Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Konsekvenser av en störd könsidentitet - transsexualitet

Sammanfattning: Bieffekter av störd könsidentitet, t ex depression.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Konsekvenser av en störd könsidentitet - transsexualitet

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 10 jan 2008.

Vad kan vara konsekvenserna av en könsidentitetsstörning?

Svar:

Personer som känner att de är födda i en kropp med fel kön upplever ofta en djup sorg över detta. Även vid tidig ålder kan denna känsla över att ha fötts med fel kön leda till nedstämdhet. Depressiva tankar, känslan av att inte vara förstådd, rebelliskhet och isolering kan uppstå redan vid unga år. Psykologiska och sociala problem är inte ovanliga. Den transsexuelle kan genomgå ett fysiskt könsbyte med hjälp av hormonbehandling och medicinska operationer. Före, under och efter könsbytesbehandlingen kan individen känna en rädsla för intimitet, rädsla för att ertappas med "fel kön", känna sig isolerad och deprimerad. Att få handledning och stöd av en specialist på området är mycket viktigt både före och efter könsbytet.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-gender-effects Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.