Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Varför idealiserar borderlinepatienter andra personer, för att sedan förkasta dem?

Sammanfattning: Det är mycket typiskt att patienter med borderlinepersonlighet idealiserar en annan person som endast "perfekt" eller "den bästa personen jag någonsin träffat". På grund av sitt dikotoma (kluvna) tänkande ser personer med den här typen av personlighet endast extremer som "allt gott" eller "allt dåligt".

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Varför idealiserar borderlinepatienter andra personer, för att sedan förkasta dem?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 20 okt 2006.

Vad är idealisering? Varför idealiserar borderlinepatienter andra personer, för att sedan förkasta dem?

Svar:

Det är mycket typiskt att patienter med borderlinepersonlighet idealiserar en annan person som endast "perfekt" eller "den bästa personen jag någonsin träffat".

På grund av sitt dikotoma (kluvna) tänkande ser personer med den här typen av personlighet endast extremer som "allt gott" eller "allt dåligt". De kan inte förstå att någon inte kan tillfredsställa alla deras behov eller finnas till hands dygnet runt endast för deras skull.

Borderlinepatienter undviker alltså otrevliga (realistiska) aspekter, känslor eller upplevelser. De har en förmåga att "klyva" (splitting). Deras bedömningar kan vara ganska intuitiva och baseras inte på fakta eller nya erfarenheter. Mycket ofta påverkas de mer eller mindre av gamla tankesystem eller drömmar ur det förgångna.

Om något allvarligt stör idealiseringen av "en älskad person", kan det resultera i mycket extremt beteende. En möjlighet är en total nedvärdering av den andre. Nu bedöms alla personliga kvaliteter och beteenden hos den andra personen som hemska, skadliga eller luriga och manipulerande. Återigen baseras detta huvudsakligen på gamla (dåliga) erfarenheter, inte de aktuella situationerna eller personernas beteenden.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

border-idealization Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.