Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Jämförelse av behandling med kognitiv beteendeterapi (kognitiv terapi) och gestaltterapi vid ätstörningar

Sammanfattning: Utifrån en ätstörningsproblematik görs en jämförelse av kognitiv beteendeterapi (kognitiv terapi) och gestaltterapi.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Jämförelse av behandling med kognitiv beteendeterapi (kognitiv terapi) och gestaltterapi vid ätstörningar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2011-04-14.

Hur skiljer sig kognitiv beteendeterapi (kognitiv terapi) från gestaltterapi?

Svar:

Beteendeterapi utgår från antagandet att psykiska störningar egentligen är inlärda icke ändamålsenliga beteenden. Den grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi.

Kognitiv terapi studerar hur människor tänker och hur de tolkar sina upplevelser. Den försöker hjälpa människor att tänka på ett sätt som är mera ändamålsenligt och mindre sjukdomsframkallande.

Gestaltterapi försöker hjälpa patienten att bli mera medveten om sig själv och sin inre värld. Genom att tydligare uppleva vad man vill, känner och förnimmer i kroppen kommer patienten att kunna hävda sig själv i förhållande till omvärlden.

Nedan följer en jämförelse av behandling med kognitiv beteendeterapi och gestaltterapi vid ätstörningar.

I verkligheten är inte skillnaden så stor som den kan verka av tabellen nedan. Skickliga terapeuter använder ofta en kombination av olika metoder. Även om de säger sig höra till en viss skola, innehåller deras metoder element från olika skolor.

Kognitiv beteendeterapi Gestaltterapi
Äta regelbundet tre till fem gånger per dag. Äta när man är fysiskt hungrig och sluta äta när man är mätt.
Försena och efterhand upphöra med kompensatorisk beteende och t ex kräkningar. Öka medvetenheten om de inre upplevelser som leder till kräkningar. Lära sig att uthärda obehagliga känslor för att uppnå det man vill åstadkomma i livet, t ex frihet från ätstörningar.
Undersöka och ändra felaktiga föreställningar om mat, bantning och utseende. Hitta det individen med sitt vuxna tänkande jag tycker är rätt när det gäller mat bantning och utseende.
Lära sig se samband mellan interpersonella svårigheter och matmönster. Uppleva och bli medveten om på ett fysiskt emotionellt plan hur ångest och stress leder till ett behov av att döva psykisk smärta med att knarka mat. Få hjälp att bli nyfiken på sina verkliga känslor och vilja utforska dem.
Identifiera problem och hitta alternativ. Identifiera problem och hitta de alternativ som individen själv har valt.
Lära sig att självkänsla består av mer än bara kroppsform. Hitta sig själv vad gäller känslor, vilja och fysiska förnimmelser, vilket leder till en djupt känd självkänsla.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-treat-compare Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.