Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Kroppens verkliga fysiska hunger och mättnadssignaler

Sammanfattning: Genom att lära sig känna och förstå alla sin känslor kan vi upptäcka vilka som feltolkats som hunger eller mättnad.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kroppens verkliga fysiska hunger och mättnadssignaler

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2011-12-20.

Hur lär man sig känna igen kroppens fysiska hunger och mättnadssignaler?

Svar:

Vissa människor med ätstörningar känner inte någon fysisk hunger och mättnad, alltså kroppens verkliga signaler om hur mycket näring man behöver. Andra är medvetna om sina fysiska hunger- och mättnadskänslor men tar inte tillräcklig hänsyn till dem och använder dem inte när de avgör när de skall äta och hur mycket de skall äta.

I båda fallen syftar behandlingen till att öka patientens medvetenhet om sina egna fysiska förnimmelser så att patienten kan börja äta och sluta äta utifrån sin egen inifrån upplevda verklighet. Det går att träna upp förmågan att känna sin fysiska hunger eller mättnad. Man tränar helt enkelt på att ligga och blunda i ett tyst rum och koncentrera sig på att känna efter kroppens signaler, och på att separera olika känslor och kroppsliga signaler.

Viktigt är att kunna känna och korrekt identifiera de känslor, som inte är fysisk hunger och mättnad, men som upplevs som ett behov av att överäta eller svälta. När man kan identifiera och klargöra dessa känslor, kan man lättare skilja den falska sugningarna från den äkta hungern eller mättnaden.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-psy-physical-hunger Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.