Leg. Psykolog,
Leg. Psykoterapeut
Gunborg Palme
Medicinisk chef för Web4health
www.palme.nu/om-mig/
Handledning av psykologer och pyskoterapeuter med speciell inriktning på behandling av övervikt och ätstörningar.
white column between left and middle main column

Att peta sig i näsan! Hur blir man av med sina ovanor?

Sammanfattning: Hur blir man av med sina ovanor: Kan man sluta att peta sig i näsan?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Att peta sig i näsan! Hur blir man av med sina ovanor?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
       Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi
Första versionen: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2020-06-05.

Jag petar mig i näsan nästan hela tiden? Jag vill sluta, men det går inte. Finns det någon hjälp för mig?

Svar:

Tvångsmässigt näspetande kallas även för rhinotillexomani (etymologi: Grek, rhino = näsa + tillexis = vana att peta + mani= besattenhet att utföra något). Trots att det är en vanlig ovana att peta sig i näsan är det tabu i de flesta västerländska kulturer.
Det finns inte mycket forskning gjord på detta ämne. Den kanske mest kända artikeln skriven på ämnet publicerades 1995 i tidskriften "The journal of clinical psychiatry".
Författarna till artikeln hade utformat en enkät där de ställde frågor om just näspetande. Endast 250 av de 1000 tillfrågade svarade på enkäten, så den är inte särskilt representativ. Hursomhelst så uppgav 91% att de regelbundet petade sin näsa. 9,2% sa att de petade sig i näsan mer än genomsnittet.
Att peta sig i näsan blir ett sjukligt tillstånd endast om det innebär svåra problem i patientens dagliga liv eller om det ger medicinska men såsom näsblödning och en känsla av att näspetandet inte går att kontrollera. Det fanns ingen uttalad tid för hur länge informanterna petade sig i näsan men jag skulle säga att mer än en timmes näspetande om dagen kräver professionell hjälp. Omkring 18% av de tillfrågade rapporterade näsblödning och 0,8% skador på nässlemhinnan orsakade av näspetning.

Det är viktigt att utvärdera "effekten" av ovanan för personen. De flesta klienter(66%) petar näsan för att det är skönt eller för att det kliar medan 17,2% gör det av gammal vana.

Andra psykiska sjukdomstillstånd som kan vara förknippade med Rhinotillexomani kan vara olika typer av tvångssyndrom, såsom Trichtotillomani, nagelbitning eller andra relaterade problem..

Med andra ord: Människor med Rhinotillexomani kan inte undvika sin ovana. Detta är vanligtvis ett neurobiologiskt problem!

Människor med OCD eller liknande störningar känner vanligtvis en stor ångest eller stress om de undanhålls från att utföra sitt tvångsmässiga beteende. Vanligtvis kan syndromet botas med hjälp av en kombination av SSRI- medicinering och kognitiv beteendeterapi.
Andra patienter med ovanan att peta näsan kan lida av motoriska ticks eller ha Tourettes syndrom. Dessa är neurobiologiska störningar som är lokaliserade i de hämmande områdena i hjärnan. För dessa störningar finns speciell behandling som inkluderar både neuroleptika och terapi. br>
Jag har också haft klienter som lagt sig till med vissa ovanor i syfte att stimulera sig själva i brist på uppmärksamhet. Människor med diagnosen ADHD känner sig väldigt ofta nervösa och kan göra näspetning till en vana för att lugna sig själva eller för att hålla hjärnan "vaken".

Psykoterapi kan erbjuda flera olika sätt att hjälpa klienter med liknande problem:
  1. Kunskap
    Utbildning om orsaker till och prevalens av problemet och sätt att handskas med vardagslivet kan vara till hjälp för de flesta patienter
  2. Avslappning
    Det finns många sätt att minska stress och att lära sig att slappna av. Vanligtvis ökar vaneproblematik när individen är spänd och stressad. Lär dig muskelavslappning eller någon annan avslappningsteknik!
  3. Omvända vanor
    Detta är en speciell teknik som lär dig att blockera dina ovanor genom att fokusera på dina vanemönster och byta ut mot någonting annat beteende (ex att korsa fingrarna eller att trycka fingrarna mot benet.)som inte går att kombinera med dina ovanor http://www.dbpedsorg/handouts)

I vissa fall kan en klådstillande salva räcka, t.ex. den milda men effektiva smärtstillande salvan Fenazon. Man kan också pröva en hydrokortisolkräm eller någon bakteriedödande salva. Diskutera eventuell behandling med din läkare.

Mer information

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
  Printer Skriv ut
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska Spanska

anx-rhinotillexomania Copyright 2003-2019 Web4Health
Copyright 2003-2019 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser:
Annonser:
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.