Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Symptom på depression

Sammanfattning: Lista på symptom som kan uppkomma vid en depression.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Symptom på depression

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. E-post:
Första version: 2003-09-04.
Senaste ändring: 2013-01-30.

Hur vet jag om jag är deprimerad? Jag har känt mig nedstämd i flera dagar nu. Har jag en depression?

Svar:

Om du känner igen några av de symptom och problem som beskrivs nedan, så kan det vara värt att utreda om du är deprimerad.

Psykiska symptom

 • kontinuerlig nedstämdhet
 • låg självkänsla
 • gråtmildhet
 • skuldkänslor
 • intolerans gentemot andra
 • dålig motivation
 • bristande intresse
 • glädjelöshet
 • irritabilitet
 • hopplöshet
 • hjälplöshet
 • självmordstankar
 • tankar om att skada någon annan, t ex ett barn
 • minskad sexlust
 • känsla av att må sämre med en gång på morgonen
 • ångest
 • tvångsmässig oro, tvångshandlingar, tvångstankar, grubblerier
 • svårigheter att fatta beslut
 • oro över ett barn

Fysiska symptom

 • långsamma rörelser
 • sömnstörningar
 • långsamt tal
 • förändrad aptit(vanligtvis minskad men ibland ökad)
 • viktförändring (vanligtvis minskad men ibland ökad)
 • värk och smärta
 • brist på energi
 • förstoppning
 • menstruationsrubbningar
 • bristande sexuellt intresse
 • multipla fysiska symptom

Sociala symptom

 • försämrad arbetsförmåga
 • färre sociala aktiviteter
 • färre hobbys och intressen
 • färre kamratkontakter
 • svårigheter i hemmet
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-dia-depression Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.