Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Konsekvenser av att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp (incest)

Sammanfattning: Sexuella övergrepp kan orsaka psykologiska, sociala, sexuella och kroppsliga problem.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Konsekvenser av att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp (incest)

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health och Jacob Palme, professor, Stockholms universitet.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2012-10-09.

Vilka psykiska men kan man få av att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp (incest)?

Svar:

Observera att samma symptom som för sexuella övergrepp också kan orsakas av andra traumatiska upplevelser. Förekomst av dessa symptom är alltså inget bevis på sexuella övergrepp.

Beroende på faktorer såsom huruvida övergreppet varit mer eller mindre grovt, varaktighet och karaktären på övergreppet får de som varit utsatta för sexuella övergrepp i sin barndom eller senare specifika problem som kan relateras till detta trauma. Dessa kan delas in i psykologiska, sociala, sexuella och fysiska problem.

Psykologiska problem:

Rädsla, panikattacker, sömnproblem, mardrömmar, irritabilitet, aggressionsutbrott och plötsliga chockreaktioner vid beröring.

Dåligt självförtroende, låg självrespekt och ett förakt för den egna kroppen kan uppstå.

Beteenden som på något sätt skadar den egna kroppen: missbruk, överaktivitet under arbete eller träning, depression eller prostitution kan förekomma

Sociala problem:

Ha föga förtroende för andra människor.

Känsla av att inte ha någon kontroll i relationer

Sexuella problem:

En person som har utsatts för sexuella övergrepp kan ha svårigheter i intima sexuella relationer. Specifika ord, beröringar eller andra sexuella yttringar kan återkalla minnen från övergreppet.

Patientens sexuella lust kan ha minimerats eller helt försvunnit.

Svårigheter att uppnå sexuell upphetsning och orgasm.

Fysiska men:

Magsmärtor, samlagsmärtor, menssmärtor, tarmsmärtor, illamående, huvudvärk, ryggvärk, smärtor i nacke och axlar; kortfattat kan kronisk värk i kroppens alla delar uppstå. Smärtan är ofta oförklarlig.

Ätstörningar är vanliga hos offer för sexuellt utnyttjande. Mer info.

När en patient reagerar på ett trauma genom att under minst en månad vara så handikappad av sitt lidande att denne inte kan gå till skolan, utföra sitt jobb eller dylikt kan man tala om att patienten lider av ett posttraumatiskt stressyndrom. Denna psykiska störning kan ses som en reaktion på en mycket traumatisk upplevelse och har tre karaktäristiska symptom:

  1. Förnekande och bortträngning,
  2. mentalt återupplevande av traumat och en
  3. förhöjd irritabilitet.

Förnekande och bortträngning. ; Patienten förnekar eller borttränger den smärtsamma upplevelsen: han/hon försöker undvika specifika situationer eller platser och vill inte prata om händelsen. Senare i livet kan minnen av sexuella övergrepp vara helt bortträngda. De kan ibland hittas vid psykoterapi.

Det är dock svårt att avgöra om sådana återfunna minnen är minnen av verkliga erfarenheter eller minnen av drömmar och fantasier. Denna svårighet kan vara ett problem om man vill åtala den skyldige, men är inte något problem vid behandling med moderna psykoterapeutiska metoder.

Mentalt återupplevande ; Patienten återupplever ofrivilligt minnen av traumat igen via mardrömmar, plötsliga minnesbilder eller oförklarliga fysiska symptom.

Irritabilitet ; Patienten är överkänslig, hetlevrad, överdrivet alert och kan ha sömnsvårigheter.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-abuse-effects Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.