjar samla ihop dig inför vad du kan tänkas ha kvar av livet.

  DET FINNS HJÄLP ATT FÅ!

 • Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
  Local help Info
  Google-förmedlad annons
  Slut på annons
  Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
  Go to top of page Till sidans början
  Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
  Copyright 2003-2017 Web4Health.
  Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
  Annonser (ej från Google):
  medicinsk chef för Web4health
  Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
  Stockholm nära Karlaplan.
  Akuttider finns.