Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Att lära sig att hävda sig!

Sammanfattning: Självhävdelseträning lär människor att identifiera sina känslor och uttrycka sina behov på ett passande sätt.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Att lära sig att hävda sig!

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 19 aug 2003.
Senaste ändring: 16 feb 2010.

Vad menas med "Social Competence Training" (SCT)?

Jag känner ofta att jag gör som andra vill i stället för att följa mina egna känslor. Vad kan jag göra för att ändra på det?

Svar:

"Självhävdelseträning" är en slags teknik inom kognitiv beteendeterapi som jobbar med att lära klienten att identifiera och uttrycka sina känslor och behov på ett passande sätt. Klienten får grundläggande information om självhävdelseträning och om hur de kan uttrycka sina egna önskningar och behov, istället för att vara passiva och låta andra styra och ställa över dem.

Vanligtvis sker "självhävdelseträning" i form av gruppterapi. Klienten och terapeuten försöker tillsammans att identifiera typiska problemsituationer i klientens liv och tittar på hur man kan lösa dessa situationer, på ett för klienten mer kreativt sätt. Detta övar man sedan på för att lära sig att bättre kunna möta situationen i verkliga livet.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-therapy-skt Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.