Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Borderlinepersonlighetsstörning; Dikotomiskt tänkande

Sammanfattning: Personer med diagnosen borderlinepersonlighetsstörning tenderar att se och värdera varje tanke eller situation som svart eller vit, god eller ond, allt eller inget (dikotomiskt tänkande).

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Borderlinepersonlighetsstörning; Dikotomiskt tänkande

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 04 sep 2003.
Senaste ändring: 22 sep 2006.

Vad innebär Dikotomiskt tänkande? Har alla personer med borderlinepersonlighetsstörning detta dikotomiska tänkande?

Svar:

Personer med diagnosen borderlinepersonlighetsstörning (BPD) tenderar att se och värdera varje tanke eller situation som

  • svart eller vitt
  • gott eller ont
  • allt eller inget
Detta dysfunktionella och extrema tänkande kan orsaka dramatiska beslut, såsom att plötsligt lämna ett förhållande, säga upp sig från sitt arbete eller andra liknande beslut av impulsiv art. Detta sätt att tänka kan vara en av huvudorsakerna till patientens humörsvängningar och interpersonella problem.

För att ändra detta dikotomiska tänkande kan terapeuten behöva visa på och diskutera olika sätt att uppfatta och förhålla sig till vardagliga situationer. På detta sätt lär sig klienten att förhålla sig mer realistiskt till sin omgivning och till sina personliga relationer.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

border-dichotomous Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.