Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

En session hos en ätstörningsterapeut

Sammanfattning: Här beskrivs en session hos en ätstörningsterapeut som kombinerar två teorier. Behandlingsmetoden har visat sig vara mycket framgångsrik vid ätstörningsproblematik.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

En session hos en ätstörningsterapeut

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 17 aug 2008.

Hur går en session hos en ätstörningsterapeut till?

Svar:

Behandling av ätstörningar syftar till att lära patienten att känna igen sin kropps naturliga signaler om behov av näring. Behandlingen syftar också till att lära sig känna igen de känslor, som felaktigt upplevs som hunger. Dessa känslor är ofta bortträngda hos den ätstörde. Genom att få kontakt med de verkliga känslorna, kan man hantera dem på ett adekvat sätt. Om man t.ex. känner sig ensam, kan man göra något för att slippa vara ensam istället för att felaktigt låta ensamheten leda till att man äter för mycket.

Den ätstörde är ofta rädd för sina verkliga känslor. Men om man tränar sig att känna sina verkliga känslor, upplever man att de är övergående, och inte så farliga som det först kändes.

Terapeuten lär alltså patienterna att våga känna sina verkliga känslor, och att hantera verkligheten på ett adekvat sätt för att tillgodose patientens verkliga behov.

En bra metod att behandla patienter med ätstörningar bygger på en kombination av teorier som utvecklats av två framstående psykoterapeuter, Hilde Bruch och Frederick Perls.

Behandlingen går till så att patienten får känna sina egna känslor och fysiska förnimmelser. Terapeuten uppmanar patienten att känna mer, att gå djupare in i de inre känslorna. Steg för steg tränger man in i sin egen inre verklighet. Sedan kan man lära sig att strukturera sitt liv baserat på de verkliga behoven.

Terapeuten bör inte tala om för patienten hur han skall känna, eller försöker förklara patientens känslor. Istället bör patienten själv känna och förstå sina egna känslor. Terapeuten hjälper patienten att leta vidare, men utan att styra patienten.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-treat-session Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.