Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Depression och fysiska symptom

Sammanfattning: Vilka är de fysiska symptomen vid depression?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Depression och fysiska symptom

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2013-03-22.

Vilka är de fysiska symptomen vid depression?

Svar:

En depression kan ha många markant fysiska inslag. Flera av symptomen liknar symptom man kan se vid sjukdomar som man vet har en identifierbar fysisk orsak. Dessa kan till exempel vara smärta och värk, viktförlust, förstoppning, trötthet, aptitförlust och andra. Det kan därför vara svårt för både patienter och läkare att veta säkert om ett fysiskt symptom visar på en depression eller på något helt annat som kräver en annan typ av behandling. Dessutom, eftersom det ibland inte är accepterat att vara psykiskt sjuk, används ofta fysiska symptom som ersättning för psykiska, särskilt de lite lättare humörsvariationerna. Många kulturer uttrycker humörsförändringar i konkreta kroppsliga termer, exempelvis med smärtbeskrivningar. Många patienter känner det som att läkare är utbildade att ta hand om endast kroppsliga besvär och presenterar därför just sådana symptom för läkaren. Det är känt att vanliga fysiska besvär kan ha en psykisk orsak. Till exempel huvudvärk kan förvärras av ökad muskulär spänning i nack- och hjässmuskulatur, vilket är en fysisk komponent i ett ångesttillstånd. Allvarliga depressioner innebär inte endast mycket fysiska symptom som långsamhet eller förstoppning, utan även oron över det fysiska tillståndet kan öka hos patienterna tills de föreställer sig att de är sjuka när de inte är det. Ibland går det så långt som till vanföreställningar. Allt eftersom depressionen blir värre kan patienten gå från att lida av spänningshuvudvärk, till att oroa sig över att samma symptom kan komma av en hjärntumör, till att vara övertygad om att Gud vill straffa tidigare synder genom att förstöra patientens hjärna.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-phys-depr Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.