Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Gestaltterapi

Sammanfattning: Gestaltterapi är en psykoterapeutisk behandlingsmetod, som syftar till att hjälpa patienten att tränga in i och uppleva sina egna känslor.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Gestaltterapi

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 14 aug 2008.

Hur används gestaltterapi vid behandling av ätstörningar?

Svar:

Gestaltterapi är en psykoterapeutisk behandlingsmetod, som syftar till att hjälpa patienten att tränga in i och uppleva sina egna känslor.

Grundtanken i gestaltterapi är att man skall uppleva sig själv så äkta och intensivt som möjligt, leva här och nu, handla i stället för att teoretisera, känna sina känslor så direkt som möjligt och ta ansvar för sina handlingar och symptom, så att man fungerar som en människa där känslor, fysiska förnimmelser, tankar och handlingar hänger ihop.

Patienten blir mera medveten om sig själv och sin inre värld. Genom att tydligare uppleva vad man vill, känner och förnimmer i kroppen kommer patienten att kunna hävda sig själv i förhållande till omvärlden.

En bidragande orsak till ätstörningar kan vara att man är rädd för vissa minnen och känslor, och därför undertrycker dem. Individen använder mat eller svält för att undertrycka sina känslor. Verkliga, obehagliga känslor känns som ett tvingande behov av att hetsäta eller svälta. Vid gestaltterapi lär man sig att känna och förstå de undertryckta känslorna, och att klara av dem på ett bättre sätt.

En individ som har lidit av en ätstörning men genomgått en framgångsrik terapi äter när hon är fysiskt hungrig och sluta äta när hon är fysiskt mätt. I stället för att svälta, hetsäta eller kräkas vågar hon uppleva den olust som tidigare har tvingat henne till hetsätning och kräkningar. Hon blir nyfiken på sina verkliga känslor och vill börja utforska dem i stället för att bedöva dem med mat eller svält.

Gestaltterapi kan kombineras med kognitiv terapi – när man lärt sig känna igen sina känslor behöver man lära sig att hantera dem på ett rationellt sätt. Mer information.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-treat-gestalt Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.