Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Bantning ökar risken för ätstörningar; media och reklam ökar risken för ätstörningar.

Sammanfattning: Upprepad bantning ökar risken för både ätstörningar och övervikt, då man rubbar förmågan att äta efter kroppens behov.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Bantning ökar risken för ätstörningar; media och reklam ökar risken för ätstörningar.

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari and Gunborg Palme, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 20 sep 2004.

Går man ner i vikt av att banta? Är det bra att banta? Kan bantning och smalhetsideal i media orsaka ätstörningar?

Svar:

Människor som bantar har större risk att senare utveckla ätstörningar eller bli överviktiga. Själva bantningen sätter igång en process som senare leder till ätstörningar, och rubbar förmågan att äta efter kroppens naturliga behov av föda.

En studie vid Harvard omfattande 5865 flickor och 4322 pojkar i åldrarna 9-14 år, visade att de som bantade hade signifikant större sannolikhet att bli överviktiga eller få ätstörningar.

Samma fenomen finns i djurvärlden. Fåglar som svälter pga. brist på föda äter sig fetare så fort tillfälle ges än fåglar som har fri tillgång till föda.

Friska unga män som under några månader fick banta bort 25 % av sin kroppsvikt fick alla de kroppsliga och beteendemässiga förändringar som man finner vid ätstörningar.

Det är numera svårt att hitta en kvinna som inte har bantat och bantning breder ut sig även hos män.

Om det är så att nästan alla bantar, hur kan det då komma sig att det bara är ca 5 % av en population som lider av en verklig ätstörning?

Svaret är att det inte bara är bantning som orsakar ätstörningar.

En ätstörning utvecklas bara om det finns speciella biologiska, sociala och familje-förhållanden. Vissa människor i dessa speciella risksituationer utvecklar en ätstörning.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-causes-slimming Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.