Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Effekter som en depression kan ha på tankar och beteende: Jag är inte OK

Sammanfattning: Kan en depression påverka personens tankar och i så fall hur?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Effekter som en depression kan ha på tankar och beteende: Jag är inte OK

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2013-03-22.

Kan en depression påverka personens tankar och i så fall hur? Jag är inte OK, är det fel på mig att jag känner det så?

Svar:

Människor som är deprimerade ser världen i ett överdrivet pessimistiskt eller hopplöst ljus. Det finns inget hopp om att saker och ting ska bli bättre och de ser detta dystra tillstånd som sitt eget ansvar.

Vanligtvis dömer de sig själva hårt och nedvärderar sina positiva egenskaper till förmån för ett självnedsättande och kritiskt sätt att tänka. Sådana tankar kan vara allt från en knappt märkbar pessimistisk ton i normala uttalanden och åsikter till otrevliga och ovälkomna tankar som upptar en och gör livet till ett lidande. Dessa kan vara till exempel tankar om synd och elakhet, tankar som är helt oproportionerliga och som kan bli till vanföreställningar (dvs. uppfattas av andra som helt osanna). Tankar som upptar hela ens person på det sättet kan förstås leda till andra tankar om att befria sig från en sådan skamlig och plågsam situation genom att ta sitt liv.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-sym-thin-depr Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.