Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Kognitiv Beteendeterapi eller Gestaltterapi mot ätstörningar?

Sammanfattning: En jämförelse av behandlingen av ätstörningar, dels med Kognitiv Beteendeterapi, dels med Gestaltterapi.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kognitiv Beteendeterapi eller Gestaltterapi mot ätstörningar?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2017-04-19.

Vad innebär Kognitiv Beteendeterapi för människor med ätstörningar? Hur skiljer det sig från till exempel Gestaltterapi?

Svar:

Beteendeterapi utgår från antagandet att psykiska störningar är "inlärda, icke ändamålsenliga, beteenden". Beteendeterapi grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologin.

Kognitiv terapi fokuserar på hur människor tänker, samt på hur de tolkar upplevelser. Kognitiv terapi försöker hjälpa människor att tänka på ett sätt som är mer ändamålsenligt och mindre sjukdomsframkallande.

Kognitiv Beteendeterapi, KBT, är en kombination av båda dessa terapiformer, och används ofta vid behandling av ätstörningar. Här följer en jämförelse av behandling för ätstörningar med dels Kognitiv Beteendeterapi, och dels Gestaltterapi, då man utgår från patientens egen upplevelse här och nu.

KBT: Äta regelbundet tre till fem gånger per dag.

Gestalt: Äta när man är fysiskt hungrig och sluta äta när man är mätt.

KBT: Försena och efterhand upphöra med kompensatoriskt beteende som t. ex. kräkningar.

Gestalt: Öka medvetenheten om de inre upplevelser som leder till kräkningar. Lära sig att uthärda obehagliga känslor för att uppnå det man vill åstadkomma i livet, till exempel frihet från ätstörningar.

KBT: Undersöka och ändra felaktiga föreställningar om mat, bantning och utseende.

Gestalt: Hitta det individen med sitt vuxna tänkande tycker är rätt när det gäller mat bantning och utseende.

KBT: Lära sig att se samband mellan sina personliga svårigheter och sina sjuka matvanor.

Gestalt: Uppleva och bli medveten om, på ett fysiskt emotionellt plan, hur ångest och stress leder till ett behov av att döva psykisk smärta genom att knarka mat. Få hjälp att bli nyfiken på sina verkliga känslor och vilja utforska dem.

KBT: Identifiera problem och hitta alternativ.

Gestalt: Identifiera problem och hitta de alternativ som individen själv har valt.

KBT: Lära sig att självkänsla består av mer än bara kroppsform.

Gestalt: Hitta sig själv vad gäller känslor, vilja och fysiska förnimmelser, vilket leder till en djupt känd självkänsla.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-treat-behavior Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.