Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hur ätstörningskliniker arbetar

Sammanfattning: Ätstörningskliniker har oftast en rad experter på olika områden som samverkar i behandlingen.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hur ätstörningskliniker arbetar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2017-04-19.

Stora ätstörningskliniker har ofta ett team av experter på olika behandlingsmetoder:

  • Psykoterapeuter/psykologer
  • Läkare, psykiatriker
  • Dietister (näringsexperter)
  • Sjuksköterskor

Behandlingen börjar med en inventering av patientens problem. Vid svåra problem, t.ex. allvarliga risker för fysiska sjukdomar, läggs patienterna in på sjukhus under behandlingen. För dessa patienter kan det vara nödvändigt med den kontroll och övervakning, som kan ges på ett sjukhus. Behandlingen är strukturerad och kontrollerad för att lära dem att äta på ett riktigare sätt.

Vid mindre svåra problem, är tvångsåtgärder inte lika nödvändiga eller ens önskvärda. Då behöver patienterna inte läggas in på sjukhus, utan kan behandlas genom regelbundna besök, t.ex. en gång per vecka, hos en terapeut. Psykoterapi blir ibland mer framgångsrik om den kombineras med läkemedel. Mera.

Privatpraktiserande psykoterapeuter med inriktning på ätstörningar arbetar istället genom att använda ett kontaktnät av experter, som de anlitar vid behov.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-treat-clinic-work Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.