Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Transvestism (transvestit) - önskan att pröva omvända könsroller

Sammanfattning: En transvestit är en människa som ibland vill byta könsroll och t.ex. klä sig i kläder tillhörande det motsatta könet. De 11 vanligaste frågorna om transvestiter och transvestism.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Transvestism (transvestit) - önskan att pröva omvända könsroller

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Denna text skrevs av en transvestit och publiceras anonymt. Den har granskats och godkänts av Web4Health's mediciniska expert.
Första version: 22 jul 2003.
Senaste ändring: 26 aug 2008.

Vad innebär det att vara transvestit?

Svar:

Transvestiter är den grupp av transpersoner som folk i allmänhet vet minst om. Detta beror mycket på att det är mycket få transvestiter som är helt öppna med detta. Många lever i förhållanden där sambon och eventuella barn kanske aldrig ens anar något. Flertalet kanske aldrig ens vågar erkänna för sig själva att dom är transvestiter. Internet har på senare år gjort att allt fler transvestiter vågar sig ur garderoben, men många nöjer sig med kontakten via Internet. De vågar inte ta det jobbiga steget ut.

Vad är då en transvestit? Lite kortfattat kan man väl säga att det är en person (man eller kvinna) med en önskan att mer eller mindre ofta klä sig som och känna sig som tillhörande det motsatta könet. En transvestit är alltså inte missnöjd med sitt biologiska kön.

En transvestits sexuella läggning är som hos folk i allmänhet, det finns alla sorter men de allra flesta är heterosexuella. Transvestism har alltså inget med den sexuella läggningen att göra. Behovet av att olika ofta klä sig som och känna sig som det motsatta könet är något man gör för att må bra helt enkelt. Hur ofta behovet uppkommer är helt individuellt från person till person.

Alla människor har behov av att t ex äta och sova för att må bra. En transvestit måste få byta om ibland för att må bra, det är inte märkvärdigare än så. Det kan däremot kanske vara svårt att föreställa sig för personer som saknar just detta behov. Notera också ordvalet att byta om som vi transvestiter säger. Det handlar alltså inte om att klä ut sig. Klä ut sig gör man på maskerader. Att vara transvestit är en del av en själv alltså byter vi om.

Det jag skrivit här ovanför är lite hur jag själv ser på min transvestism. Därför bör jag väl tillägga att alla transvestiter liksom folk i allmänhet är olika och kan ha olika åsikter.

Mina åsikter följer nog mycket de som Sveriges största transvestit-förening FPE-S tagit fram i sin broschyr ( en broschyr som ni för övrigt kan skriva ut en printvänlig variant av på föreningens hemsida ). De 11 vanligaste frågorna om transvestism som står i FPE-S broschyren tycker jag är mycket bra i informationssyfte och därför tycker jag det passar bra att skriva ner dom även här men besök gärna föreningens hemsida också.

