Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Behandling av fobier och tvångssyndrom (OCD)

Sammanfattning: Terapimetoder som används mot fobier kan även vara effektiva mot tvångssyndrom.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Behandling av fobier och tvångssyndrom (OCD)

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2006-03-17.
Senaste ändring: 2015-02-28.

Hur fungerar terapin, som innebär att man utsätts för det man är rädd för, på tvångssyndrom och fobier?

Svar:

En av de mest effektiva kognitiva beteendemetoderna i behandling av tvångssyndrom (OCD) är kombinationen exponeringsterapi och svarsförhindrande.

Detta genomförs i verkliga livet efter en noggrann genomgång (utbildning) med patienten om tvångssyndrom, metodens fördelar och nackdelar och förberedelser inför den terapeutiska processen.

Patienten utsätts för de objekt/situationer som framkallar ångesten och de katastrofala tankarna ända tills patienten känner sig ordentligt lättad från ångesten. Ett vanligt exempel för en patient med rädsla för smuts är att utsätta patienten för smuts och lortiga objekt. Detta kommer troligtvis att orsaka ångestsymtom och svår stress hos patienten. Patienten kommer att upptäcka att det inte skedde någon katastrof under tiden han/hon utsattes för sin rädsla, och efter en stund (omkring 30 minuter) minskar ångesten. Denna process måste upprepas flera gånger med olika objekt som framkallar olika grader av ångest.

Utan denna terapi kan patienten utforma ritualer för att alltid vara kliniskt ren, t ex tvätta händer och övriga kroppen tiotals gånger per dygn. Svarsförhindrandet kan stoppa och förhindra detta beteende. Patineten kommer inte att bli av med sin ångest och oro, men de negativa känslorna kommer att minska utan att patienten utför sina negativa ritualer. Många patiener tror att de kommer att bli galna, om de inte får utföra sina tvångsmässiga ritualer. Det råder inga tvivel om att de kommer att känna sig oroliga och nervösa, men de kommer inte bli galna. Detta är mycket bra och viktiga erfarenheter för patienten, som hjälper dem att hantera situationer som skulle kunna orsaka tvångsmässiga beteenden.

Denna teknik är mycket effektiv. Man har sett en markant minskning av symtomen hos omkring 50-80% av patienterna efter 20 kognitiva beteendesessioner. Många patienter kan fortfarande ha lindriga tvångsmässiga symtom, men dessa symtom hindrar dem inte från att leva ett normalt liv.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-ocd-erp Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.