Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Sjukdomsframkallande faktorer i vår kultur

Sammanfattning: Motsägelsefulla signaler från samhället vad det gäller ideal och livsstil bidrar till utvecklandet av ätstörningar hos unga kvinnor.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Sjukdomsframkallande faktorer i vår kultur

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 04 sep 2003.
Senaste ändring: 04 jul 2007.

Vad är det specifikt i vår kultur som är sjukdomsframkallande när det gäller ätstörningar?

Svar:

En kvinna berättade att hon var på bio med två tonårsflickor. Flickorna köpte stora påsar med snask i bio-foajen som de sedan åt under hela föreställningen. På restaurangen efteråt var de så mätta att de inte orkade få i sig en bit riktig mat. Filmen (Pearl Harbor) hade tre huvudroller. De två manliga huvudrollsinnehavarna verkade vara normalviktiga medan den kvinnliga huvudrollsinnehavaren var extremt smal, vilket också framhävdes många gånger i filmen. I filmen talades också om flygplan som var för feta och måste banta. Efter filmen talade flickorna om hur bra filmen var och hur vacker och underbar den kvinnliga huvudrollsinnehavaren var. De skulle vilja vara som hon.

Skräpmaten, som finns överallt omkring oss numera, konkurrerar ut den riktiga maten som barnen behöver for att bli friska och starka. Barnen kan inte motstå lockelsen från god och lättäten skräpmat till förmån som något så abstrakt som vitaminer, mineralämnen och aminosyror.

Samhällets budskap till dessa flickor är motsägelsefullt. Å ena sidan framhåller man ett extremt och onormalt smalhetsideal, å andra sidan lockar man med onyttig och fettbildande skräpmat. Det är inte konstigt att människor blir sjuka, när de utsätts för sådana motsägelsefulla budskap.

De skadliga budskapen vänder sig även till barn. De har inte förmåga att förstå de långsiktiga konsekvenserna av att ersätta näringrik mat med tomma kalorier.

Tonårsflickor är speciellt sårbara för den information som hela tiden väller över oss i massmedia att en åtråvärd kvinna är en supersmal kvinna. För att bli så smal som hjältinnan i filmen måste de flesta kvinnor utveckla en ätstörning. Även då kommer bara några få att lyckas bli verkligt smala. Övriga kommer att fastna i bulimia nervosa och kommer kanske ändå inte uppnå sitt supersmala ideal.

För att minska ätstörningar behöver samhället ändra sitt budskap, både när det gäller skräpmat och när det gäller smalhetsideal. Man kan jämföra med tobak, alkohol och droger. Där har samhället ändrat sitt budskap genom en kombination av opinionsändring och lagstiftning. Många länder har lagar som på olika sätt förbjuder eller begränsar reklam för tobak, alkohol och droger.

Om samhället framgångsrikt kan bekämpa tobaksrökning borde liknande metoder kunna användas ifråga om ätstörningar. En självsanering värd namnet verkar inte förekomma vad gäller ätstörningsframkallande påverkan i massmedia. Tydligen behöver samhället gripa in på något sätt om man vill förhindra att ätstörningarna ska förstöra livet för ständigt nya generationer unga kvinnor. Vad som skulle behövas är förbud mot att idealisera sjukligt smala kvinnor i massmedia och restriktioner mot utbud av skräpmat.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.