Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hur föräldrar kan hjälpa barn med OCD (Obsessive Compulsive Disorder) eller tvångssyndrom

Sammanfattning: Föräldrar kan lära sig beteendeterapeutiska metoder och tillämpa den vid sitt bemötande av barn med OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hur föräldrar kan hjälpa barn med OCD (Obsessive Compulsive Disorder) eller tvångssyndrom

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 06 nov 2004.
Senaste ändring: 10 maj 2006.

Hur kan föräldrar hjälpa barn som har OCD (Obsessive Compulsive Disorder) och dessutom är utvecklingsstörda, med andra metoder än läkemedel?

Svar:

Föräldrarna eller vårdarna kan beställa tid hos en beteendeterapeut och lära sig principerna för beteendeterapeutisk behandling vid OCD (obsessive compulsive disorder = tvångssjukdom). Med terapeuten som handledare kan vårdarna, som känner till den förståndshandikappade individens speciella svårigheter, tillämpa de kunskaper som beteendeterapeuten lär ut.

Den förståndshandikappade individen kan inte abstrahera och generalisera och har därför svårt att utnyttja terapeutens kunskaper. Men om vårdarna har kunskap kan de handfast tillämpa den just när det behövs.

Bästa resultatet vid behandling av OCD får man ändå om man kombinerar beteendeterapi med Prosac/Fontex/Fluoxetine, 80 mg/dygn. Diskutera detta med en psykiater.

Mer information

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

anx-ocd-children-treat Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.