Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Bio-psyko-social modell

Sammanfattning: Med bio-psyko-social modell menas att se olika aspekter av ett psykologiskt problem.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Bio-psyko-social modell

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 27 jan 2004.
Senaste ändring: 23 aug 2008.

Vad betyder en term "bio-psyko-social-kultural" i samband med psykologiska problem?

Svar:

Jag beklagar, men ska inte ge en textbokdefiniering av termen. Det finns olika variationer av denna term (t.ex. biopsyko-socio eller bio-psykosocial) och den kulturella aspekten nämner man inte ofta...

Det här uttrycket försöker beskriva olika aspekter och påverkningar när det gäller psykologiska/psykiatriska problem.

BIO = biologisk är en somatisk eller biologisk förorsakad sårbarhet eller benägenhet. Vi alla är annorlunda individer. Det kan finnas några organiska skillnader vilka man kan ta reda på med undersökningar eller speciella tester. Vanligtvis är det biologiska ursprunget inte definierat men experterna förväntar att varje individ reagerar på ett unikt sätt och varje hjärna är också unik. Den här biologiska modellen av psykiatriska störningar är väldigt populär när man vill försöka förklara depression eller schizofreni. Den försöker förklara ett faktum att vissa människor är mer benägna för psykiatriska störningar än andra. Däremot kan vem som helst utveckla en depression eller schizofreni, om den psykiska stressen är tillräckligt stor. Det kallar man benägenhet-stress modell av psykologiska störningar.

Psyko = psykologisk

Alla slags förändringar eller nya krav kan förorsaka stress. Stress är en ospecifik kroppslig reaktion mot alla slags krav (ej endanst mot arbetet eller skrikande barnet). Alla nya eller hotfulla situationer kan förorsaka en (biologisk) skräckreaktion.

Hursomhelst, allvarliga och långvariga psykiska stresshändelser förorsakar problem lättare än en kort eller mindre allvarlig situation. Det beror på personliga erfarenheter och livssituation (t.ex. dåliga erfarenheter tidigare), brister på inlärt beteende eller man kanske inte kan hantera stress och problem så väl. Dessa psykologiska saker kan ha en påverkan på psykiska sjukdomar.

Social: Alla psykologiska problem beror på social interaktion och omgivningens respons. Så det gör en stor skillnad var och hur man lever. Om man är ensam är det mycket svårare hantera depressiva tankar eller kronisk smärta. Om man har en kontakt med en stödjande familj är det lättare att hantera känslomässig stress och ångest. Emellertid kan problem inom familjen leda till mer problem.

Kulturell: Det här är inte alltid med i mallen. Web4Health är ett intressant exempel av multikulturell psykologi. Vi är europeiska psykoterapeuter. Många av våra läsare kan leva i ett annorlunda samhälle. Det är en stor skillnad mellan att ge råd till en europeisk kvinna eller till en indisk flicka. Även inom ett land eller område kan finnas olika normer och religiösa inflytande. Allt det kan bidra till ett problem...

Så det här är min korta beskrivning av termen... Jag hoppas att det hjälper. Kanske ger ditt barn ett personlig beskrivning, vilken är mycket bättre och lämpligare. Tveka inte att sända det till mig och jag kommer att bli glad att publicera en bättre beskriving här :-)

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-biopsycho-social Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.