Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

SWLS-skalan mäter tillfredsställelse

Sammanfattning: Skala för att själv uppskatta sitt välmående och sin tillfredsställelse med livet.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

SWLS-skalan mäter tillfredsställelse

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 26 jan 2004.
Senaste ändring: 24 aug 2008.

Finns det frågeformulär om det subjektiva välmåendet och tillfredsställelsen med livet? Var hittar jag Ed Dieners tillfreds med-livet-skala (SWLS)? Är jag nöjd, är jag lycklig, är du nöjd, är du lycklig?

Svar:

De flesta frågeformulär med uppskattningsskalor fokuserar på negativa aspekter av livskvaliteten och brister i välmåendet. Denna korta 5 punkts skala utvecklades av Ed Diener , en av de ledande psykologerna med special intresse för subjektivt välmående. Här är hans SWLS-Skala (som är en offentlig handling och ett mycket intressant verktyg!)

Nedan finns fem påståenden du kan hålla med om eller inte hålla med om. För varje påstående markerar du till vilken grad du håller med om det genom att skriva in numret från skalan 1 - 7 som bäst stämmer överens med vad du tycker på linjen framför påståendet. Var öppen och ärlig i dina svar.

Tolkning av resultatet:

Skala:

7 - Instämmer helt
6 - Instämmer
5 - Instämmer på ett ungefär
4 - Varken instämmer eller inte
3 - Instämmer inte helt
2 - Instämmmer inte
1 - Instämmer inte alls
Det mesta i mitt liv är nära mitt ideal.
Förutsättningarna för mitt liv är utmärkta.
Jag är nöjd med mitt liv.
Så här långt har jag fått de saker jag anser viktiga i livet.
Om jag kunde leva om mitt liv, skulle jag inte ändra nästan någonting.
35 - 31 Mycket nöjd
26 - 30 Nöjd
21 - 25 Delvis nöjd
20 Neutral
15 - 19 Något missnöjd
10 - 14 Missnöjd
5 - 9 Extremt missnöjd
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-swls-scale Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.