Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Att lära sig att tänka konstruktivt och hantera stress

Sammanfattning: Ibland uppstår händelser i livet som skapar stress. Det går att lära sig hantera händelserna konstruktivt istället för att överväldigas av dem. Det finns sätt att tänka som gör en olycklig, stressad och misslyckad, men man kan tänka på andra, bättre sätt.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Att lära sig att tänka konstruktivt och hantera stress

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 17 aug 2008.

Hur lär man sig tänka konstruktivt och hantera stress?

Svar:

Vi tolkar oavbrutet den omgivning som omger oss. Det innebär att olika människor har olika tolkning av samma händelser. Vissa människor tolkar omvärlden på ett självdestruktivt sätt som leder till att de känner sig olyckliga och misslyckas med att skapa ett bra liv åt sig. Andra människor lyckas med sitt liv trots att det verkar mörkt och hopplöst från början.

Om du misstänker att du har fastnat i självdestruktiva tankemönster, kan du fråga dig själv: Har jag någon nytta eller glädje av att tänka på det här sättet? Har du inte det kan du utan att vara medveten om det vara din egen värsta fiende. Är du en person som ständigt trycker ner dig själv och låter bli att uppmuntra dig till nya djärva mål i livet. Vill du vara en sådan person?

Om man nu upptäcker att man själv är sin egen värsta fiende och inte vill fortsätta med det, hur gör man då?

Identifiera först vilka självdestruktiva tankar du brukar upprepa för dig själv som en trasig grammofonskiva. Börja sedan träna på att ersätta de tankar som hindrar dig att få ut maximalt mycket av livet med tankar som kan hjälpa dig framåt.

Här är en lista med exempel på konstruktiva och destruktiva tankar:


Föreställningar som leder till självnederlag och neuros:

Föreställningar som leder till självförverkligande:

Det är nödvändigt för en vuxen att vara älskad och gillad av alla för allt han gör. Jag koncentrerar mig på min egen självaktning och på att älska istället för att bli älskad.
Jag har ingen kontroll över mina känslor och jag kan inte rå för att jag har dem. Jag har en enorm kontroll över mina känslor om jag väljer att arbeta på att kontrollera dem och öva mig i att säga den rätta sortens meningar till mig själv.
Mänsklig lycka kan uppnås genom slöhet och inaktivitet. Människor är lyckligast när de aktivt och vitalt är engagerade i skapande verksamheter, eller när de ägnar sig åt andra människor.
Jag behöver någon annan som är större och starkare än jag själv, som tar hand om mig och hjälper mig. Det är bättre att stå på egna ben och vinna förtroende för sig själv och sin egen förmåga att möta livets svåra omständigheter.
Jag måste vara fullständigt kompetent, adekvat, intelligent och framgångsrik på alla möjliga sätt. Man bör göra något, även om man inte kan vara bäst, och man bör acceptera sig själv som en ofullkomlig varelse som har allmänna mänskliga begränsningar.
Jag kan inte förlåta mig själv för tokiga saker som jag gjort. Jag lär mig av erfarenheten, det som har varit kan jag inte ändra, men det som kommer i framtiden kan jag påverka.
Min olycka beror på yttre faktorer som påtvingats mig av människor och händelser. Praktiskt taget all mänsklig olycka orsakas eller bibehålls av det sätt på vilket man ser på tingen, snarare än av tingen själva.
Om någonting har påverkat mig starkt här i livet, så måste det komma att påverka mig resten av livet. Man bör lära sig av sina tidigare erfarenheter, men inte vara onödigt fixerad vid eller styrd av dem.
Det är livsviktigt för mig vad andra människor gör och jag måste göra större ansträngningar för att ändra dem i den riktning jag skulle önska att de förändrades. Andra människors brister är i stort sett deras problem, och att utöva press på dem hjälper dem vanligen minst av allt att förändras.
Det är lättare att undvika livets svårigheter och ansvar än att rakryggat möta dem. Den så kallade lättaste vägen blir i längden alltid den svåraste vägen, och det enda sättet att lösa svåra problem är att se dem i ansiktet.
Om någonting är eller kan vara farligt eller riskfyllt måste man vara förfärligt bekymrad över det. Om någonting är eller kan vara farligt, bör man se det rakt i ansiktet och försöka göra det ofarligt, och, om det inte är möjligt, tänka på annat och sluta upprepa för sig själv vilken hemsk situation man är i eller kan råka i.
Det är förskräckligt, fruktansvärt och katastrofalt när saker och ting inte är som jag skulle önska att de vore. Man bör försöka ändra eller kontrollera förhållanden så att de blir mer tillfredsställande. Om det är omöjligt, är det bäst att finna sig i situationen och sluta upprepa för sig själv hur hemskt det är.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-treat-think Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.