Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Tourette´s syndrom och andra störningar associerade med tvångssyndrom

Sammanfattning: Ett brett spektrum av sjukdomar är associerade med OCD t.ex. Tourettes-Syndrom och Trikotilomani.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Tourette´s syndrom och andra störningar associerade med tvångssyndrom

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2006-01-25.
Senaste ändring: 2017-08-29.

Vilka andra problem kan ibland förväxlas med OCD (tvångssyndrom)? Vilka störningar finns inom spektrumet för tvångssyndrom? Berätta om Tourette´s syndrom.

Svar:

Det finns ett brett spektrum av störningar med liknande symptom och neurobiologisk orsak som OCD och som måste beaktas. Exempel på dessa störningar är:
  • Störningar innehållande ryckningar (ticks) /Tourettes-Syndrom
  • Trikotilomani (Mer info)
  • Kroppslig dysmorfofobi (Mer info)
  • Vane-störningar som vanemässigt näspetande, nagelbitning eller pillande/klämmande på huden (Mer info)

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom är en neurologisk störning, där vissa hjärnceller signalerar gång på gång. När hjärncellerna signalerar, kan symtomet bli muskelryckningar eller oönskat tal. Detta syndrom är mest känt för att det får den sjuke att skrika okvädingsord, men alla med tourettes syndrom har inte detta specifika symptom. Personer med Tourettes syndrom säger att det känns som om ett tryck byggs upp mer och mer i hjärnan, och till slut måste släppas ut i form av en ryckning eller ett tal. Trycket försvinner då, men börjar genast byggas upp igen.

Antipsykotiska läkemedel används ibland, men de är inte alltid effektiva och har besvärliga biverkningar. Bästa behandlingen av tourettes syndrom är hjärnkirurgi. En metod som ursprungligen utvecklades för att behandla Parkinsons sjukdom används. Man sätter in elektroder i hjärnan, som elektriskt stimulerar de felfungerande hjärncellerna, och därmed hindrar dem från sin icke önskade funktion. Effekten av operation kan ofta vara enorm. En person med ständiga muskelryckningar blir helt normal efter operationen.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

anx-ocd-spectrum Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.