Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Narcissism - Narcissistisk personlighetsstörning

Sammanfattning: Narcissistisk personlighetsstörning utmärker sig för överdriven känsla av betydelse och överlägsenhet.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Narcissism - Narcissistisk personlighetsstörning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 01 jul 2003.
Senaste ändring: 23 aug 2008.

Vad är narcissistisk personlighetsstörning?

Svar:

Diagnostiska kriterier enligt den amerikanska DSM-IV. Den europeiska klassifikationen ICD 10 definierar inte en speciell narcissistisk personlighetsstörning.

Ett genomgående mönster av grandiositet (i fantasin eller i beteendet), behov av att bli beundrad och brist på empati. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fem av följande uttryck:

  • har en grandios känsla av att vara en betydande person (t ex överdriver talanger och framgångar, förväntar sig att bli behandlad som höjd över mängden utan att genom sina gärningar gjort sig förtjänt av det)
  • är upptagen av fantasier om obegränsad framgång, makt, glansfullhet, skönhet eller fulländad kärlek
  • tror sig vara en speciell och unik person som bör söka sig till, eller bara kan bli förstådd av, andra personer (eller institutioner) som är speciella eller har hög status
  • kräver ett övermått av beundran
  • har en känsla av särskilt berättigande, dvs har orimliga förväntningar på särbehandling eller på att andra automatiskt ska svara upp till hans eller hennes förväntningar
  • utnyttjar andra, dvs drar fördel av andra för att uppnå sina egna mål
  • saknar empati: är obenägen att uppmärksamma eller identifiera sig med andras känslor och behov
  • är ofta avundsjuk på andra eller tror sig vara föremål för andras avund
  • är arrogant och högdragen i sitt beteende eller sina attityder

Sidostörningar och alternativa diagnoser

(Källa: Wikipedia) Narcissistisk personlighetsstörning diagnostiseras ofta tillsammans med andra former av psykisk ohälsa, till exempel humörsstörningar såsom depression, ätstörningar och missbruk. Personer med narcissistisk personlighetsstörning kan ha multipla personlighetsstörningar, vanligen

Patienter med narcissistisk personlighetsstörning ska skiljas från andra störningar inom "kluster B-personlighetsstörningar". Narcissister är grandiosa, histrioniker är behagsjuka, antisociala (psykopater) är känslokalla och borderliners är behövande.

Till skillnad från patienter med borderline personlighetsstörning har narcissisten en stabil självbild, han eller hon är mindre impulsiv och självförgörande eller destruktiv och mindre bekymrad över att bli övergiven.

Till skillnad från histrionikern är narcissisten mer prestationsorienterad och stolt över sina ägodelar och talanger. Narcissister visar inte lika ofta sina känslor som histrioniker gör och de håller tillbaka på känsligheten för andra.

Narcissister är mindre impulsiva, mindre aggressiva och mindre bedrägliga än personer med antisocial personlighetsstörning. Jämfört med personer med antisocial personlighetsstörning är färre narcissister kriminella.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-narcissistic-pd Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.