Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Sexuella övergrepp i barndomen och ätstörningar

Sammanfattning: Det finns inget direkt samband mellan sexuella övergrepp och ätstörningar men traumatiska upplevelser i barndomen kan bidra till utvecklandet av ätstörningar om man av andra skäl är i riskzonen.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Sexuella övergrepp i barndomen och ätstörningar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari och Gunborg Palme, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2012-10-28.

Kan sexuella övergrepp i barndomen framkalla ätstörningar?

Svar:

Begreppet sexuella övergrepp mot barn betyder att en vuxen utnyttjar sin maktposition, eller sin fysiska makt för att utföra sexuella handlingar mot ett barn.

Det finns personer som har utsatts för sexuella övergrepp som barn, och som inte får ätstörningar. Och det finns personer med ätstörningar, som inte blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det finns alltså inget direkt samband.

Men olika slag av traumatiska upplevelser i barndomen kan bidra till utvecklandet av ätstörningar för personer som av andra skäl är i riskzonen för att drabbas. Om man har traumatiska barndomsupplevelser, speciellt om man har undertryckt minnet av dem, kan de ta sig uttryck i olika slag av neurotiska beteenden, inklusive ätstörningar.

Att få kontakt med sina undertryckta minnen och känslorna kring dem, kan i sådana fall bidraga till ett tillfrisknande från ätstörningarna.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-dia-sexual-abuse Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.