Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Orsaker till transsexualism eller könsidentitetsstörning

Sammanfattning: Orsaken till transsexualism är inte säkert känd, men den sexuella identiteten verkar vara bestämd redan vid födelsen och en del talar för att det finns fysiologiska orsaker.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Orsaker till transsexualism eller könsidentitetsstörning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Naomi Yoshishiro and Wendy Moelker, psykologist, the Netherlands.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 26 jan 2010.

Varför blir man transsexuell (får störd könsidentitet)?

Svar:

Transsexualism är idag, endast om det ger en person känslomässiga problem, definierad som en psykisk åkomma men det föreligger skäl att tro att även fysiologiska faktorer kan spela en roll då många transsexuella har minnet av att känna att de tillhör det motsatta könet så länge de kan komma ihåg.

Ett starkt skäl att tro att mental könstillhörighet bestäms redan vid födseln är då man följt de intersexuella (personer födda med båda könens genitalia) som kirurgiskt har fått en könstillhörighet tilldelad sig direkt efter förlossning.

Det utesluter dock inte att transsexualism även kan manifestera sig som en psykosocial störning. Båda tillstånden är i sin allvarligaste form mycket ångestfyllda för den drabbade och anses idag endast kunnas botas med hjälp av hormonterapi samt kirurgi.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-gender-causes Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.