De 11 vanligaste frågorna om transvestiter och transvestism
blank
1. Vad är en transvestit?
blank En människa.
Man eller kvinna med en önskan att mer eller mindre ofta klä sig som och känna sig som tillhörande det motsatta könet.
Detta är möjligen ovanligt men absolut inget onormalt. Transvestismen finns i alla kulturer över hela jorden och är känt genom historien. Det är oberoende av kön, yrke och utbildning även om de framför allt är bland män det blir uppmärksammat.
blank
2. Varför gör ni det?
blank För att må bra!
Man har forskat länge kring varför vissa människor är könsöverskridare utan att finna något entydigt svar. Ofta vet vi inte ens själva varför vi gör det, och sättet vi gör det på varierar från person till person.
Alla har vi dock det gemensamt att ingen har valt att bli transvestit. Det är en del av vår personlighet och vi har bara valt att bejaka oss själva och våra känslor.
En transvestit som inte tillåts att leva ut båda sina sidor upplever ofta en känsla av utanförskap och kan hamna i djup depression.
blank
3. Hur börjar det?
blank I mycket tidig ålder.
De flesta upplever redan vid 5-6 års ålder en stark känsla av något både manligt och kvinnligt inom sig. Känslan förstärks senare genom puberteten och den vaknande sexualiteten. Ofta medför upptäckten andra känslor såsom utanförskap, skuld och skam.
Vanligtvis förblir transvestismen livslång.
blank
4. Hur lever ni?
blank Dubbelt.
Vi är helt vanliga människor som lever och fungerar precis som alla andra. En t.ex. manlig transvestit är lika mycket man -när han är man- som alla andra män.
Skillnaden är att vi mer eller mindre ofta vill tillhöra det motsatta könet. Därför har vi vanligtvis två olika garderober och oftast både ett mans- och ett kvinnonamn.
På grund av omgivningens okunskap vill dom flesta av oss inte träda fram i offentligheten av hänsyn till arbete, omgivning, släkt och vänner.
blank
5. Vill ni byta kön?
blank Nej!
Transvestiter är genomgående tillfreds med sitt biologiska kön och har egentligen aldrig för avsikt att på kirurgisk väg ändra på detta.
Det förekommer dock att vissa använder sig av permanent hårborttagning, mildare hormoner etc. för att till viss del harmonisera kroppen med sinnet.
blank
6. Är ni homosexuella?
blank Att vara transvestit har ingenting att göra med könet på den vi delar säng med.
Vi är förmodligen rätt lika den övriga befolkningen.
De flesta är heterosexuella, andra är bisexuella eller homosexuella.
Många är gifta och har barn.
blank
7. Vad tycker partnern?
blank Kärlek övervinner det mesta.
Många visar förståelse och hjälper sin partner att leva ut sin transvestism, andra vill inte medverka. Vissa klarar inte att det finns transvestism i förhållandet.och förbjuder den, ibland med separation som följd.
Ofta finns en rädsla hos partnern att transvestiten vill "byta kön". Dessutom är det psykiskt påfrestande, även för en förstående partner att ständigt dölja allting för grannar, släkt och vänner.
Problematiken kompliceras ytterligare när det finns barn i förhållandet.
blank
8. Finns det kvinnliga transvestiter?
blank Naturligtvis!
Men det är nästan lite av en jämställdhetsfråga.
Samhället har lättare att acceptera kvinnor i manskläder än tvärtom. En kvinna kan snagga håret och klä sig i kostym och slips utan att bli betraktad som transvestit -vilket å andra sidan kan upplevas som jobbigt för en kvinnlig transvestit som verkligen önskar bli betraktad som man.
Betänk att det inte är många år sedan det ansågs mycket opassande för en kvinna att klä sig i långbyxor och ännu längre tillbaka i tiden var det faktiskt förbjudet.
blank
9. Hur vill ni bli bemötta?
blank Acceptera oss som vi är!
Ett trevligt bemötande och ett vänligt leende är aldrig fel! Vår önskan är ju att få finnas till och bli respekterade av omgivningen för den människa vi är.
Trots att vi inte väcker lika stor uppmärksamhet idag som för bara 10-15 år sedan, krävs det fortfarande, främst på grund av bristande eller felaktig information, stort mod för att orka leva ut vår personlighet.
Vi gör det vi gör för vår egen skull - inte för att skapa uppmärksamhet, väcka anstöt eller provocera.
blank
10. Hur vanligt är det?
blank Ingen vet, men det är vanligare än du tror!
Inte heller här finns det någon forskning att luta sig mot. Man hävdar allt från 1 till 6% av befolkningen beroende på hur man definierar uttrycket transvestism. Och då avser man naturligtvis både manliga och kvinnliga transvestiter.
Sannolikheten att du känner en eller flera av oss utan att veta om det är således stor.
blank
11. Hur märker jag om någon bekant är transvestit?
blank Det märker du inte!
Vi är experter på att smyga! Det är vanligt att vi inte avslöjar något ens för våra närmaste och lever livt ut med vårt alter ego undangömt i en väska på vinden eller i garaget.
Du märker det först när personen ifråga bestämmer sig för att dela hemligheten med dig.
Och då ska du komma ihåg att han/hon varit transvestit under alla år ni känt varandra. Var personen trevlig förr, så kommer han/hon att vara det i fortsättningen också. Ingenting är ändrat.
Utom att du fått ett förtroende som du ALDRIG får missbruka.


Hur ska man då göra om man läser detta och känner igen sig och vill komma ut ur garderoben? Det finns flera möjligheter men allra först bör man kanske ta kontakt med FPE-S som är en rikstäckande förening för transvestiter, där även alla andra sorters transpersoner är välkomna som medlemmar. Föreningens hemsida hittar ni på www.fpes.se .
FPE-S tillsammans med de övriga nordiska transföreningarna arrangerar bl.a. två stora transträffar i Båstad varje år. Där hyr vi ett helt hotell som brukar bli fullbokat, så det gäller att vara ute i tid. Båstadsträffarna är en gång på våren och en gång på hösten och det är ett utmärkt tillfälle att gå ut bland folk första gången. I Båstad träffar du både nya och gamla transor i alla åldrar. Som nyutkommen har man alltså här jättebra möjligheter att få råd och tips.

Till sist vill jag även nämna att det finns andra grupper av trans-personer. Oftast blandar allmänheten felaktigt ihop dessa grupper och tror att det är samma sak.

Två andra stora transpersons grupper är:

Transsexuell (av latinets "trans" och "sexus", det könsliga).

Man eller kvinna som inte känner sig tillfreds med sitt biologiska kön och strävar efter att på olika sätt förändra sin kropp och livsstil till motsatt det kön han eller hon fötts till.
Det är alltså dessa som byter kön.

Dragshow -artist, Drag Queen/King

Skådespelare/artist som utnyttjar det motsatta könets kläder, uttryck och attribut utan att nödvändigtvis känna sig som tillhörande det motsatta könet.
Det är dessa personer allmänheten oftast ser på tv och på scen eftersom de är artister.
Dragqueens är det vanligaste och det är oftast homosexuella killar, Det är förmodligen också därför allmänheten felaktigt tror att transvestiter också skulle vara detta.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.