Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Gunborg Palmes metod för behandling av ätstörningar

Sammanfattning: Gunborg Palme har utvecklat en metod för behandling av ätstörningar genom en kombination av två stycken teorier.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Gunborg Palmes metod för behandling av ätstörningar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2013-09-01.

Hur behandlar man ätstörningar?

Svar:

Gunborg Palme har utvecklat en behandlingsmetod för patienter med ätstörningar som bygger på en kombination av två olika teorier utvecklade av Hilde Bruch respektive Frederick Perls. Grunden för denna behandlingsmetod är patientens egna tankar, känslor, behov och upplevelser, inte terapeutens tolkningar. Terapeuten ber patienten att koncentrera sig på sitt inre och känna efter hur det känns. När patienten berättar om olika känslor och upplevelser, uppmanar terapeuten patienten att koncentrera sig på och kontakta de olika känslorna och förnimmelserna. Med denna ökade medvetenhet om sina inre processer får patienten verktyg att hantera sitt ätande, sina känslor och sitt liv.

Efter behandlingen tar patienten ansvar för sina handlingar och kan välja att överäta eller att låta bli. Patienten kan inte skylla ifrån sig. Terapeuten hjälper patienterna att bli medveten om hur de strukturerar sin upplevelse av verkligheten och kan också visa på alternativ. Patienterna tröstäter inte därför att de hade en olycklig barndom, utan för att deras känslor och fysiska förnimmelser befinner sig i en förvirrande röra.

Före terapin har de inte haft verktyg att kunna ta ansvar och reda upp i sitt inre. Efter terapin accepterar patienten sina ångestkänslor och vill inte längre droga sig med mat eller svält för att slippa känna det han känner. Ångesten är en naturlig del av individens anpassning i tillvaron. Den behöver inte ätas bort, utan kan upplevas och förstås. Den innehåller information som är viktig för individens fortsatta utveckling. Matmissbrukarna försöker undvika psykisk smärta till varje pris. Till sin hjälp har de överätandet eller svälten, snabba och effektiva ångestdämpande droger, men med biverkningar.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-treat-palme Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.