Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Ätstörningar och personlighetsdrag

Sammanfattning: Det finns personlighetsdrag som förekommer mer frekvent hos personer med olika typer av matproblem. Låg självkänsla, perfektionism och låg tilltro till andra är exempel på personlighetsdrag som är vanligt förekommande hos individer med ätstörningar.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Ätstörningar och personlighetsdrag

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari and Gunborg Palme, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 19 nov 2009.

Finns det personlighetstyper som leder till ätstörning?

Svar:

Det finns vissa personlighetsdrag som är vanliga hos patienter med ätstörningar. Individer som har dessa drag löper en ökad risk att drabbas av en ätstörning.

Detta medför att speciellt känsliga individer som växer upp i en social och kulturell omgivning som tycker det är viktigt med slankhet söker sin tillflykt i dieter och bantning när de råkar ut för svårigheter. Det är en farlig väg som kan leda till matmissbruk och ätstörningar.

Här är personlighetsdrag som ökar risken för att utveckla ätstörningar:

  • Låg självkänsla
  • Litar inte på sig själv eller på andra människor
  • Dålig medvetenhet om känslor och fysiska förnimmelser
  • Perfektionism
  • Ser allting i svart eller vitt
  • Tycker inte om halvmesyrer
  • Har ett impulsivt eller tvångsmässigt beteende
  • Undviker monotoni
  • Lägger alltför stor vikt vid utseende, vikt och kroppsform.

Vissa av dessa personlighetsdrag medför ökad risk även för andra missbruk som alkoholism och narkomani.

När personer med tre eller fler av dessa personlighetsdrag påbörjar en sträng diet, finns det en risk att dieten och dess resultat förvandlas till en farlig "framgångsmodell". Man upplever ökat självförtroende och en mer positiv bild av sig själv genom framgången med dieten, speciellt om man finner att det är lättare att kontrollera vikten än andra livsförhållanden. Dieten och bantandet som en falsk framgångsmodell kan då leda till ätstörningar.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-causes-personality Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.