Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Dysmorfofobi; Kroppsdysmorfisk störning; Duger min kropp? Är jag ful, oattraktiv, tjock?

Sammanfattning: Personer med kroppsdysmorfiska störningar ser ut som helt normala människor. De är dock mycket bekymrade över sitt utseende och har inte någon realistisk bild av sig själva.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Dysmorfofobi; Kroppsdysmorfisk störning; Duger min kropp? Är jag ful, oattraktiv, tjock?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 03 feb 2010.

Vad är kroppsdysmorfisk störning (Body Dysmorphic Disorder, BDD)? Vad är dysmorfofobi? Duger min kropp? Är jag ful, oattraktiv, tjock?

Svar:

Ungdomar eller vuxna med kroppsdysmorfiska störningar ser ut som helt normala människor. De är dock mycket bekymrade över sitt utseende och har inte någon realistisk bild av sig själva. Detta förklaras inte bättre av någon annan psykisk störning(som anorexia eller psykos).

Dysmorfofobi definieras av:

  • Fixering vid en inbillad defekt i utseendet. Om någon smärre fysisk avvikelse föreligger så är fixeringen vid denna påtagligt överdriven.

  • Fixeringen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.

  • Fixeringen förklaras inte bättre med någon annan psykisk störning (t ex missnöje med kroppsform och storlek vid Anorexia Nervosa).

En variant av kroppsdysmorfisk störning är megarexia, som kan ses som motsatsen till anorexia. Medan människor med anorexia ibland felaktigt tror att de är för feta, tror människor med megarexia felaktigt att de är för smala. Megarexia förekommer mest hos unga män och kroppsbyggare.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

soma-body-dys-what Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.