Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Att kunna hävda sig, självkänsla

Sammanfattning: För att kunna hävda sig själv måste man lära känna sig själv, vad är viktigt för mig, vad känner jag (god självkänsla). Sedan finns det strategier för att få det som man vill.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Att kunna hävda sig, självkänsla

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi och Gunborg Palme, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2013-01-20.

Vad innebär det att kunna hävda sig? Hur lär jag mig att uttrycka mina behov och önskningar?
Hur får jag bra självkänsla och självförtroende?

Svar:

Att kunna stå på sig är att ha kapaciteten att uttrycka sina behov, krav och positiva eller negativa känslor, samtidigt som man respekterar andra människors gränser.

Att stå på sig innebär:

 • att våga uttrycka sina tankar och framtida idéer.
 • att kunna identifiera och uttrycka sina känslor.
 • att kunna definiera och respektera sina egna och andra människors gränser.
 • att kunna kommunicera samt lyssna på ett öppet, direkt och ärligt sätt.

Ingen människa är i stånd att uppnå dessa mål på en gång. Innan man försöker lära sig konsten att stå på sig, måste man lära sig att det är legitimt att vilja få sina behov tillfredställda, att ta sig rätten:

 • till sina egna värderingar, tankar och känslor.
 • att ändra, förbättra och utveckla livet så som man själv vill.
 • att själv bestämma hur och vart man vill att livet ska ta sin riktning, samt att kunna sätta upp egna prioriteringar och mål.
 • att inte känna sig tvingad att rättfärdiga sina känslor och uppföranden inför andra människor.
 • att respektera sina egna behov och gränser.
 • att tala om för andra människor hur man vill bli behandlad.
 • att säga "NEJ".
 • att ta sig den tid och energi man behöver för att kunna formulera tankar och idéer, innan man uttrycker dem.
 • att fråga andra människor om hjälp utan att känna negativa känslor, som till exempel skam eller skuld.
 • att göra misstag
 • att ändra sig, eller att ibland agera ologiskt.
 • att tycka om sig själv, även om man inte är perfekt.

Att få det som du vill

Hur kan du få människor att göra som du vill? Tänk först på att livet handlar om att ge och att ta. Om du gör vad andra människor vill, har du större möjlighet att få dem att göra vad du vill.

Men du tycker kanske att livet är orättvist mot dig, att du måste ge väldigt mycket, och får lite tillbaka. Det finns olika strategier att ändra på detta.

 1. Klaga, gräla, tjata, kritisera, hata, slåss.
 2. Beröm, värme, kärlek.

Generellt är den andra metoden bättre än den första. Tala tydligt och klart om för människor vad du vill. Men gör det på ett neutralt eller positivt sätt, inte på ett aggressivt sätt. Ge beröm när folk gör som du vill. Men istället för att gräla, var bara tyst när de inte gör som du vill. Detta är oftast den mest effektiva strategin.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

life-assertive-right Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.