Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Definition av tvångsstörning (OCD)

Sammanfattning: Tvångssyndrom (OCD) karakteriseras av återkommande tvångsmässigt handlande eller tankar som inte går att stå emot, även då de inte är önskvärda.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Definition av tvångsstörning (OCD)

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler i enlighet med ICD 10 manualen: ICD-10 Klassifikation av mental- och beteendestörningar Världshälsoorganisationen, Geneva, 1992
Första version: 25 jan 2006.
Senaste ändring: 17 jun 2008.

Vad är den kliniska definitionen av Tvångsstörning (OCD) i Europa (enligt ICD 10)?

Svar:

Det utmärkande särdraget vid tvångssyndrom är återkommande tvångstankar eller handlingar.

Tvångstankar är idéer, fantasier eller impulser, som intar individens tankar om och om igen i en stereotyp form.

De är nästan alltid plågsamma (eftersom de är våldsamma eller obscena, eller helt enkelt därför att de uppfattas som meningslösa). Den lidande personen försöker ofta, men utan att lyckas, att stå emot tankarna. De uppfattas dock som individens egna tankar även om de är ofrivilliga och ofta motbjudande. Tvångsmässiga handlingar eller ritualer är stereotypt beteende som repeteras om och om igen. Det är inget som upplevs som roligt i sig och fyller ingen nödvändig funktion. Individen ser dem dock ofta som ett skydd för att förebygga att något hemskt ska hända, ofta med innehåll av någon slags skada mot individen eller orsakat av denne, vilket objektivt sett anses osannolikt. Vanligtvis, men inte alltid, tycker individen att beteendet är meningslöst och försöker upprepade gånger att stå emot det; I långvariga fall kan dock motsåndet vara minimalt. Autonoma ångestsymptom är ofta närvarande, men plågsamma känslor av inre eller psykisk spänning utan tydlig autonom upphetsning är också vanligt förekommande.

Det finns ett nära samband mellan tvångssymptom, särskilt tvångstankar, och depression. Individer med tvångssyndrom har ofta depressiva symptom och patienter som lider av återkommande depressiv störning kan utveckla tvångstankar under sina depressiva perioder. I båda situationerna har en ökning eller minskning av de depressiva symptomen generellt betydelse för parallella förändringar i svårighetesgraden av tvångssymptomen.

Tvångssyndrom är lika vanligt hos män och kvinnor och det finns ofta framstående anankastiska drag i den underliggande personligheten. Störningen bryter oftast ut under barndomen eller i tidig vuxenålder. Förloppet kan se olika ut och blir troligare kroniskt då det inte förekommer symptom signifikanta för depression samtidigt.

Diagnostiska anvisningar För en definitiv diagnos måste symptom på tvångstankar, handlingar, eller både och uppstå under de flesta dagar i minst 2 på varandra följande veckor eller ses som källa till stort obehag och hindrande av aktiviteter. Symptomen vid tvång bör ha följande egenskaper:

(a) De ska uppfattas som individens egna tankar och impulser :

(b) Även om det finns tvångstankar och handlingar som inte längre motarbetas ska det finnas åtminstone en tanke eller handling som fortfarande motarbetas utan framgång;

(c) Tanken på att utföra handlingen ska inte kännas lustfylld (Lindring av av spänning eller ångest räknas inte som lustfyllt i detta sammanhang);

(D) Tankarna, fantasierna eller impulserna ska vara obehagligt upprepande.

Inkluderar:

  1. anankastiskneuros
  2. tvångstankeneuros
  3. tvångstanke- och handlingsneuros
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

anx-ocd-icdten Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.