Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Förekomst av självskada hos tonåringar

Sammanfattning: Hur vanligt är det att tonåringar skadar sig själva med kniv eller rakblad?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Förekomst av självskada hos tonåringar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2012-10-29.

Hur vanligt är det att tonåringar skadar sig själva med kniv eller rakblad?

Svar:

En ny brittisk undersökning utförd av Centrum för självmordsforskning vid Oxfords universitet visar att mer än en av tio tonåringar skadar sig själva medvetet!

Denna studie med fler än 6000 elever (åldrarna 15 till 16) visade att 10.3 % upplever självaggressivt beteende (över 64% av dessa skär sig).

Man vet att det är vanligare med självskador hos flickor (upp till 4 gånger mer än hos pojkar). Experter tror att självaggressivt beteende hos flickor är relaterat till sexuella övergrepp, medan pojkar oftare kan ha varit utsatta för våldsövergrepp.

I motsats till vad många tror söker inte dessa ungdomar bara uppmärksamhet eller försöker skrämmas. De vanligaste orsakerna till självaggressiva beteenden är att lättas från ett vidrigt sinnestillstånd eller otroliga ångest- och/eller spändhetskänslor. En del av dessa ungdomar har även självmordstankar eller skulle acceptera döden som en möjlig konsekvens av självskada. Detta gäller dock bara en minoritet av eleverna.

Undersökningen visade att tonåringar med låg självkänsla, ångest eller depression, de som hellre stänger in sig i sitt rum än talar ut om problemen samt de som tror att de har få vänner är mer benägna att skada sig själva.

Föräldrar eller andra människor som märker att en tonåring skadar sig själv måste försöka erbjuda sin hjälp och förståelse, men också inse att just de kan vara de sista som barnen vill prata med.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

border-selfharm-prev Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.