Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Känslomässig labilitet

Sammanfattning: Det finns ett flertal namn för känslomässig labilitet: affektiv labilitet, instabila, snabbt förändrade känslor. Personer som snabbt förändrar sina känslomässiga responser och har snabba och extrema humörsförändringar inom en mycket kort period och utan skäliga externa orsaker.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Känslomässig labilitet

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2017-03-17.

Vad är känslomässig (affektiv) labilitet?

Svar:

Affektiv labilitet: instabila, snabbt förändrade känslor.

Personer som snabbt förändrar sina känslomässiga responser och har snabba och extrema humörsförändringar inom en mycket kort period och utan skäliga externa orsaker. Vanligtvis varar detta endast i några minuter eller timmar (till skillnad från längre perioder av depression eller mani i bipolära störningar).

De mest framträdande formerna av detta problem är vanliga bland patienter med borderline personlighetsstörning (även kallad emotionellt instabil personlighetsstörning) Mera. Andra exempel på känslomässig labilitet kan finnas hos kvinnor med Premenstruell Dysforisk störning. Mera.

Det är också vanligt hos barn, ungdomar och vuxna med ADHD.

Längre perioder av oskäliga känslomässiga reaktioner är även typiska för organiska hjärnskador och allvarliga psykiska störningar som schizofreni.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.