Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Borderlinepersonlighetsstörning; Risk för självmord

Sammanfattning: Nästan alla patienter med diagnosen Borderlinepersonlighetsstörning rapporterar om kronisk suicidalitet (självmordsbeteende).

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Borderlinepersonlighetsstörning; Risk för självmord

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 19 aug 2003.
Senaste ändring: 23 dec 2006.

Vad kan man göra för en person med borderlinepersonlighet som är kroniskt självmordsbenägen?

Svar:

Nästan alla patienter med diagnosen Borderlinepersonlighetsstörning rapporterar om kronisk suicidalitet (självmordsbeteende). Man vet att 1 av 10 patienter med denna personlighetsstörning faktiskt också kommer att begå självmord. Klinisk erfarenhet och pågående forskning visar att denna dödliga utgång inte så lätt kan förebyggas med hjälp av inläggning på sluten psykiatrisk klinik, vilket snarare ökar än minskar risken för självmord.

I en terapeutisk situation i öppenvården är en öppen diskussion om eventuell självmordsbenägenhet mycket viktig och kan underlätta för patienten att be om hjälp. Att dra sig undan från sociala sammanhang och ha svårigheter med sociala relationer kan vara ett tecken på att allt inte står rätt till.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.