Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Paraphiliska sexuella beteenden och tvångssyndrom (OCD)

Sammanfattning: För vissa patienter med paraphilia finner terapeuten ett tvång eller ett besatt beteende kopplat till det sexuella problemet.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Paraphiliska sexuella beteenden och tvångssyndrom (OCD)

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 18 okt 2003.
Senaste ändring: 11 nov 2008.

Finns det en koppling mellan paraphiliska sexuella beteenden och tvångssyndrom (OCD)?

Svar:

För vissa patienter med paraphilia finner terapeuten ett tvång eller ett besatt beteende kopplat till det sexuella problemet.

Det finns ett brett spektrum av tvångsmässiga symtom, och de kan även vara av sexuell karaktär. Dock behöver inte alla patienter med paraphilia också lida av tvångssymtom. Mer

Relevansen av denna koppling är att den då kan behandlas psykofarmakologiskt med SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Mer

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-paraphil-ocd Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.