Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Terapibehandling av ätstörningar

Sammanfattning: Terapibehandlingar mot ätstörningar har tagit ett stort steg framåt de senaste decenniet. De flesta fallen kan nu behandlas relativt snabbt.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Terapibehandling av ätstörningar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 17 aug 2008.

Hur behandlar man i dag ätstörningar genom terapi?

Svar:

De senaste 10 åren har psykoterapi tagit stora kliv framåt och nu kan vi bekräfta att majoriteten av patienter med ätstörningar, särskilt bulimiska patienter, kan behandlas framgångsrikt med en mellankort terapi (5 till 12 månader). Flera mindre allvarliga fall kan behandlas framgångsrikt med ännu kortare terapi.

Tyvärr är det också anmärkningsvärt många ätstörningspatienter (mestadels anorektiker) som är både så fysiskt och beteendemässigt illa däran att det är nödvändigt med sjukhusvård.

Olyckligtvis finns det patienter med ätstörningar som inte verkar svara på någon typ av behandling och som därför kan räknas som kroniker.

I dessa fall har dock nya terapeutiska synsätt visat sig vara användbara för att hjälpa vid krissituationer, att minska dödligheten samt att öka livskvalitén.

Det som de flesta av alla dessa terapiformer har gemensamt är att man integrerar olika terapeutiska synsätt med varandra.

Om bara ett fåtal människor som lider av lättare former av ätstörningar skulle svara positivt på alla typer av behandling (familjeterapi, kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi, näringsmässig terapi, psykofarmakologisk terapi, hjälpgrupper, etc.), skulle det i de flesta av de fallen vara nödvändigt att anta terapeutiska modeller som tar upp olika aspekter (biologiska, näringsmässiga, psykologiska, beteendemässiga, interpersonella) av matpatologi. För mer allvarliga fall behövs sjukhusterapi och multidisciplinära team med läkare, dietister och psykologer som har kunskaper om integrerad ätstörningsterapi.

Det är viktigt att framhålla att om man är mitt uppe i en allvarlig ätstörning, finns det inget enstaka terapeutiskt synsätt som har visat alls samma effektivitet som det integrerade.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-treat-therapy-today Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.