Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Tvångsyndrom och livskvalitet

Sammanfattning: En kanadensisk studie har undersökt hur livskvaliteten påverkas av att leva med tvångssyndrom.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Tvångsyndrom och livskvalitet

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 21 sep 2004.
Senaste ändring: 16 nov 2006.

Hur påverkas livskvaliteten av att ha tvångssyndrom (OCD)?

Svar:

Alla ångestsjukdomar har stor inverkan både på den som är sjuk och dennes familj. Tvångssyndrom är för många en okänd sjukdom och många försöker dölja sitt tillstånd, till och med för vänner och avlägsna familjemedlemmar. Många drabbade vet heller inte vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga. En kanadensisk studie undersökte hur livskvaliteten påverkas av att leva med tvångssyndrom. Man kom fram till att den drabbade upplever att tvångstankar har större negativ inverkan på livskvaliteten än vad beteenderitualer har. Samtidig depression var den faktor som hade störst betydelse för hur livskvaliteten upplevs. För de närstående kan dock beteenderitualerna upplevas som mest problematiska då de har en större inverkan på hur vardagslivet utformas

Vid all behandling av tvångssyndrom bör man ta hänsyn till eventuell samtidig depression. Medicinsk behandling med SSRI-preparat är ett ofta ett bra behandlingsalternativ, då detta har en positiv inverkan både på tvångsmässighet och depressiva symtom. Kompletterande kognitiv beteendeterapi, KBT, kan minska de negativa symtomen ytterligare.

Mer information

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

anx-ocd-qol Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.