Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Kriterier för Premenstruell Dysforisk Störning (PMDS) - Psykologiska problem före en kvinnas/flickas menstruation

Sammanfattning: Vilka är kriterierna i DSM IV för PMDS? Vilka symptom finns vid PMDS?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kriterier för Premenstruell Dysforisk Störning (PMDS) - Psykologiska problem före en kvinnas/flickas menstruation

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 13 dec 2008.

Vilka är kriterierna i DSM IV för PMDS (Premenstruell dysforisk störning)? Vilka symptom finns vid PMDS?

Svar:

Enligt DSM-IV:

A.

Fem av följande symptom måste finnas och minst ett av dem måste vara symptom 1, 2, 3 eller 4:

 • 1. Deprimerat humör eller dysfori (nedstämdhet)
 • 2. Ångest eller spändhet
 • 3. Känslomässig labilitet
 • 4. Irritabilitet
 • 5. Minskat intresse i vanliga aktiviteter
 • 6. Koncentrationssvårigheter
 • 7. Brist på energi
 • 8. Tydlig förändring i aptiten, överätande eller hetshunger
 • 9. Hyperinsomnia eller insomnia (olika grader av sömnlöshet)
 • 10. Känna sig överväldigad
 • 11. Fysiska symptom som ömmande bröst, uppsvälldhet,etc
Symptomen måste uppstå under veckan före mens och avta några dagar efter att menstruationen satt igång.

B.

Symptomen måste vara störande för arbete, skola, vanliga aktiviteter eller relationer.

C.

Symptomen får inte bero på något annat tillstånd.

D.

Kriterierna A, B, och C måste bekräftas dagligen under minst två på varandra följande menstruationscykler.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-depr-pmdd-cri Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.