Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Behandling av transsexualitet, könsidentitetsstörning och könsbyte

Sammanfattning: Frågor kring behandling av transsexualitet, könsidentitetsstörning och könsbyte diskuteras. Är det en störning som behöver behandling? En behandling beskrivs.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Behandling av transsexualitet, könsidentitetsstörning och könsbyte

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 10 maj 2007.

Vilken behandling kan transsexuella få? Rekommenderas könsbyte?

Svar:

Som vid alla mentala störningar, man måste först fråga sig om det verkligen är fråga om en mental störning. Bara om personen mår dåligt och vill ha hjälp är behandling motiverad. För mildare former av transgender, behandling handlar bara om att få personen och andra personer i hans omgivning att acceptera hans intresse för att pröva omvända könsroller. Viktigt är också att få omgivningen att förstå att en transperson inte nödvändigtvis vill ha sex i enlighet med sin transroll. Ibland kan behandling vara att hjälpa personen att hitta grupper i vilka transpersoner är accepterade.

Vid behandling ställer vi alltid frågan om känslan ska anpassas till kroppen eller tvärtom. Vid mildare form av könsidentitetsstörning kan psykoterapi användas.

Eftersom det är svårt att behandla, tycks det enda alternativet vara att anpassa kroppen efter könskarakteristika. Under den första fasen av denna behandling undersöks den psykologiska och psykosexuella utvecklingen, patientens individuella kapacitet, och sociala omgivning. Denna fas är också tänkt att sålla bort personer med helt andra motiv för könsbyte och patienter som är förvirrade över sin könstillhörighet.

Den andra fasen är ' försök i verkliga livet ': personen övar sig i den önskade könsrollen. Berörda människor i omgivningen (chefer, föräldrar, familj, vänner, etc.) måste bli informerade och ett nytt namn måste väljas. Den sociala roll som prövas under denna tid stärks av hormonbehandling. Hårväxt och röst förändras knappt alls av hormonbehandling; för detta används talterapi och kosmetiska interventioner. Om detta försök går bra får patienten tid för operation..

När en kvinna vill operera sig till man förminskas alltid brösten. I vissa fall görs också en penis. På blivande kvinnor skapas ofta en vagina.

Efter alla de medicinska ingreppen är tiden kommen till att leva med den nya kroppen, med ärr, rädslan att bli upptäckt, osäkerhet om vad man ska säga och vad man inte ska säga till en ny partner och många frågor om sexualitet. Även människor i omgivningen kan ha svårigheten med den nya situationen. Detta innebär att fortsatt rådgivning är bra. Att bli tvungen att ta hormoner för resten av livet är svårt för vissa, och innebär att läkaren fortsätter att vara motiverad.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-gender-treat Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.