Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Schizofreni

Sammanfattning: Vad är schizofreni? Schizofreni är den benämning som används på mentala störningar som orsakar svår försämring i beteende, affekt, tänkande, känsel och iakttagelseförmåga.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Schizofreni

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2011-05-24.

Vad är schizofreni?

Svar:

Schizofreni är den benämning som används på mentala störningar som orsakar svår försämring i beteende, affekt, tänkande, känsel och iakttagelseförmåga.

Schizofreni är en sjukdom som finns över hela världen. Den drabbar två till nio personer på 1000 och det skiljer väldigt lite länder emellan (i alla fall i västvärlden). Man känner inte till de konkreta orsakerna till dess utveckling, men troligen är det en kombination av faktorer i miljön (familj, utbildning, livsproblem, etc.) och individens nedärvda sårbarhet.

Ur klinisk synvinkel kan schizofreni delas in i en akut och en kronisk typ; akut schizofreni kännetecknas av symptom som vanföreställningar (tänka saker som inte är sanna eller korrekta) och hallucinationer (se, höra och känna saker som inte existerar). I den akuta typen av schizofreni kan man förlora och/eller störa kontakten med verkligheten och farligt beteende mot sig själv och andra kan utvecklas.

Kronisk schizofreni är en möjlig påföljd på det akuta tillståndet och kännetecknas av brist på intresse och motivation i livet, socialt tillbakadragande, misstänksamhet och känslomässig tillplattning. Kronisk försämring av arbete samt sociala och mentala funktioner kan leda till ett allvarligt livslångt handikapp.

Diagnosen schizofreni ställs ofta av en psykiater genom observation av störningens kliniska drag.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-schizo Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.