-->
Gratis mediciniska råd om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, relationer, stress, ångest, depression, emotionsmissbruk, substansmissbruk, sexmissbruk, olika slag av mentala störningar m.m.

Gratis svar om psykologi och psykiatri

Picture of happy people Picture of happy people
Svar på mer än 1000 frågor om psykologi, mental hälsa och samlevnad, skrivna av en grupp av experter utsedda av EU-kommissionen.
Gratis
mer än 1000
psykologiska
hälsosvar
Skrivna av en expertgrupp utsedd av EU-komissionen.
Fråga vårt intelligenta frågebesvarande system
Skriv en enkel fråga i en mening (Anmärkning: Våra svar är inte inriktade på somatisk - kroppslig - hälsa) More info
Fråga vårt intelligenta frågebesvarande system
Skriv en enkel fråga i en mening (Anmärkning: Våra svar är inte inriktade på somatisk - kroppslig - hälsa)
Local help Info
Kategorier
Missbruk Hälsosamt liv Psykoterapi
ADHD Personlighetsstörningar     Relationer
Anorexia Livet Sex
Ångest, panik, OCD     Stämningssvängningar Sömnproblem
Bulimia Övervikt Stressymptom
Barnuppfostran Fobier Behandling
Depression Psykiatriska läkemedel Arbetsplatsen
Langu-
ages
German flag
Deutsch
English flag
English
Persian flag
Farsi
Greek flag
ελληνικά
Italian flag
Italiano
Polish flag
Polski
Russian flag
русский
Finnish flag
Suomi
Spanish flag
Espanol
Swedish flag
Svenska
Vi följer HONkodstandarden för tillförlitlig hälsoinformation. HON utvärderade kvalitén hos mediciniska webbsajter och HON har godkänt Web4health.
Varning: Dokumenten i denna webbsajt visas enbart som information. Materialet är inte avsett att ersätta professionell information eller behandling av en psykiater eller psykoterapeut. Materialet i denna websajt kan inte och bör inte användas för diagnos eller val av behandling. Om du hittar något som bör rättas, skriv till
whitefiller
         Sajtkarta | Kontakta oss | Mediciniska experter | Forum | Bli medlem | Externa utvärderingar | Din säkerhet | Regler         | Regler | Avancerad sökning | Forum | Mitt konto | Oläst

Denna webbsajt på andra språk:
white filler


Copyright Web4Health 2003-2023 Stockholm (Sverige), Lüneburg (Tyskland), Ioannina (Grekland), Goes (Nederländerna), Rimini (Italien).
Syftet med Web4health är att ge bra och användbara mediciniska råd, hjälp och självhjälp inom området mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, relationer, stress, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, substansmissbruk, relationer, stress, depression, ångest, missbruk, sexmissbruk, olika typer av mental sjukdom, etc.