Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Sociala konsekvenser av sexuella avvikelser

Sammanfattning: Vilka sociala konsekvenser sexuella avvikelser får beror till stor del hur de yttrar sig.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Sociala konsekvenser av sexuella avvikelser

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 26 aug 2008.

Vilka kan konsekvenserna av en individs sexuella avvikelser vara för omgivningen? Vilka kan de sociala konsekvenserna av sexuella avvikelser vara?

Svar:

Beroende på hur den sexuella avvikelsen yttrar sig är det ofta mycket svårt för omgivningen att förstå varför en person med en parafili beter som han eller hon gör. Känslor av skam, ilska och förakt riktade mot personen med den sexuella avvikelsen är mycket vanlig.

Det är viktigt att tänka på att det inte bör vara ett mål att förändra en person med en parafili, så länge denna är laglig. Att lära sig att acceptera andras sexuella preferenser är däremot mycket viktigt.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-paraphi-social Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.