Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Problemlösningstekniker

Sammanfattning: Genom att utveckla olika problemlösningstekniker kan problem som tidigare känts överväldigande klaras av. Här är några av många möjliga modeller på problemlösning.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Problemlösningstekniker

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 19 aug 2003.
Senaste ändring: 27 nov 2006.

Hur kan man lära sig att bättre lösa problem?

Svar:

I början av terapier tror ofta klienten att terapeuten skall finna svar på livets alla frågor. Efterhand lär sig dock klienten att det är de själva som måste hitta sina egna lösningar. Klienten bör använda sig av tidigare erfarenheter för att hitta användbara strategier och lämpliga lösningar på ett strukturerat och systematiskt sätt.

Ett bra sätt är att försöka påminna sig om lyckade lösningar på problem man ställts inför tidigare. Träna dig på att försöka utveckla användbara problemlösningstekniker inför nya situationer!

Här är några av många möjliga modeller på problemlösning.

  1. Problem identifikation Vad är mitt problem?
  2. Mål-definition Vad vill jag åstadkomma eller förändra?
  3. Brainstorming Försök hitta så många olika alternativa lösningar som möjligt.
  4. Konsekvenser Vad kan resultatet bli?
  5. Beslut Hur skall jag genomföra detta?
  6. Genomförande Gör det!
  7. Utvärdering Fungerade det?
Dessa sju enkla moment kan appliceras på nästan alla sorters problem i livet. Låt oss titta på ett av mina patienter:

Daniel är 52 år gammal klient med depressioner och panikattacker. Ett av hans största problem var att ha mod att lämna sitt hus, som han upplevde som sin trygghet för att gå på en promenad eller för att konsultera doktorn eller terapeuten.

1. Problem-Identifikation

Försök att ge en exakt beskrivning av dina problem. Du bör försöka att fokusera på vilka av dina beteenden du vill förändra.

2. Mål-definition

Du bör försöka att ställa upp ett exakt mål för dina ansträngningar. Detta bör vara en realistisk och konkret bild av en förbättring (inte "jag vill bli lycklig"). Fråga dig själv: "Vad vill jag ändra på eller åstadkomma just nu?",

3. Brainstorming/ Att utveckla alternativ.

Försök att komma på så många alternativa lösningar på ditt problem som möjligt. Hur har du löst problem på ett bra sätt förrut?. Använd din kreativitet och begränsa dig inte på något sätt. Till och med ovanliga och oförnuftiga sätt kan vara värda att beakta!.

Skriv ner alla alternativ på ett pappersark!

4. Beakta alla konsekvenser.

Nu är det dags att tänka över de positiva eller negativa konsekvenserna av alla de möjliga alternativ. Tänk på eventuella svårigheter med de alternativa tillvägagångssätten.

Detta steg kan delas upp i flera delsteg:

  1. Vad är fördelarna? Det är böttre att se på fördelarna innan man tittar på nackdelarna, för annars blir man så disillustionerad att man inte kan komma på vilka fördelarna är.
  2. Vad är riskerna, vad bör man betänka, vilka problem kan uppstå med denna lösning?
  3. Hur känner du intuitivt för förslaget?

5. Gör ditt val av ett möjligt alternativ!

Det är viktigt att göra ett klart val och att definiera en tidgräns för när du ska ha nått ditt mål.

6. Gör det! ( genomför ditt beslut)

Oroa dig inte för om du kommer att lyckas eller inte. Bara gör det och se vad händer...

7. Utvärdering

Nu är det dags att se vad hände. Om ditt experiment har varit lyckat: Bra!!!! Du bör tänka ut ett sätt att belöna dig själv för dina ansträngningar!!!!

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-problem-solving Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.