Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Paranoid personlighetsstörning

Sammanfattning: Misstänksam, tror att andra människor kommer att behandla honom eller henne illa, håller hårt på sina rättigheter.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Paranoid personlighetsstörning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Författare: Tasja Klausch
Första version: 01 jan 2007.
Senaste ändring: 01 maj 2007.

Paranoid personlighetsstörning är en diagnos som betecknar en personlighetsstörning (mer) med paranoida särdrag.

En person med paranoid personlighetsstörning uppfattas ofta av omgivningen som en person som håller hårt på sina rättigheter.

Personer med denna typ av personlighetsstörning är misstänksamma och de tenderar att tolka erfarenheter och upplevelser negativt. Eftersom de förväntar sig att behandlas illa eller utnyttjas söker de ständigt efter tecken på att de blivit lurade och utnyttjade. Andra människors neutrala eller till och med vänligt avsedda handlingar kan uppfattas som fientliga eller hotande, vilket påverkar relationer med familj, arbetskollegor och andra. Personer med paranoid personlighetsstörning kan utan anledning tvivla på och ifrågasätta vänner och kollegors lojalitet och pålitlighet. De är ofta fientliga och reagerar med ilska på kränkningar, som de har svårt att glömma och förlåta.

Personer med paranoid personlighetsstörning har svårt att lita på andra människor eftersom de är rädda för att personlig information ska komma att användas mot dem.

Paranoid personlighetsstörning skiljer sig från paranoid schizofreni eftersom de typiska symptomen för schizofreni såsom vanföreställningar och hallucinationer saknas.

Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV

DSM-IV (diagnostisk och statistisk manual över psykiska sjukdomar, fjärde upplagan, mer) beskriver paranoid personlighetsstörning som en genomgående misstänksamhet och brist på tillit inför andra personer varför deras motiv genomgående uppfattas som illasinnade. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder, och tar sig minst fyra av följande uttryck:

  • misstänker på lösa grunder att andra utnyttjar, skadar eller bedrar honom eller henne
  • är uppfylld av oberättigade tvivel på vänners och arbetskamraters lojalitet eller pålitlighet
  • ger inte gärna andra förtroenden pga en obefogad rädsla för att informationen ska komma att användas mot honom eller henne i onda syften
  • tolkar in kränkning eller hot i oskyldiga yttranden eller händelser
  • ältar ständigt gamla oförrätter, dvs kan inte förlåta någon som förolämpat, sårat eller på annat sätt betett sig kränkande mot honom eller henne
  • upplever angrepp mot sin egen person eller sitt anseende som inte är uppenbara för omgivningen och är snabb att reagera med ilska eller att gå till motangrepp
  • har utan rimlig grund återkommande misstankar om att partnern är otrogen

För att ställa diagnosen paranoid personlighetsstörning ska störningen inte enbart visa sig i samband med schizofreni (mer) eller förstämningssyndrom med psykotiska drag (mer) och störningen ska inte heller bero på direkta fysiologiska effekter av någon somatisk sjukdom eller skada.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

border-paranoid Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.