Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Tvångssyndrom - Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

Sammanfattning: Kort beskrivning om tvång, eller OCD (Obsessive Compulsive Disorder), symtom samt behandling.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Tvångssyndrom - Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2013-06-14.

Vad innebär Obsessive Compulsive Disorder (OCD), och hur kan det behandlas?

Svar:

Omkring två till tre procent av alla människor lider av någon typ av tvångssyndrom, eller OCD (Obsessive Compulsive Disorder). Man har funnit att en del av dessa individer har en delvis avvikande hjärnstruktur, vilket har en viss likhet med hjärnstrukturer hos människor med mer allvarliga psykiska störningar.

Symtomen på tvångssyndrom kan variera från patient till patient. Här är några exempel på de symtom som kan uppstå:

  • Ett onormalt behov av att duscha, tvätta händerna eller till exempel borsta tänderna, ibland i timmar i sträck.
  • Ett onormalt behov av att upprepa säkerhetsfrågor, "låste jag dörren?", eller att upprepade gånger kontrollera att dörren är låst eller att spisen är avstängd eller något liknande.
  • Ett onormalt behov av att ställa upp rigorösa personliga regler om vad som är acceptabelt eller inte acceptabelt beteende. Till exempel var eller hur man ska gå, vad eller hur man ska äta och så vidare och så vidare...
  • Återkommande och ihållande tankar, impulser och fantasier som upplevs som påträngande och meningslösa. Det kan till exempel vara impulser om att göra något som är olaglig eller farligt.
  • Onormal ångest över smuts och bakterier.
  • Ett onormalt behov av att ha sitt liv organiserat på ett bestämt sätt. Till exempel att vissa saker måste placeras på ett särskilt ställe och riktas mot ett speciellt håll.

Symtomen kan ha olika styrka hos människor med tvångssyndrom. Människor som lider av en mild form kan till exempel leva ett någorlunda normalt liv. Människor som lider av allvarligare former av tvångssyndrom blir ofta starkt begränsade av sin sjukdom.

Tvångssyndrom är ofta svårbehandlat, men antidepressiva SSRI-preparat (mer) hjälper ibland. Medicinsk behandling kan också kombineras med kognitiv beteendeterapi. Även andra mediciner kan ibland hjälpa, om de kombineras med SSRI-preparat. Vilken annan typ av behandling man än väljer att försöka med, är det alltså alltid i kombination med ett SSRI-preparat.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-ocd Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.