Leg. Psykolog,
Leg. Psykoterapeut
Gunborg Palme
Medicinisk chef för Web4health!
www.palme.nu/om-mig/
Handledning av psykologer och pyskoterapeuter med speciell inriktning på behandling av övervikt och ätstörningar.
white column between left and middle main column

Gunborg Palmes metod för behandling av ätstörningar

Sammanfattning: Gunborg Palme har utvecklat en metod för behandling av ätstörningar genom en kombination av två välkända teorier.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Gunborg Palmes metod för behandling av ätstörningar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
       Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första versionen: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2019-11-22.

Hur behandlar man ätstörningar?

Svar:

Jag har utvecklat en behandlingsmetod för patienter med ätstörningar som bygger på en kombination av två olika teorier utvecklade av Hilde Bruch respektive Frederick Perls. Grunden för denna behandlingsmetod är patientens egna tankar, känslor, behov och upplevelser, inte terapeutens tolkningar. Terapeuten ber patienten att koncentrera sig på sitt inre och känna efter hur det känns. När patienten berättar om olika känslor och upplevelser, uppmanar terapeuten patienten att koncentrera sig på och kontakta de olika känslorna och förnimmelserna. Med denna ökade medvetenhet om sina inre processer får patienten verktyg att hantera sitt ätande, sina känslor och sitt liv.

Centralt i terapin ingår också att lära sig känna igen äkta hunger och mättnad, och att lära sig av med falska hunger och mättnadskänslor.

Efter behandlingen tar patienten ansvar för sina handlingar och kan välja att överäta eller att låta bli. Patienten kan inte skylla ifrån sig. Terapeuten hjälper patienterna att bli medveten om hur de strukturerar sin upplevelse av verkligheten och kan också visa på alternativ. Patienterna tröstäter inte därför att de hade en olycklig barndom, utan för att deras känslor och fysiska förnimmelser befinner sig i en förvirrande röra.

Före terapin har de inte haft verktyg att kunna ta ansvar och reda upp i sitt inre. Efter terapin accepterar patienten sina ångestkänslor och vill inte längre droga sig med mat eller svält för att slippa känna det han känner. Ångesten är en naturlig del av individens anpassning i tillvaron. Den behöver inte ätas bort, utan kan upplevas och förstås. Den innehåller information som är viktig för individens fortsatta utveckling. Matmissbrukarna försöker undvika psykisk smärta till varje pris. Till sin hjälp har de överätandet eller svälten, snabba och effektiva ångestdämpande droger, men med biverkningar.

Utförligare beskrivning

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
  Printer Skriv ut
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska Spanska

ed-treat-palme Copyright 2003-2019 Web4Health
Copyright 2003-2019 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser:
Annonser:
Head picture of Gunborg Palme
Övervikt, hunger, ätstörningar
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme.
Psykoterapi vid ätstörningar och övervikit
www.palme.nu/terapi/eatingdisorders/
Plats: Nära Karlaplan, Stockholm.