Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Vad kan utlösa en depression?

Sammanfattning: Varför blir vissa människor deprimerade? Vad är det som utlöser en depression?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Vad kan utlösa en depression?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2003-07-10.
Senaste ändring: 2013-03-22.

Varför blir man deprimerad?

Svar:

Det är känt att vissa individer tycks ha en biokemisk och biologisk känslighet som gör att de lättare hamnar i depressiva tillstånd. Vi vet också att det kan finnas genetiska faktorer som kan ha inverkan: Barn till personer som lidit/lider av depression löper större risk att själva bli deprimerade än barn till personer som inte lidit/lider av depression.

Psykosociala faktorer har dock ett stort inflytande! Enligt den diatesiska stressmodellen av depression kan vilken svår livsperiod eller ohälsosam livsstil som helst utlösa en depression.

Möjliga katalysatorer som kan utlösa en depression:

 • Årstidsväxlingar (årstidsbundna depressioner)
 • Någon nära anhörigs död
 • Ensamhet
 • Uppsägning från arbete/arbetslöshet
 • Kronisk fysisk sjukdom/kronisk värk
 • Flytt eller avsaknad av sociala kontakter
 • Långvariga konflikter på arbetet
 • Äktenskapsproblem
 • Förlossning
 • Kroniskt alkohol- eller drogmissbruk
 • Vissa mediciner
 • Låg självkänsla
 • Bli offer för ett brott eller råka ut för en olycka(se PTSD)
 • Fattigdom
 • Andra möjliga orsaker..........

Försök att identifiera vad som gäller för just dig och gör en lista över dessa faktorer. Tala med din psykolog eller terapeut och med din familj och dina vänner om dessa!

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-dep-trigger Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.