Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Skillnad mellan ätstörda och andra människor

Sammanfattning: Den påtagligaste skillnaden mellan ätstörda och andra människor är vad som styr matintaget.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Skillnad mellan ätstörda och andra människor

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 31 okt 2006.

Hur skiljer sig människor med ätstörningar från andra?

Svar:

Människor med ätstörningar upplever att de inte själva har kontroll över sina behov, sina impulser och hur de handlar. De upplever sig styrda av krafter utanför sig själva. Om man går igenom deras levnadshistoria, visar det sig att vissa saker återkommer. När de var barn, har omgivningen inte reagerat på ett korrekt sätt på signaler som anger behov eller uttrycker känslor. Om omgivningen inte förstår barnets verkliga behov och reagerar adekvat på dem, hindras barnet att lära sig att bli medvetet om sina behov.

Antingen känner människor med ätstörningar inte kroppens signaler för hunger och mättnad eller så bortser de från dem. De äter av andra skäl än fysisk hunger, t.ex. trötthet, stress eller tristess. Förhållandet till maten gör den drabbade förtvivlad och hon klarar inte av att få någon ordning på det.

Människor utan ätstörningar har kontakt med sina fysiska hunger- och mättnadskänslor och använder sig av dem när de ska bestämma sig för när och hur mycket man ska äta. Man äter i allmänhet inte av andra skäl än att man är hungrig och behöver mat för att bli mätt. Man blir tillfredsställd av att äta och ätandet sköter sig självt som andning och sömn.

Stört ätande

Normalt ätande

Vad som styr ätandet

Ätande är avskilt från normal styrning av hunger, aptit och mättnad. Kan regleras av vilja, planerad diet, kaloriräkning, känslor och av att se och lukta mat.

Ätandet regleras av äkta hunger, aptit och mättnad. Man äter när man är behöver näring, slutar när man är mätt; är vanligen hungrig vid måltidstillfällen.

Varför man äter

Man äter ofta för andra ändamål än näringsbehov: för att ändra kroppen, bli nöjd, dämpa smärta, lindra stress, ångest, ilska, ensamhet eller tristess. Man känner sig obehaglig efter ätande, har känslor av ånger, skuld och skam.

Man äter för näring, hälsa, energi. Också för nöje och som del av umgänge. Ätande ger känslor av tillfredställelse.

När man äter

Man har ett oregelbundet, kaotiskt ätande - äter ofta för mycket eller för litet, hoppar över mål, fastar, hetsäter, bantar. Vanligt mönster är överätande eller underätande, mycket mer eller mindre än vad kroppen behöver.

Man har reguljära ätvanor och mönster. Typiskt kan vara tre huvudmål plus mellanmål för att tillfredsställa hunger. Mera.

Vad styr ätandet?

För den friska människan styrs ätandet av äkta hunger, aptit och mättnad. Man äter när man behöver näring och slutar äta när man är mätt. Man är ofta hungrig vid måltiderna.

För en person med ätstörningar fungerar inte den normala kopplingen mellan kroppens näringsbehov och hunger. Ätandet regleras av vilja, planerad diet, kaloriräkning och om man blir frestad av läcker mat.

Varför äter man?

Den friska människan äter för att få näring, hälsa och energi, men även som nöje och som en del av umgänge. Man känner sig nöjd av att äta.

För personer med ätstörningar styrs ätandet av viljan att ändra kroppens utseende, att undertrycka smärta, stress, ångest, ensamhet, tristess, etc. Efter ätandet känner de obehag och känslor av ånger, skuld och skam.

När äter man?

Den friska människan har regelbundna matvanor, t.ex. tre huvudmål och mellanmål alltefter kroppens behov.

Människor med ätstörningar äter oregelbundet och kaotiskt - ibland för mycket, ibland för lite. Ibland hoppar man över mål, ibland fastar man, ibland hetsäter man och ibland bantar man. Ofta växlar man mellan att äta för mycket och att äta för litet.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-psy-versus-normal Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.